Állásfoglalásra irányuló indítvány - B7-0117/2010Állásfoglalásra irányuló indítvány
B7-0117/2010

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY az ukrajnai helyzetről

16.2.2010

az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozatát követően
az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján

Adrian Severin, Kristian Vigenin, Marek Siwiec, Barbara Weiler az S&D képviselőcsoport nevében

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B7-0116/2010

Eljárás : 2010/2525(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B7-0117/2010
Előterjesztett szövegek :
B7-0117/2010
Viták :
Elfogadott szövegek :

B7‑0117/2010

az Európai Parlament állásfoglalása az ukrajnai helyzetről

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Ukrajnáról szóló korábbi állásfoglalásaira,

–   tekintettel az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz (ENPI) létrehozására vonatkozó általános rendelkezések meghatározásáról szóló, 2006. október 24-i 1638/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre,

–   tekintettel a keleti partnerséggel foglalkozó, 2009. május 7-i prágai csúcstalálkozón elfogadott közös nyilatkozatra,

–   tekintettel az EU és Ukrajna közötti 2009. június 8-i, az EU-Ukrajna közötti cselekvési tervet felváltó társulási menetrendre,

–   tekintettel az EU svéd soros elnökségének az EU és Ukrajna között 2009. december 4-én sorra került csúcstalálkozó eredményéről szóló nyilatkozatára,

–   tekintettel az EBESZ-nek az elnökválasztás eredményéről szóló, 2010. január 17-i és február 7-i nyilatkozataira,

–   tekintettel Catherine Ashton, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének 2010. február 8-án az ukrajnai elnökválasztásokról tett nyilatkozatára,

–   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

 

A. mivel az Európai Parlament nemzetközi választási megfigyelő missziója, az Európa Tanács parlamenti közgyűlései, az EBESZ és a NATO, valamint az EBESZ Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala (ODIHR) arra a következtetésre jutott, hogy a 2010. január 17-én és február 7-én tartott elnökválasztás első és második fordulója viszonylag szabad és tisztességes volt, és azt a demokratikus választásokra irányadó nemzetközi szabványokkal összhangban tartották meg,

B.  mivel az elnökválasztások jelentős előrelépést és javulást mutattak az előző választásokhoz képest, különösen a polgári és politikai jogok tiszteletben tartása kapcsán, beleértve a gyülekezési, társulási és véleménynyilvánítási szabadságot,

C. mivel noha nem kormányzati szervezetek számára hivatalosan nem volt megengedett, hogy megfigyelőként részt vegyenek a választásokon, a hazai és nemzetközi megfigyelők jelenléte jelentősen növelte az átláthatóságot a választási folyamatban és a szavazás napján,

D. mivel Ukrajna kész integrálódni az Európai Unióba az EU alapvető elvei és kritériumai alapján, és e választások az ebbe az irányba tett lépésnek bizonyultak,

E.  mivel az Európai Unió, annak tagállamai és Ukrajna elismeri a kölcsönös tiszteleten és az alapvető európai értékeken alapuló szorosabb együttműködés fontosságát,

1.  üdvözli, hogy az elnökválasztást kielégítő módon, a nemzetközi választási szabályokkal összhangban rendezték meg, és úgy véli, hogy Ukrajna határozottan arra az útra lépett, hogy érett demokráciává váljon, és elfoglalja megérdemelt helyét a demokratikus nemzetek európai közösségében;

2.  gratulációját fejezi ki Ukrajna népének, amiért nagy számban és szabadon juttatta kifejezésre akaratát és így nagy kedvet mutatott a részvételre és az arról való döntésre, hogy az ország milyen irányt vegyen; megjegyzi, hogy az elnökválasztás alatt az alternatív politikai véleményeket képviselő jelöltek sokrétű palettája valódi választási lehetőséget kínált Ukrajna népe számára;

3.  tudomásul veszi a választásoknak a nemzetközi választási megfigyelő misszió által megállapított választási hiányosságait; felhívja az illetékes ukrajnai hatóságokat, hogy fogadjanak el olyan egyértelmű választási kódexet, amelyet jóhiszeműen és korlátozásmentesen végre fognak hajtani; átláthatóbb kampányfinanszírozásra ösztönöz a választást megelőző időszakokban a közigazgatási erőforrásokkal személyes célokra történő visszaélések elkerülése érdekében; felszólítja a központi választási bizottságot, hogy átlátható módon foglalkozzon a jelöltek által benyújtott panaszokkal, és hivatalos határozatokkal nyújtson hatékony jogorvoslatot;

4.  megjegyzi, hogy a választási adminisztráció során a nők megfelelő képviselettel rendelkeztek a vezetői posztokon; az egyenlő jogok és lehetőségek további tiszteletben tartására ösztönöz a jövőbeli választásokon az európai demokratikus országok alapvető elveivel és értékeivel összhangban;

5.  megjegyzi, hogy Ukrajna ratifikálta az Európa Tanács Nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezményét és a Regionális és kisebbségi nyelvek európai chartáját, mégis azzal a kéréssel fordul az ukrajnai hatóságokhoz, hogy tegyenek nagyobb erőfeszítéseket az Ukrajnában élő kisebbségi nyelveket beszélő közösségek kapcsán azáltal, hogy kampányanyagokat készítenek kisebbségi nyelveken és ezen közösségeket jobban bevonják az ország minden politikai mozzanatába;

6.  tudomásul veszi a véleménynyilvánítás szabadságával és a pluralista médiakörnyezettel kapcsolatos jelentős javulásokat Ukrajnában, ami a szavazóknak fontos információkat biztosított a vezető elnökjelöltekről és választási programjukról; a választási törvény felülvizsgálatára hív fel a médiához való tisztességesebb és egyenlőbb hozzáférés érdekében a jövőbeli választásokon részt vevő valamennyi jelölt számára;

7.  sürgeti az újonnan megválasztott elnököt, hogy legyen továbbra is az Európai Unió megbízható partnere, különös tekintettel a régió stabilitásának növelésére; ösztönzi az elnököt, hogy maradjon teljes mértékben elkötelezett a demokratikus folyamat visszafordíthatatlansága iránt és hogy fenntartások nélkül folytassa és fokozza Ukrajnában a politikai, társadalmi és gazdasági reformokat; e tekintetben úgy véli, hogy a fenti célok elérése és az ország politikai és gazdasági stabilitásának előmozdítása érdekében rendkívül fontos az ukrán elnök és a miniszterelnök közötti együttműködés;

8.  reméli, hogy a választások eredménye határozottabb elkötelezettséget fog maga után vonni a politikai párbeszéd megerősítése iránt, és meghozza az olyannyira áhított alkotmányos reformokat Ukrajnában az ország stabil, működőképes irányításának biztosítása érdekében;

9.  támogatja Ukrajna aktív részvételét a keleti partnerségben és az Euronest Parlamenti Közgyűlésben, valamint az iránti elkötelezettségét, hogy fokozza erőfeszítéseit a nagyobb demokrácia, a jogállamiság, az emberi jogok tiszteletben tartása és az alapvető szabadságok, továbbá a piacgazdaság, a fenntartható fejlődés és a felelősségteljes kormányzás biztosítása érdekében; sürgeti a Tanácsot és a Bizottságot, hogy tartsa ébren az ukrán nép reményeit, amely egyre inkább az EU felé tekint, azáltal, hogy további konkrét lépéseket kínál az európai családba történő nagyobb politikai, gazdasági és társadalmi integráció irányában, ezért ösztönzi a Bizottságot, hogy folytassa és gyorsítsa fel az Ukrajnával kötendő társulási megállapodásról – többek között az annak szerves részét képező, Ukrajna Világkereskedelmi Szervezethez való csatlakozásával lehetővé váló átfogó szabadkereskedelmi térségről – szóló tárgyalásokat; ;

10. valamennyi szomszédos országhoz azzal a kéréssel fordul, hogy teljes mértékben tartsák tiszteletben az ukrán nép szabad és demokratikus választását, és tartózkodjanak bármiféle, az Ukrajna által a politikai, társadalmi és gazdasági fejlődésével kapcsolatos, demokratikus úton meghozott döntéseinek megváltoztatására irányuló gazdasági vagy egyéb nyomásgyakorlástól;

11. úgy véli, hogy az EU és Ukrajna közötti, vízumokról folytatott párbeszéd elmélyült, és erőteljesebb politikai akarat van egy vízummentes rendszer végső céljának eléréséhez; támogatja az EU-Ukrajna PEB (Parlamenti Együttműködési Bizottság) kezdeményezést, amely a vízumkönnyítésekkel foglalkozó munkacsoport létrehozására irányul annak érdekében, hogy hozzájáruljon a vízumkönnyítési megállapodásról folyamatban lévő tárgyalásokhoz azáltal, hogy olyan javaslatokat tesz, amelyek mindkét oldalon csillapítanak minden fennmaradó aggodalmat; határozottan úgy véli, hogy a visszafogadási és vízumkönnyítési megállapodás hatálybalépése újabb nagy előrelépés lenne Ukrajna európai ambícióhoz;

12. megjegyzi, hogy Ukrajna jelentős előrehaladást ért el gázvásárlásainak Oroszország számára történő fizetési kötelezettségei teljesítése, valamint a gázellátás számos, az Ukrajnán keresztül eljuttatott orosz földgáztól függő európai országba történő átvitelének veszélyeztetése elkerülése terén; tovább ösztönzi Ukrajnát, hogy korszerűsítse gázágazatát annak biztosítása érdekében, hogy a hálózat hatékonyan, megbízhatóan és átláthatóan tovább működik a jövőben; felszólítja a Bizottságot, hogy járuljon hozzá az Ukrajnának nyújtott segítséghez és a vele folytatott együttműködéshez az ukrán gázágazat megreformálása céljából, és hozza azt összhangba az EU belső energiapiacával;

13. üdvözli az Oroszországgal fennálló javuló politikai kapcsolatokra irányuló politikát, és az ukrán hatóságokhoz fordul, hogy kerüljék el a jövőben, hogy az Oroszországgal kötött kétoldalú gázszerződést konfliktus tárgyává tegyék, és ehelyett törekedjenek Oroszországgal tárgyalásokra és arra, hogy vele olyan alkut kössenek, amely mindkét fél számára előnyös, és felszólítja Ukrajnát, hogy biztosítsa a gázszállítmányok Európába történő folyamatos eljuttatását;

14. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, Ukrajna kormányának és parlamentjének, az Európa Tanács parlamenti közgyűléseinek, az EBESZ-nek és a NATO-nak.