Állásfoglalásra irányuló indítvány - B7-0116/2010Állásfoglalásra irányuló indítvány
B7-0116/2010

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY az ukrajnai helyzetről

16.2.2010

az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozatait követően
az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján

Adina-Ioana Vălean és Siiri Oviir az ALDE képviselőcsoport nevében

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B7-0116/2010

Eljárás : 2010/2525(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B7-0116/2010
Előterjesztett szövegek :
B7-0116/2010
Viták :
Elfogadott szövegek :

B7‑0116/2010

az Európai Parlament állásfoglalása az ukrajnai helyzetről

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Ukrajnáról szóló korábbi állásfoglalásaira,

–   tekintettel a 2009 májusában Prágában elindított keleti partnerségre,

–   tekintettel a 2009. december 4-én Kijevben tartott EU–Ukrajna csúcstalálkozó következtetéseire,

–   tekintettel a 2009. október 26-án és 27-én Kijevben ülésező, az EU–Ukrajna Parlamenti Együttműködési Bizottság nyilatkozatára és ajánlásaira,

–   tekintettel Ukrajnának az Energiaközösséget létrehozó szerződéshez történő csatlakozására, melyet az Energiaközösséget létrehozó szerződés 2009 decemberében Zágrábban tartott miniszteri tanácsa hagyott jóvá,

–   tekintettel az Európai Unió és Ukrajna között 1998. március 1-jén hatályba lépett partnerségi és együttműködési megállapodásra, továbbá a társulási megállapodásról szóló folyamatban lévő tárgyalásokra, amely megállapodás rendeltetése a partnerségi és együttműködési megállapodás felváltása,

–   tekintettel az EU és Ukrajna között 2009 júniusában megállapított, a cselekvési tervet felváltó társulási menetrendre,

–   tekintettel az Európai Közösség és Ukrajna között 2007. június 18-án aláírt és 2008. január 1-jén hatályba lépett vízumkönnyítési megállapodásra,

–   tekintettel az ukrajnai elnökválasztások eredményére, amelynek első fordulóját 2010. január 17-én, a második fordulóját 2010. február 7-én tartották,

–   tekintettel a 2010. január 17-i és február 7-i elnökválasztásokat megfigyelő EBESZ/ODHIR misszió kijelentésére, mely megállapította, hogy a legtöbb nemzetközi előírást betartották,

–   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel az, hogy a 2010. január 17-én és február 7-én megtartott elnökválasztások szabályosan zajlottak le, tiszteletben tartva a polgári és politikai jogokat, azt mutatja, hogy Ukrajna képes szabad és tisztességes választások levezetésére,

B.  mivel az, hogy az EBESZ/ODHIR választásokat megfigyelő missziójának következtetései a választásokat úgy írták le, mint amelyek többnyire megfeleltek a nemzetközi előírásoknak, okot ad arra, hogy azt higgyük, hogy az ukrajnai hatóságok biztosítani tudják a politikai stabilitást, ezáltal lehetőséget adva a hatóságoknak arra, hogy újjáépítsék a stabil politikai környezetet az ország gazdaságának helyreállítása érdekében,

C. mivel a Parlament fő külpolitikai célkitűzéseinek egyike az európai szomszédsági politika megerősítése és támogatása, amelynek célja az érintett országok, illetve az EU és annak tagállamai közötti politikai, gazdasági és kulturális kapcsolatok megerősítése,

D. mivel a keleti partnerség kezd formát ölteni; mivel az új ukrajnai hatóságoknak munkálkodniuk kell annak célkitűzései megvalósítása érdekében,

E.  mivel az EU támogatja egy stabil és demokratikus Ukrajna kialakulását, amely tiszteletben tartja a piacgazdaság, a jogállamiság elvét, az emberi jogokat és a kisebbségek védelmét, valamint biztosítja az alapvető jogokat,

F.  mivel Ukrajnának a Kereskedelmi Világszervezethez (WTO) történő csatlakozása fontos lépésnek számít a nemzetközi és európai gazdasági szabályok, valamint az EU-val történő megerősített kereskedelmi kapcsolatok Ukrajna általi elfogadásában, és felgyorsítja a szoros és széles körű együttműködésen alapuló szabadkereskedelmi övezet létrehozásáról szóló tárgyalásokat, ami szerves része a társulási megállapodásnak,

G. mivel Ukrajnának az Energiaközösséget létrehozó szerződéshez történő csatlakozása valamennyi fél számára nagy jelentőséggel bír,

H. mivel, függetlenül az elnökválasztások eredményétől, Ukrajna követni fogja a jelenleg is folytatott útját az alkotmányos reformok felé annak érdekében, hogy a fékek és ellensúlyok életképes és hatékony rendszerét hozza létre, amelyben világosan meghatározott az elnök, a miniszteri kabinetek és a parlament (a Verkovna Rada) közötti hatáskörmegosztás,

I.   mivel Ukrajna hazai politikai stabilitása és belső reformra való összpontosítása az EU és Ukrajna közötti kapcsolatok további fejlesztésének előfeltétele; mivel a két- és többoldalú kapcsolatok (a keleti partnerség) Ukrajna együttműködésének előfeltételét képezik, erősítve az ország vitathatatlan következetességét célkitűzéseinek megvalósításában,

J.   mivel az EU és Ukrajna közötti társulási megállapodásnak a reformfolyamat eszközeként kell szolgálnia, és határozottabb szerepet kell biztosítania a civil társadalomnak,

1.  üdvözli a 2010. január 17-i és február 7-i választásokat megfigyelő nemzetközi misszió jelentéseit, amelyek megállapították, hogy jelentős haladás történt az előző választásokkal összehasonlítva, és a legutóbbi választások megfeleltek a legtöbb, a szabad és tisztességes választásokra vonatkozó EBESZ és EU követelménynek;

2.  üdvözli az EBESZ/ODHIR választásokat megfigyelő missziójának arról szóló kijelentését, miszerint tiszteletben tartották a polgári és politikai jogokat, beleértve a gyülekezési, az egyesülési és a pluralista médiakörnyezetben megvalósuló véleménynyilvánítási szabadságot;

3.  üdvözli, hogy a választás során számos különböző, alternatív politikai nézeteket képviselő jelölt volt jelen, valódi választási lehetőséget kínálva a választópolgároknak;

4.  elismeri, hogy Ukrajnának mint európai országnak az Európai Unió országaival közös a történelme, és hogy azokkal közös értékeket vall, valamint elismeri Ukrajna európai törekvéseit;

5.  hangsúlyozza, hogy szükség van a politikai és gazdasági stabilizációra, különösen az alkotmány reformján, a jogállamiság megszilárdításán és a korrupció újult erővel történő leküzdésén, illetve az üzleti és befektetési környezet javításán keresztül;

6.  hangsúlyozza az Ukrajna és az Európai Unió közötti energiaügyi együttműködés megerősítésének jelentőségét, és felhív az EU és Ukrajna közötti további megállapodások megkötésére azzal a céllal, hogy biztosítsák mindkét fél számára az energiaellátás biztonságát, beleértve a kőolaj és a földgáz számára egy megbízható továbbítási rendszer létrehozását;

7.  hangsúlyozza, hogy bár történt előrehaladás, a jelenlegi vízumkönnyítési megállapodást a hosszú távú célkitűzésekre figyelemmel felül kell vizsgálni, és felhívja a Tanácsot, hogy bízza meg a Bizottságot ezen egyezmény ukrajnai hatóságokkal közösen történő felülvizsgálatára az Ukrajnának biztosítandó vízummentes utazás menetrendjének kidolgozása érdekében;

8.  sajnálja, hogy a választásokra vonatkozó szabályok továbbra is vita tárgyát képezik, és rámutat arra, hogy a 2009 augusztusában módosított jelenlegi választási törvényt az EBESZ/ODHIR visszalépésnek tekinti a korábbi szabályozáshoz képest, és hogy az új törvény tisztázatlan és hiányos jogi keretszabályozást eredményezett; ezért arra ösztönzi az ukrajnai hatóságokat, hogy vizsgálják felül és egészítsék ki az ország választásokra vonatkozó szabályozását;

9.  felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy erősítsék meg az EU arra való hajlandóságát, mely szerint a keleti partnerség és az EU és Ukrajna közötti társulási menetrend által javasolt eszközökön keresztül segíti Ukrajnát ebben az irányban;

10. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamoknak, valamint Ukrajna kormányának és parlamentjének.