Návrh usnesení - B7-0121/2010Návrh usnesení
B7-0121/2010

NÁVRH USNESENÍ o situaci na Ukrajině

17. 2. 2010

předložený na základě prohlášení vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

Jaromír Kohlíček za skupinu GUE/NGL

Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B7-0121/2010
Předložené texty :
B7-0121/2010
Rozpravy :
Přijaté texty :

B7‑0121/2010

Usnesení Evropského parlamentu o situaci na Ukrajině

Evropský parlament,

–   s ohledem na výsledky prezidentských voleb na Ukrajině,

–   s ohledem na hodnocení volebního procesu mezinárodní misí pro sledování průběhu voleb,

–   s ohledem na společné prohlášení vydané na summitu EU-Ukrajina, který se konal dne 4. prosince 2009 v Kyjevě,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že politická scéna Ukrajiny se v posledních letech vyznačuje konfrontací mezi legislativní a výkonnou složkou a rovněž napětím mezi prezidentem a předsedkyní vlády, bývalými spojenci z oranžové koalice; že prezident i předsedkyně vlády se vzájemně veřejně obviňují z toho, kdo vyvolal politickou a hospodářskou krizi; že činnost parlamentu je paralyzována, a proto nebyly přijaty některé důležité zákony včetně státního rozpočtu na rok 2010; že s ohledem na daný stav byly tyto prezidentské volby velmi důležité pro řešení této bezvýchodné politické situace,

B.  vzhledem k tomu, že mezinárodní mise pro sledování průběhu voleb došla k závěru, že první a druhé kolo prezidentských voleb na Ukrajině v roce 2010 splnilo většinu požadavků OBSE a Rady Evropy, že občanská a politická práva byla dodržena včetně svobody shromažďování, sdružování a projevu, že v těchto volbách kandidovalo rozmanité spektrum kandidátů zastupujících různé politické názory, což nabídlo voličům skutečnou možnost volby, a že mezinárodní mise pro sledování voleb rovněž zaznamenala různé nedostatky,

C. vzhledem k tomu, že v důsledku své velikosti, geografické polohy a hlubokých historických, kulturních, ekonomických a jiných vazeb na střední a západní Evropu je Ukrajina pro EU důležitým partnerem,

1.  vítá, že se Ukrajinci dostavili k volbám v hojném počtu a svobodně vyjádřili svou vůli a tím ukázali svou touhu rozhodovat o budoucím směřování své země a vyřešit patovou politickou situaci; naléhavě vyzývá ukrajinské politiky, aby respektovali vůli většiny obyvatel Ukrajiny, kteří volili změnu;

2.  vítá významný pokrok, který byl učiněn, pokud jde o průběh prezidentských voleb ve srovnání s předchozími volbami;

3.  zdůrazňuje, že evropské aspirace a přetrvávající vzájemně výhodné vztahy s Ruskem se nevylučují; zdůrazňuje, že stabilní vztahy mezi Ukrajinou a Ruskem by byly prospěšné pro stabilitu a spolupráci celého kontinentu; bere na vědomí evropské aspirace obyvatel Ukrajiny a potvrzuje, že je připraven vytvořit dlouhodobé partnerství včetně evropské perspektivy pro Ukrajinu;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi, Radě, parlamentu a vládě Ukrajiny a Parlamentním shromážděním OBSE a Rady Evropy.