Állásfoglalásra irányuló indítvány - B7-0120/2010Állásfoglalásra irányuló indítvány
B7-0120/2010

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY Ukrajnáról

17.2.2010

az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozatait követően
az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján

Lena Kolarska-Bobińska, Paweł Zalewski, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Filip Kaczmarek, Traian Ungureanu, Mário David a PPE képviselőcsoport nevében

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B7-0116/2010

Eljárás : 2010/2525(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B7-0120/2010
Előterjesztett szövegek :
B7-0120/2010
Viták :
Elfogadott szövegek :

B7‑0120/2010

az Európai Parlament állásfoglalása Ukrajnáról

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az EU–Ukrajna Együttműködési Tanács által 2009 júniusában megállapított, az EU–Ukrajna cselekvési tervet felváltó EU–Ukrajna társulási menetrendre,

–   tekintettel a 2007. március 5-én megkezdett, a partnerségi és együttműködési megállapodást felváltó társulási megállapodásról szóló tárgyalásokra,

–   tekintettel a 2007 júniusában aláírt EU–Ukrajna visszafogadási és vízumkönnyítési megállapodásokra, amelyeket az ukrán Verhovna Rada 2008 januárjában ratifikált,

–   tekintettel az Európai Uniónak az Európai Tanács 2008. decemberi ülésén jóváhagyott keleti partnerségére, amelyet a 2009. május 7-i prágai csúcstalálkozón elfogadott közös nyilatkozat hozott létre,

–   tekintettel az energia terén az Európai Unió és Ukrajna közötti együttműködésről szóló, 2005. december 1-jén aláírt egyetértési megállapodásra,

–   tekintettel arra, hogy Ukrajna 2008 márciusa óta tagja a Kereskedelmi Világszervezetnek (WTO),

–   tekintettel a regionális politikáról és az ukrán regionális fejlesztési és építésügyi minisztérium, valamint az Európai Bizottság közötti regionális együttműködésről szóló párbeszéd létrehozásával kapcsolatos, 2009. július 22-én aláírt egyetértési megállapodásra,

–   tekintettel arra, hogy az Energiaközösséget létrehozó szerződés Zágrábban tartott miniszteri tanácsa 2009. december 18-án jóváhagyta Ukrajna csatlakozását az Energiaközösséget létrehozó szerződéshez,

–   tekintettel a 2009. március 23-án megrendezett, a gázátviteli rendszer korszerűsítéséről szóló közös EU–Ukrajna nemzetközi befektetői konferencia által elfogadott közös nyilatkozatra,

–   tekintettel az Ukrajna és az Orosz Föderáció között az olajellátás 2010-ben érvényes tranzitdíjairól szóló, 2009 decemberében megkötött megállapodásra,

–   tekintettel az Európai Parlamentnek az EU és Ukrajna közötti parlamenti együttműködéssel foglalkozó bizottságába delegált küldöttségének, valamint választási megfigyelő missziójának tevékenységére,

–   tekintettel az EU–Ukrajna parlamenti együttműködési bizottság 2009. október 26–27-én tartott 13. ülésére, és különösen az ott elfogadott zárónyilatkozatra és ajánlásokra,

–   tekintettel az ukrajnai elnökválasztások 2010. január 17-én tartott első fordulójának, illetve a 2010. február 7-én tartott második forduló eredményére,

–   tekintettel a 2010. január 17-én (első forduló) és február 7-én (második forduló) tartott ukrajnai elnökválasztásokra delegált nemzetközi választási megfigyelő misszió nyilatkozataira, valamint előzetes észrevételeire és következtetéseire,

–   tekintettel Catherine Ashton, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője/az Európai Bizottság alelnöke 2010. február 8-án az ukrajnai elnökválasztások mindkét fordulójáról tett nyilatkozatára,

–   tekintettel arra, hogy 2010. február 3-án a Verhovna Rada az ukrán választási törvény módosítását az utolsó pillanatban, az elnökválasztások második fordulója előtt elfogadta,

–   tekintettel a nemrégiben tartott EU–Ukrajna csúcstalálkozó eredményeire, többek között arra, hogy a 2008-ban Párizsban tartott EU–Ukrajna csúcstalálkozón olyan európai országnak ismerték el Ukrajnát, amelynek az Európai Unió országaival közös történelme és értékei vannak, valamint a 2009. december 4-én Kijevben tartott EU–Ukrajna csúcstalálkozóra,

–   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel Ukrajna az EU stratégiai szempontból fontos szomszédja, és természetes „híd”, amely összeköti az EU-t Oroszországgal és Közép-Ázsiával; mivel az ország nagysága, erőforrásai, lakossága, valamint földrajzi fekvése miatt Ukrajna különleges helyet foglal el Európában, és kulcsfontosságú regionális szereplőnek tekinthető,

B.  mivel az EU és Ukrajna között 1257 kilométer hosszú közös határ húzódik, amelyen keresztül szoros kereskedelmi és kulturális kapcsolatok alakultak ki, és további lehetőségek rejlenek a regionális kereskedelem, az ipari együttműködés és a gazdasági növekedés terén,

C. mivel az Unió annak biztosítására törekszik, hogy Ukrajna egy olyan stabil, demokratikus országgá váljon, ahol jogállamiság, és a tisztességes versenyen és a társadalmi kohézión alapuló piacgazdaság uralkodik,

D. mivel a Parlament egyik fő külpolitikai célkitűzése a szomszédsági politika és a keleti partnerség megerősítése és előmozdítása, és mivel a Kelet-Európában megjelenő politikai, gazdasági és társadalmi kérdések összehangolt európai választ kívánó, közös kihívásnak tekinthetőek,

E.  mivel az ilyen erőfeszítések jóindulatú légkör megteremtését kívánják meg, amelyben lehetséges a személyek, áruk és ötletek szabad cseréje,

F.  mivel Ukrajnának számos nemzetközi szervezethez, így a Kereskedelmi Világszervezethez (WTO) és az Energiaközösséghez történő csatlakozása arról tanúskodik, hogy az ország a nemzetközi és az európai normákhoz is csatlakozni kíván,

G. mivel az EU és Ukrajna – amint azt az elmúlt magas szintű ülések és csúcstalálkozók során is megerősítették – gyorsan kíván a közös szabadkereskedelmi övezet megteremtése felé haladni,

H. mivel a 2010. január 17-i és február 7-i választások szabadon és tisztességesen zajlottak le, amint azt a Parlament választási megfigyelő missziója, az EBESZ/a Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatalának missziója és az Európa Tanács is megerősítette, mivel az ukrán választási törvény utolsó pillanatban történt módosítása, az ország bizonyos részein a tisztességes választással szembeni tiltakozás, valamint a politikai és intézményi bizonytalanság még mindig aggodalomra ad okot,

I.   mivel mindkét fél érdeke az EU és Ukrajna közötti szorosabb együttműködés, és ez megegyezik az ukrán nép akaratával,

az elnökválasztások eredménye és az EU-val való kapcsolatok

1.  tudomásul veszi az ukrán elnökválasztások eredményét;e tekintetben felhívja a jövőbeli elnököt, hogy teljesítményen alapuló megközelítést alkalmazzon, és a demokratikus mechanizmusok fejlődésének elősegítése, a szükséges politikai és gazdasági reformok meghozatala, valamint az ország fokozott stabilitása és egysége érdekében dolgozzon együtt az ukrán kormánnyal;

 

2.  üdvözli a nemzetközi választási megfigyelő misszió nyilatkozatát, mely szerint a választások az európai értékekkel összhangban, valamennyi kötelezettség teljesítésével szabadon és tisztességesen zajlottak; megjegyzi azonban, hogy további munkára van szükség a nyilatkozatban említett hiányosságok kiküszöbölésére a demokrácia Ukrajnában történő biztosítása érdekében; felhívja a politikai pártokat és azok vezetőit, hogy dolgozzanak együtt Ukrajna megerősítésén;

3.  hangsúlyozza, hogy szabad választások tartásán kívül megfelelő, egyértelmű, stabil jogi keret létrehozására van szükség; felhívja valamennyi pártot, hogy még a következő választások előtt a nemzetközi normákkal összhangban vizsgálja felül és tegye meg az ukrán választási törvényben szükséges változtatásokat egy egységes választási kódex létrehozása érdekében;

4.  azzal a kéréssel fordul Ukrajnához, hogy ragadja meg ezt a lehetőséget a jogállamiság és az emberi jogok – ideértve a polgári és kisebbségi jogokat, de különösen a kisebbségi nyelven történő oktatáshoz való jogot is –, a korrupció elleni harc, az államháztartás strukturális reformjának és az országon belüli szabad piac megerősítésére irányuló belső erőfeszítéseinek növelésére;

5.  elvárja, hogy Ukrajna újból kinyilvánítsa és megerősítse az ország európai integrációja, valamint az EU-val a szomszédsági területeken történő szoros együttműködése iránti elkötelezettségét, a keleti partnerség és a fekete-tengeri együttműködési politika keretében;

6.  ugyanakkor felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy nyilvánítsák ki az Unió azon szándékát, hogy támogatni kívánja Ukrajnát európai törekvéseiben, és segíti az országot e célkitűzés elérésében gazdasági és gyakorlati intézkedések, többek között az EU–Ukrajna társulási menetrendben és a keleti partnerségben foglaltak révén; felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy a támogatás szintjét az ukrán vezetésnek a jogállamiság és a gazdasági reformok érvényesítése terén elért ellenőrzött teljesítményére alapozza;

A KELETI PARTNERSÉG ÉS TÁRSULÁS

7.  felhívja az Uniót és a tagállamokat, hogy teljes mértékben támogassák a keleti partnerségben ismertetett intézkedéseket, többek között a zászlóshajó kezdeményezéseket az integrált határigazgatás, az energia és a szabadkereskedelmi övezet terén, amelyek mind egy széles körű partnerség első lépéseinek tekinthetők;

8.  helyesli Ukrajnának a hamarosan hivatalosan útjára induló Euronest Parlamenti Közgyűlés iránti elkötelezettségét, amelynek feladata többek között a keleti partnerség keretében történő együttműködés vizsgálata, valamint a parlamenti tevékenység hatékonyságának és az európai uniós normák és gyakorlatok Ukrajnában történő végrehajtásának biztosítása;

9.  szorgalmazza a társulási menetrend teljes mértékű végrehajtását a társulási megállapodásról szóló tárgyalások 2011 előtt történő befejezése érdekében;

10. kéri a Bizottságot, hogy erősítse meg a Kohéziós Alap és más európai alapok keretében végrehajtott programokat az Ukrajnával való határokon átnyúló kapcsolatok fokozása érdekében;

11. felhívja a keleti partnerség tagállamait, hogy a sokoldalú megközelítés fokozása érdekében fűzzék szorosabbra kölcsönös politikai és gazdasági kapcsolataikat;

12. hangsúlyozza a fiatalok és diákok cseréjével kapcsolatos együttműködés megerősítésének és ösztöndíjprogramok létrehozásának fontosságát, amely lehetővé teszi az ukránok számára a szabad, demokratikus országok és az Európai Unió megismerését, nemzetközi kapcsolatok kiépítését, amely egyúttal pozitív hatást fog gyakorolni a gazdasági-társadalmi és kulturális együttműködésre Ukrajna és egy szabad EU, illetve annak tagállamai között;

13. rendkívül helyteleníti Viktor Juscsenkó, távozó ukrán elnök döntését, mely szerint poszthumusz elismerésben részesíti Sztepan Banderát, az ukrán nacionalisták szervezete vezetőjét, aki együttműködött a fasiszta Németországgal, és az „Ukrajna nemzeti hőse” címet adományozta neki; reméli e tekintetben, hogy az új ukrán vezetés az ilyen döntéseket megfontolás tárgyává teszi és folytatni fogja az európai értékek iránti elkötelezettségét;

gazdasági integráció

14. szorgalmazza az Ukrajna és az EU közötti kereskedelmi és gazdasági együttműködés fokozását, amelynek jelentős lökést adott Ukrajnának a Kereskedelmi Világszervezethez (WTO) történő csatlakozása, és mindkét felet ösztönzi, hogy fokozottabban kötelezzék el magukat a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi övezetről szóló tárgyalások mellett;

15. szorgalmazza az üzleti és befektetési légkör javítását Ukrajnában, elsősorban a jogállamiság, az igazságügyi reform és a korrupció elleni harc terén történő előrehaladás révén, amely rendkívül jó hatással lenne a gazdasági kapcsolatokra;

16. úgy véli, hogy az EU és Ukrajna közötti magas szintű energetikai együttműködés megerősítése kulcsfontosságú, és haladást sürget az ukrán energiapiac liberalizációja, illetve annak európai integrációja felé;

17. hangsúlyozza az Ukrajna és az EU közötti biztos, átlátható és megbízható energiaátviteli rendszer jelentőségét, és ezért üdvözli az Ukrajna és Oroszország által megkötött 2010-ben érvényes tranzitdíjakról szóló megállapodást; szorgalmazza azonban az energiaellátás körüli bizonytalanság elkerülése érdekében, hogy a jövőbeli megállapodásokat jóval azok hatálybalépése előtt kössék meg;

18. üdvözli az ukrán gázinfrastruktúra európai uniós finanszírozásáról szóló megállapodást, és az EU részéről további együttműködést szorgalmaz az ukrán energetikai infrastruktúra vonatkozásában, hogy Ukrajna és az EU az Európába továbbított olaj- és gázszállítmányokért, valamint a tranzitért közösen feleljen;

19. felhívja Ukrajnát, hogy teljes mértékben hajtsa végre és ratifikálja az Energiaközösséget létrehozó szerződéshez történő csatlakozását, és sürgősen fogadjon el egy új, az EU 2003/55/EK irányelvének megfelelő gáztörvényt;

20. hangsúlyozza, hogy Ukrajnában a belső villamosenergia-piac és egyéb energiaágazatok további reformjaira van szükség az európai normáknak való megfelelés és a nagyobb verseny érdekében;

21. hangsúlyozza, hogy a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodásnak Ukrajna fokozatos, az EU belső piacába történő integrációját kell elősegítenie a négy alapszabadságnak az országra történő kiterjesztése révén;

22. üdvözli a szándékot, hogy hozzák létre az Európai Befektetési Bank (EIB) képviseletét Kijevben, és hangsúlyozza az EIB további kiterjesztésének jelentőségét Ukrajnában;

a mozgás szabadsága

23. tudomásul veszi a visszafogadási és vízumkönnyítési megállapodások terén elért haladást, és további párbeszédet szorgalmaz a vízumkönnyítési megállapodás módosításáról, különös tekintettel az ukrán állampolgárok azon kategóriáinak bővítésére, akikre a vízumkönnyítési megállapodás vonatkozik, valamint arra, hogy az ukrán nemzetiségűek számára megfelelő eszközöket kell alkalmazni az általános vízumeljárás megkönnyítésére, a vízummal kapcsolatos új EU-s jogszabályokra tekintettel;

24. kéri a tagállamokat, hogy a vízumkódexet olyan módon alkalmazzák, hogy a vízumkérelmezési és -kiállítási eljárás a kérelmezők számára a lehető leggyorsabbá és legegyszerűbbé váljon, valamint arra, hogy az egyéb eljárási díjakat minimális szinten tartsák; felhívja valamennyi tagállamot, hogy tartsák tiszteletben a vízumkönnyítési megállapodást és tartózkodjanak a felesleges eljárások alkalmazásától;

25. üdvözli az Ukrajnával való vízummentesség hosszú távú célkitűzése felé tett előrehaladást, és e cél érdekében a vízumról szóló strukturált párbeszéd megteremtését; úgy véli, hogy e cél elérése elő fogja segíteni Ukrajna európai struktúrákba történő további integrációját;

26. hangsúlyozza, hogy a Tanácsnak idén jóvá kell hagynia az Ukrajnának biztosítandó vízummentes utazás menetrendjét, ahogy azt a keleti partnerségről szóló bizottsági közlemény is szorgalmazza; kéri a Tanácsot, hogy bízza meg a Bizottságot az Ukrajnával kötött vízumkönnyítési megállapodás közeljövőben lefolytatandó felülvizsgálatával az összes vízumdíj eltörlése érdekében, összhangban a megállapodás 14. cikkének (4) bekezdésével és a mobilitási és biztonsági paktum második lépésével;

27. kéri, hogy a Bizottság a tagállamokkal és Ukrajnával együtt dolgozzon ki speciális intézkedéseket, amelyeknek bevezetésére a 2012. évi európai labdarúgó-bajnokság kapcsán kerül sor a jegytulajdonosok utazásának megkönnyítése érdekében;

o

o       o

28. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamoknak, valamint Ukrajna kormányának és parlamentjének.