Предложение за резолюция - B7-0086/2010Предложение за резолюция
B7-0086/2010

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението в Иран

3.2.2010

за приключване на разискванията по изявление на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

Cornelia Ernst, Helmut Scholz от името на групата GUE/NGL

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0078/2010

Процедура : 2010/2504(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0086/2010
Внесени текстове :
B7-0086/2010
Разисквания :
Приети текстове :

B7‑0086

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Иран

Европейският парламент,

–   като взе предвид президентските избори от 12 юни и последвалите размирици в Иран,

–   като взе предвид резолюцията, приета от Управителния съвет на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) на 27 ноември 2009 г., относно изпълнението на Споразумението за предпазните мерки по Договора за неразпространение на ядреното оръжие и съответните разпоредби на резолюции на Съвета за сигурност на ООН 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) и 1835 (2008) в Ислямска република Иран,

–   като взе предвид своите предишни резолюции за Иран, и по-конкретно резолюциите от 7 май и 22 октомври 2009 г.,

–   като взе резолюцията на Общото събрание на ООН от 29 октомври 2009 г. относно положението на правата на човека в Ислямска република Иран,

–   като взе предвид декларацията на Европейския съвет относно Иран от 10-11 декември 2009 г.,

–   като взе предвид първоначално насрочената за 9 – 11 януари 2010 г. четвърта междупарламентарна среща ЕП-Иран, която беше отменена от иранската страна,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

Относно демокрацията и правата на човека

A. като има предвид, че президентските избори през юни бяха белязани от масови измами, които породиха широкомащабно протестно движение, наречено "Зеленото движение", съпроводено от масови демонстрации във и извън Иран, които продължиха няколко месеца,

Б.  като има предвид, че иранските сили за сигурност, Революционната гвардия, милицията Басидж и полицейските сили потушиха жестоко протестите и задържаха произволно хиляди мирни демонстранти, включително студенти и научни работници, активисти за правата на жените, юристи, журналисти, блогъри, духовници и именити защитници на правата на човека, с ясното желание за сплашване и задушаване на инакомислието,

В.  като има предвид, че силите за сигурност упражниха още повече насилие спрямо членовете на религиозни малцинства, като например бахайската общност и сунитите, и извършиха множество произволни арести и екзекуции на активисти на гражданските организации на кюрди, азери, белуджи и араби,

Г.  като има предвид, че голям брой протестиращи са намерили смъртта си в резултат на действията на силите за сигурност, и като има предвид, че са били задържани хиляди, а в затвора все още се намират около 300 активисти; като има предвид, че съгласно получените информации много от задържаните са били бити или изтезавани, а в някои случаи са станали жертва на сексуално насилие в затвори и тайни центрове за задържане; като има предвид, че съгласно получените информации голям брой участници в демонстрациите са напуснали страната поради страх от ответни действия и правят отчаяни опити за намиране на убежище в съседните държави и в Европа,

Д. като има предвид, че в началото на 2010 г. парламентарно разследване установи, че заместник-прокурорът Саид Мортазави носи пряка отговорност за смъртта на най-малко трима задържани, причинена от изтезание и липса на грижи в затвора Кахризак,

Е.  като има предвид, че Мохамад Реза Али Замани и Араш Рахманипур бяха екзекутирани на 28 януари 2010 г., и че това е първата изпълнена смъртна присъда, която според официални източници е свързана с протестното движение, въпреки че поне един от тях, ако не и двамата, са били вече в затвора по време на изборите, и като има предвид, че съгласно наличните информации най-малко девет човека са били осъдени на смърт поради предполагаеми връзки със "Зеленото движение",

 

Ж. като има предвид, че от началото на месец август съдебната власт организира показни процеси на стотици видни реформатори и активисти, съпроводени от телевизионни признания, явно изтръгнати по принудителен начин, които доведоха до осъждането на някои от тях на дълги срокове лишаване от свобода и дори до осъждане на смърт,

З.  като има предвид, че на 27 декември 2009 г., на последния ден на празника Ашура, Али Мусави, 35-годишният племенник на Мир Хосеин Мусави, основен претендент за президентския пост по време на президентските избори през юни, беше убит с огнестрелно оръжие и умишлено прегазен с автомобил, като това показва всички признаци на целенасочено убийство с цел сплашване на неговия чичо,

И. като има предвид, че физикът Масуд Али Мохамади беше убит при взрив на бомба и че мнозина считат, че това е било предупреждение към университетските преподаватели и студенти, тъй като се счита, че г-н Мохамади е изиграл важна роля за убеждаването на 400 научни работници за оказване на публична подкрепа за опозиционния лидер Мусави и същевременно е насърчавал студентите си да участват в мирни демонстрации след юнските президентски избори,

Й. като има предвид, че след масовите демонстрации на 27 декември 2009 г. Иран обвини западните сили в подклаждане на размириците, изгони двама британски дипломати, задържа шведски дипломат за 24 часа и обвини персонала на германското посолство в активно подпомагане на протестното движение,

К. като има предвид, че след изборите властите в Иран пристъпиха към широкомащабно и често заглушаване на международни телевизионни и радиомрежи, към блокиране на множество международни уебсайтове, включително Facebook и Twitter, както и местни уебсайтове на опозицията и мобилни телефонни услуги в Техеран, като по този начин създават проблеми с излъчванията за мрежи в други близкоизточни държави и дори в Европа,

Л. като има предвид, че европейски и руски фирми са снабдявали Иран с необходимите уреди за заглушаване и филтриране, някои от които дори представляват риск за здравето на хората, намиращи се в непосредствена близост до тях,

Относно ядрения въпрос

М. като има предвид, че в нарушение на своите задължения по Договора за неразпространение на ядреното оръжие Иран е изградил тайно съоръжение за обогатяване на уран в Ком и е уведомил МААЕ за неговото съществуване едва след започване на строителството на съоръжението, и като има предвид, че нарушаването на правилата дава основание за предположения за евентуално съществуване на допълнителни ядрени обекти и че това подкопава допълнително надеждността на иранските уверения относно чисто гражданския характер на ядрената програма на страната,

Н. като има предвид, че с цел намиране на дипломатическо решение на въпроса за иранската ядрена програма ЕС, САЩ, Китай и Русия предложиха изготвянето на споразумение под егидата на МААЕ за транспортиране на слабо обогатения уран от Иран в Русия и Франция за преработване в ядрено гориво, за да се поддържа функционирането на използвания за медицински проучвания реактор в Иран,

О. като има предвид, че тъй като Иран е отхвърлил това предложение, в Съвета за сигурност на ООН е продължило обсъждането на въпроса за увеличаване на санкциите срещу Иран,

Относно демокрацията и правата на човека

1.  изразява своята дълбока загриженост от факта, че парламентът и върховният водач Хаменей не са провели сериозни разследвания във връзка с широко разпространените измами по време на президентските избори в Иран през юни 2009 г., и счита, че легитимността на мандата на президента Ахмадинеджад е сериозно компрометирана въпреки неговото утвърждаване от върховния водач;

2.  изразява своето възхищение от смелостта на десетки хиляди иранци, които продължават да излагат на опасност своята кариера и своя живот, като призовават за по-голяма свобода и демократични права в Ислямска република Иран;

3.  изразява дълбоко възмущение от факта, че иранското правителство и парламент са явно неспособни да откликнат конструктивно на обоснованите искания на младото, добре образовано и динамично поколение иранци, чиито надежди за икономическо и обществено развитие са задушавани от много дълго време насам;

4.  решително осъжда извършваното от силите за сигурност систематично, брутално и целенасочено насилие срещу мирни демонстранти и критикуващи правителството, както и затварянето на вестници и насилственото закриване на офисите на организациите за защита на правата на човека;

5.  призовава иранските власти да освободят незабавно всички лица, задържани поради упражняването на тяхното право на свободно изразяване, сдружаване и събиране, и да разследват и да преследват по наказателноправен ред правителствени служители и членове на силите за сигурност, отговорни за убийството, насилието и изтезанията спрямо членове на семействата на инакомислещите, демонстрантите и задържаните;

6.  призовава отново иранските съдебни органи да обявят мораториум върху смъртното наказание и изрично да забранят екзекуциите на непълнолетни;

7.  призовава иранските власти да преустановят незабавно телевизионното излъчване на показни процеси и призовава иранския парламент да измени онези аспекти на иранското законодателство, които позволяват на правителството да отказва правото на справедлив процес, като например достъпа на обвиняемите до адекватно правно представителство;

8.  осъжда усилията на иранските власти за цензуриране на печатните медии, за заглушаване на телевизионните и радиопредавания, като например тези на Би Би Си, и за блокиране на интернет, и призовава ЕС и неговите държави-членки да разгледат въпроса относно произтичащите от тези практики отрицателни последствия в международен план в контекста на Международния съюз по далекосъобщения (IТU);

9.  подлага на остра критика международните дружества, по-специално Nokia/Siemens, тъй като са снабдили иранските власти с необходимата технология за налагане на цензура и наблюдение и по този начин са допринесли съществено за преследването и задържането на ирански инакомислещи;

Относно ядрения въпрос

10. изразява дълбокото си възмущение от факта, че иранското правителство отново е отхвърлило всички опити за постигане на компромис по ядрения въпрос, и че правителството на Ахмадинеджад явно желае да използва въпроса за отвличане на вниманието от вътрешната криза в страната;

11. призовава Иран и онези държави в Близкия изток, които възнамеряват да инвестират в ядрената енергетика, да не повтарят грешките на множество държави-членки на ЕС, които са предпочели опасна и остаряла технология; вместо това призовава тези държави да разработват всички възможности, предоставяни от съвременните технологии за възобновяема енергия, от енергийната ефективност и от методите за опазване на околната среда;

12. настоява за намирането на политическо решение във връзка със спора около иранските ядрени програми; потвърждава своето противопоставяне на всяко военно действие или заплаха за използване на сила и предупреждава, че всяко военно действие би довело до задълбочаване на кризата в региона; изразява сериозно безпокойство относно засиленото военно присъствие на САЩ в региона;

13. призовава за продължаване на усилията за намиране чрез преговори на всеобхватно и справедливо разрешение на иранския ядрен въпрос на основата на признаването на правото на Иран да развива ядрена енергетика за мирни цели и на подлежащите на проверка уверения на Иран относно мирния характер на неговата ядрена програма; изразява твърдото убеждение, че диалогът и дипломацията могат да постигнат реалистично и дългосрочно решение на иранския въпрос с помощта на многостранна рамка под контрола на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) във Виена;

14. призовава отново за стриктно прилагане на Договора за неразпространение на ядреното оръжие (ДНЯО) от всички страни и във всички негови аспекти; призовава отново държавите, притежаващи ядрено оръжие, да предприемат действия за намаляване на броя на ядрените бойни глави, да премахнат постепенно ролята на ядрените оръжия в политиката на сигурност и да подкрепят създаването в Европа и Близкия изток на зона, свободна от ядрено оръжие;

15. призовава отново иранския парламент и правителство да ратифицират и прилагат Допълнителния протокол и да прилагат изцяло разпоредбите на всеобхватното споразумение за предпазни мерки;

16. изразява своята загриженост поради факта, че Израел, Индия и Пакистан не са страни по ДНЯО; призовава тези държави да станат страни по този договор; отново подчертава своето дълбоко съжаление относно ядрените споразумения, сключени между САЩ, Франция и Индия, които противоречат на логиката на ДНЯО, като превръщат Индия в единствената държава, притежаваща ядрено оръжие, която може да извършва ядрена търговия - включително обогатяване - с останалата част на света, въпреки че не е страна по Договора за неразпространение на ядреното оръжие; счита, че преговорите за създаване в Европа и в Близкия изток на зони, свободни от ядрено оръжие, могат да се превърнат във важна крачка към задоволяването на свързаните със сигурността интереси на държавите от региона; призовава ЕС-3 да въведе тази идея в преговорите с Иран;

17. във връзка с това подчертава отново своето противопоставяне на използването на ядрената енергия поради присъщите й рискове, неразрешимия проблем с отпадъците, високите разходи и неразривната връзка с ядрените оръжия;

Относно бъдещето на отношенията ЕС-Иран

18. обръща внимание на факта, че санкциите срещу Иран не са допринесли по никакъв начин за разрешаването на спора относно иранската ядрена програма; изразява своята загриженост, че новите санкции биха могли да се отразят отрицателно върху положението на иранското население; поради това призовава ЕС да продължава усилията за намиране на дипломатическо решение и да не дава съгласие за нови санкции срещу Иран;

19. припомня на Съвета и на държавите-членки, че ядреното разоръжаване и неразпространението на ядреното оръжие са свързани и се допълват взаимно; поради това призовава държавите-членки на ЕС да започнат действия за постепенното премахване на ролята на ядреното оръжие в политиката на сигурност и да предприемат видими мерки за превръщането на Европа в зона, свободна от ядрено оръжие;

20. подчертава значението на продължаването на диалога с Иран на всички равнища и в частност с организациите на гражданското общество; изразява съжаление за факта, че иранската страна отложи посещението на делегацията на Европейския парламент, насрочена за 8 – 11 януари 2010 г.; изразява своя интерес от продължаването и засилването на прекия диалог с иранското общество и своята надежда, че иранското правителство и парламент ще преразгледат своята позиция относно преките контакти;

21. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, върховния представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, правителствата и парламентите на държавите-членки, генералния секретар на Организацията на обединените нации, Съвета за сигурност на ООН, Комисията на ООН по правата на човека и правителството и парламента на Ислямска република Иран.