Predlog resolucije - B7-0121/2010Predlog resolucije
B7-0121/2010

PREDLOG RESOLUCIJE o razmerah v Ukrajini

17.2.2010

ob zaključku razprave o izjavi visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
v skladu s členom 110(2) poslovnika

Jaromír Kohlíček v imenu skupine GUE/NGL

Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B7-0121/2010
Predložena besedila :
B7-0121/2010
Razprave :
Sprejeta besedila :

B7‑0121/2010

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Ukrajini

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju izida predsedniških volitev v Ukrajini,

–   ob upoštevanju ocene mednarodne misije za opazovanje volitev o volilnem postopku,

–   ob upoštevanju skupne izjave, podane na vrhunskem srečanju EU-Ukrajina 4. decembra 2009 v Kijevu,

–   ob upoštevanju člena 110(2) svojega poslovnika,

A. ker so bili za politično ozračje v Ukrajini v zadnjih letih značilna soočanja med zakonodajno in izvršilno vejo oblasti, pa tudi trenja med predsednikom države in predsednikom vlade, nekdanjima zaveznikoma v oranžni koaliciji; ker sta predsednik države in predsednik vlade drug drugega javno krivila za nastanek politične in gospodarske krize; ker je parlamentarno delo ohromelo, zaradi česar niso bili sprejeti pomembni deli zakonodaje, vključno z državnim proračunom za leto 2010; ker so bile z ozirom na nastale razmere predsedniške volitve izjemno pomembne za iskanje rešitev za politično mrtvilo,

B.  ker je mednarodna misija za opazovanje volitev zaključila, da sta prvi in drugi krog predsedniških volitev 2010 v Ukrajini izpolnjevala večino zavez Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi ter Sveta Evrope, da so bile spoštovane državljanske in politične pravice, vključno s svobodo zbiranja, združevanja in izražanja, in da so na volitvah nastopili kandidati z različnimi ozadji, ki so zastopali alternativna politična stališča ter volivcem ponudili možnost dejanske izbire; ker je mednarodna misija za opazovanje volitev zabeležila tudi različne pomanjkljivosti,

C. ker je Ukrajina zaradi svoje velikosti, zemljepisne lege ter tesnih zgodovinskih, kulturnih, gospodarskih in drugih vezi s srednjo in zahodno Evropo pomemben partner EU,

1.  pozdravlja dejstvo, da so Ukrajinci z visoko udeležbo na volitvah in svobodnim izražanjem svoje volje pokazali željo, da bi določili usmeritve države v prihodnosti in premagali politično mrtvilo; odločno poziva ukrajinske politike, naj se sprijaznijo z voljo večine Ukrajincev, ki je glasovala za spremembo;

2.  pozdravlja precejšen napredek, dosežen na področju izvajanja predsedniških volitev, v primerjavi s prejšnjimi volitvami;

3.  poudarja, da ni nikakršnega protislovja med evropskimi težnjami in ohranjanjem vzajemno koristnih odnosov z Rusijo; poudarja, da bi stabilni odnosi med Ukrajino in Rusijo koristili stabilnosti in sodelovanju celotne celine; je seznanjen z evropskimi težnjami Ukrajincev in ponovno poudarja svojo pripravljenost vzpostaviti dolgoročno partnerstvo, vključno z evropsko perspektivo za Ukrajino;

4.  naroča predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji, Svetu, vladi in parlamentu Ukrajine ter parlamentarnim skupščinam Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi in Sveta Evrope.