Návrh uznesenia - B7-0078/2010Návrh uznesenia
B7-0078/2010

NÁVRH UZNESENIA o situácii v Iráne

3.2.2010

predložený na základe vyhlásenia vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

Struan Stevenson, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ashley Fox, Michał Tomasz Kamiński, Konrad Szymański, Tomasz Piotr Poręba a Adam Bielan v mene skupiny ECR

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0078/2010

Postup : 2010/2504(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B7-0078/2010
Predkladané texty :
B7-0078/2010
Rozpravy :
Prijaté texty :

B7‑0078/2010

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Iráne

Európsky parlament,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže politická situácia v Iráne sa aj naďalej zhoršuje a nič nenasvedčuje tomu, že by iránska vláda mienila riešiť celosvetové znepokojenie nad legitímnosťou volieb, ktoré sa konali v roku 2009;

B.  keďže porušovanie ľudských práv, od drobného zastrašovania náboženských a etnických menšín až po zinscenované procesy, mučenie a popravy politických disidentov, sú veľmi rozšírené;

C. keďže Irán aj naďalej podporuje, vystrája a financuje extrémizmus a terorizmus na celom Blízkom východe a destabilizuje snahy o trvalý mier v tomto regióne;

D. keďže existujú presvedčivé dôkazy o tom, že Irán sa aj naďalej snaží vyvinúť jadrové zbrane, zjavne bez ohľadu na svoje záväzky podľa Zmluvy o nešírení jadrových zbraní a rezolúcie OSN, ktoré mu nariaďujú, aby prestal s obohacovaním uránu;

E.  keďže viacero európskych krajín uskutočnilo s Iránom za posledné tri roky obchody do výšky takmer 65 miliárd EUR;

1.  odsudzuje potláčanie demokracie v Iráne, najmä odmietanie slobody prejavu a bežné porušovanie ľudských práv tých, ktorí s režimom nesúhlasia;

2.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že režim odmietol uznať obavy týkajúce sa legitímnosti oznámených volebných výsledkov;

3.  odsudzuje bežné porušovanie ľudských práv tých, ktorí v Iráne s režimom nesúhlasia; vyzýva iránsku vládu, aby zmenila všetky schválené rozsudky voči protestujúcim a oslobodila tých, s ktorými prebieha súdny proces, ako aj tých, ktorí sú vo väzbe;

4.  vyjadruje pobúrenie nad nedávnymi popravami politických protestujúcich a dôrazne odsudzuje najmä popravu, ktorá sa uskutočnila 28. januára 2010, pri ktorej boli dvaja politickí väzni popravení z dôvodu „organizovania protestných demonštrácií“ a prepojenia na „nedávne nepokoje“, hoci k ich zatknutiu došlo mesiace pred tým, než vypukli celonárodné vzbury, ktoré sa roznietili v dôsledku zinscenovaných volieb v júni 2009;

5.  odsudzuje mučenie a zinscenované procesy so zadržanými protestujúcimi a nútenie väzňov k tomu, aby s falošnými priznaniami a obvineniami voči opozičným skupinám vystúpili v televízii;

6.  vyjadruje poľutovanie nad oficiálnymi vyhláseniami iránskej súdnej moci, že akákoľvek podpora opozičnej Organizácie mudžahedínov iránskeho ľudu (PMOI) alebo spojitosť s ňou je aktom „moharabeh“ (vojny proti Bohu) a podľa islamského trestného práva sa trestá popravou, a poznamenáva, že tieto vyhlásenia zreteľne otvárajú cestu popravám mnohých mladých protestujúcich;

7.  odsudzuje všetky prípady rutinného a hrubého ukladania trestu smrti maloletým, ako aj dospelým odsúdeným za „trestné činy“ sexuálnych pokleskov alebo sexuálnej orientácie – postoj, ktorý porušuje medzinárodné právne záväzky Iránu;

8.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad zatknutím a dlhodobým väznením príbuzných obyvateľov tábora Ašraf, ktorých jediným previnením bola návšteva rodín v Iraku;

9.  odsudzuje vyhlásenie iránskeho prezidenta, ktorým vyzýva k zničeniu členského štátu OSN, Izraela, a ktoré narúša všetky zásady medzinárodných mierových vzťahov a žiada, aby sa v záujme mieru na Blízkom východe za tieto provokatívne vyhlásenia ospravedlnil a stiahol ich späť;

10. žiada iránsku vládu, aby okamžite ukončila morálnu a materiálnu podporu terorizmu a extrémizmu, ktorú uskutočňuje prostredníctvom zástupcov v Gaze, Libanone, Iraku, Jemene a ďalších krajinách, najmä podporu Hamasu a Hizballáhu v ich sústavných pokusoch o útok na civilné obyvateľstvo Izraela ako aj údajnú podporu radikálnych šiítskych skupín v Iraku, ktoré nielenže útočia na mierové jednotky, ale dopúšťajú sa tiež ukrutností na irackom civilnom obyvateľstve opakovanými samovražednými bombovými útokmi;

11. vyzýva iránsku vládu, aby sa prestala snažiť vyrobiť jadrové zbrane a podľa požiadaviek Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu sprístupnila všetky lokality na účely inšpekcie;

12. vyjadruje podporu medzinárodnému úsiliu o sprísnenie sankcií voči Iránu vrátane zmrazenia obchodovania s Iránskou centrálnou bankou a so spoločnosťami, ktoré sú kontrolované Revolučnými gardami, ako aj sprísnenia zákazu medzinárodných ciest a zmrazenia aktív vybraných jednotlivcov a spoločností, až pokým nezanikne podozrenie z obohacovania uránu, nevyhovie sa plne žiadostiam Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu a nedôjde k okamžitému zlepšeniu situácie v oblasti dodržiavania ľudských práv;

13. vyzýva čínsku vládu, aby podporila medzinárodné úsilie, ktorého zámerom je obmedziť iránsky jadrový program;

14. vyjadruje poľutovanie nad tým, že mnoho európskych krajín a súkromných spoločností aj naďalej pokračuje v udržiavaní extenzívnych obchodných vzťahov s Iránom, ktorých hodnota sa odhaduje na miliardy eur ročne; v tejto súvislosti víta rozhodnutie Siemensu ukončiť obchodovanie s Iránom do polovice roka 2010 a vyzýva ďalšie európske spoločnosti, aby konali rovnako;

15. vyzýva členské štáty, aby sa zdržali dodávania akýchkoľvek prostriedkov alebo zbraní Iránu, ktoré by mohli byť nejakým spôsobom použité na potlačenie pouličných protestov;

16. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, parlamentom a vládam členských štátov, generálnemu tajomníkovi OSN, generálnemu riaditeľovi Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu a vláde a parlamentu Iránu.