Állásfoglalásra irányuló indítvány - B7-0121/2010Állásfoglalásra irányuló indítvány
B7-0121/2010

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY az ukrajnai helyzetről

17.2.2010

az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozatát követően
az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján

Jaromír Kohlíček a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B7-0121/2010
Előterjesztett szövegek :
B7-0121/2010
Viták :
Elfogadott szövegek :

B7‑0121/2010

az Európai Parlament állásfoglalása az ukrajnai helyzetről

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az ukrajnai elnökválasztások eredményére,

–   tekintettel a nemzetközi választási megfigyelő missziónak az elnökválasztási eljárásról szóló értékelésére,

–   tekintettel a Kijevben, 2009. december 4-én tartott EU–Ukrajna csúcstalálkozón kiadott együttes nyilatkozatra,

–   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel az ukrajnai politikai helyzetet az elmúlt években a jogalkotó és a végrehajtó hatalmi ágak közötti ellentétek, illetve az elnök és a miniszterelnök – a narancsos forradalom korábbi szövetségesei – közötti feszültségek jellemezték; mivel az elnök és a miniszterelnök a nyilvánosság előtt egymást hibáztatták a politikai és gazdasági válságért; mivel a parlamenti munka megbénult, ezzel fontos jogszabályok elfogadása maradt el, többek között a 2010-es állami költségvetésé; mivel ebben a helyzetben különösen fontosak voltak az elnökválasztások, hogy megoldást lehessen találni a politikai holtpontra,

B.  mivel a nemzetközi választási megfigyelő misszió megállapításai szerint a 2010-es ukrán elnökválasztások első és második fordulója megfelelt az EBESZ és az Európa Tanács legtöbb követelményének, az állampolgári és politikai jogokat – többek között a gyülekezési, társulási és véleménynyilvánítási szabadságot – tiszteletben tartották, és a választás során alternatív politikai nézeteket képviselő jelöltek változatos csoportja volt jelen, amely valódi választási lehetőséget kínált a választópolgároknak; mivel a nemzetközi választási megfigyelő misszió ugyanakkor számos hiányosságra is figyelmeztetett,

C. mivel mérete, geopolitikai elhelyezkedése és Közép- illetve Nyugat-Európához fűződő szoros történelmi, kulturális és gazdasági kötelékei révén Ukrajna az EU fontos partnere,

1.  üdvözli, hogy az ukránok a választásokon nagy számban és szabadon juttatták kifejezésre akaratukat, így kifejezték vágyukat arról, hogy országuk milyen irányt vegyen a jövőben, valamint döntöttek a politikai holtpontról való kimozdulásról; sürgősen felkéri az ukrán politikusokat, hogy fogadják el az ukrán nép többségének akaratát, akik a változásra szavaztak;

2.  üdvözli az elnökválasztások lefolytatását illető, az előző választásokhoz képest elért jelentős haladást;

3.  hangsúlyozza, hogy nincs ellentét az európai törekvések és az Oroszországgal folytatott kölcsönösen gyümölcsöző kapcsolatok fenntartása között; hangsúlyozza, hogy a kontinensen fennálló stabilitást és együttműködést szolgálja az Ukrajna és Oroszország közötti stabil kapcsolat is; elismeri az ukrán nép európai törekvéseit és újból megerősíti az Ukrajnával való hosszú távú partnerség kialakítására való készségét, beleértve az Ukrajnának nyújtott európai perspektívát is;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottságnak, a Tanácsnak, Ukrajna kormányának és parlamentjének, az EBESZ parlamenti közgyűléseinek és az Európa Tanácsnak.