Propunere de rezoluţie - B7-0121/2010Propunere de rezoluţie
B7-0121/2010

PROPUNERE DE REZOLUŢIE referitoare la situația din Ucraina

17.2.2010

depusă pe baza declarației Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
depusă în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Jaromír Kohlíček în numele Grupului GUE/NGL

Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B7-0121/2010
Texte depuse :
B7-0121/2010
Dezbateri :
Texte adoptate :

B7‑0121/2010

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Ucraina

Parlamentul European,

–   având în vedere rezultatele alegerilor prezidențiale din Ucraina,

–   având în vedere evaluarea efectuată de misiunea internațională de observare a alegerilor cu privire la procesul electoral,

–   având în vedere declarația comună adoptată la Summitul UE-Ucraina de la Kiev, la 4 decembrie 2009,

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât climatul politic din Ucraina s-a caracterizat în ultimii ani prin confruntări între ramurile legislative și executive, precum și prin tensiuni între președinte și prim-ministru, foști aliați în cadrul Coaliției portocalii; întrucât atât președintele, cât și prim-ministrul s‑au acuzat reciproc în mod public că au provocat criza politică și economică; întrucât lucrările parlamentare au fost paralizate, ceea ce a avut drept rezultat neadoptarea unor documente legislative importante, inclusiv a bugetului de stat pentru 2010; întrucât, având în vedere situația din prezent, aceste alegeri prezidențiale au fost extrem de importante în vederea identificării unor soluții pentru impasul politic;

B.  întrucât misiunea internațională de observare a alegerilor a ajuns la concluzia că prima și a doua rundă din alegerile prezidențiale din 2010 din Ucraina au îndeplinit cele mai multe dintre angajamentele asumate în cadrul OSCE și Consiliului Europei, că au fost respectate drepturile civile și politice, inclusiv libertatea de întrunire, de asociere și de exprimare, și că, în cursul alegerilor, s-a remarcat diversitatea candidaților care au reprezentat vederi politice alternative, oferind electoratului opțiuni reale; întrucât misiunea internațională de observare a alegerilor a constatat, de asemenea, diverse lacune;

C. întrucât, în virtutea dimensiunii, a poziției geografice și a legăturilor sale profunde istorice, culturale, economice și de altă natură cu Europa Centrală și Occidentală, Ucraina este un partener important pentru UE,

1.  salută faptul că, prin prezența largă la vot și prin exprimarea liberă a voinței lor, ucrainenii și-au arătat dorința de a decide cu privire la viitorul țării lor și de a depăși impasul politic; solicită urgent politicienilor ucraineni să accepte voința majorității poporului ucrainean, care a votat pentru schimbare;

2.  salută progresele importante înregistrate în desfășurarea alegerilor prezidențiale, în comparație cu alegerile precedente;

3.  subliniază că nu există nicio contradicție între aspirațiile europene și continuarea unor relații reciproc avantajoase cu Rusia; subliniază că relațiile stabile dintre Ucraina și Rusia ar favoriza stabilitatea și cooperarea de pe întreg continentul; ia act de aspirațiile europene ale poporului ucrainean și își reafirmă disponibilitatea de a stabili un parteneriat pe termen lung, inclusiv o perspectivă europeană pentru Ucraina;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei, Consiliului, parlamentului și guvernului Ucrainei, precum și Adunărilor parlamentare ale OSCE și Consiliului Europei.