Postopek : 2010/2502(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B7-0137/2010

Predložena besedila :

B7-0137/2010

Razprave :

PV 10/03/2010 - 6
CRE 10/03/2010 - 6

Glasovanja :

PV 10/03/2010 - 7.11

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0062

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 142kWORD 99k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B7-0137/2010
3.3.2010
PE432.996v01-00
 
B7-0137/2010

k vprašanjema za ustni odgovor B7‑0010/2010 in B7‑0009/2010

v skladu s členom 115(5) poslovnika


o pogodbi o neširjenju jedrskega orožja


Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioanis Kasulidis (Ioannis Kasoulides) v imenu skupine PPE

Resolucija Evropskega parlamenta o pogodbi o neširjenju jedrskega orožja   
B7‑0137/2010

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga priporočila Svetu, ki sta ga pripravili Annemie Neyts-Uyttebroeck v imenu skupine ALDE in Angelika Beer v imenu skupine Verts/ALE, o neširjenju jedrskega orožja in prihodnosti pogodbe o neširjenju jedrskega orožja (B6-0421/2008),

–   ob upoštevanju konference pogodbenic za pregled pogodbe o neširjenju jedrskega orožja, ki bo leta 2010,

–   ob upoštevanju resolucije varnostnega sveta OZN 1887 (2009) o pogodbi o neširjenju jedrskega orožja,

–   ob upoštevanju izjave z vrha EU-ZDA z dne 3. novembra 2009 (Priloga 3),

–   ob upoštevanju svojih resolucij z dne 26. februarja 2004(1), 10. marca 2005(2), 17. novembra 2005(3) in 14. marca 2007(4) o neširjenju jedrskega orožja in jedrski razorožitvi,

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 5. junija 2008 o izvajanju evropske varnostne strategije in evropske varnostne in obrambne politike(5),

–   ob upoštevanju strategije Evropske unije proti širjenju orožja za množično uničevanje, ki jo je Evropski svet sprejel 12. decembra 2003,

–   ob upoštevanju izjave Sveta z dne 8. decembra 2008 o krepitvi mednarodne varnosti, zlasti točk 6, 8 in 9 izjave, v katerih je izražena odločnost EU za boj proti širjenju orožja za množično uničevanje in načinom njegovega prenosa,

–   ob upoštevanju osrednje vloge, ki jo pri neširjenju jedrskega orožja igra skupina držav dobaviteljic jedrskega blaga,

–   ob upoštevanju resolucij varnostnega sveta OZN 1540 (2004) in 1673 (2006) o neširjenju orožja za množično uničevanje,

–   ob upoštevanju pogodbe o celoviti prepovedi jedrskih poskusov, celovitih sporazumov Mednarodne agencije za atomsko energijo (MAAE) o nadzornih ukrepih in dodatnih protokolov k tem sporazumom, konvencije o fizični zaščiti jedrskega materiala, mednarodne konvencije za preprečevanje jedrskega terorizma, haaškega kodeksa ravnanja proti širjenju balističnih izstrelkov, pogodbe o omejitvi strateškega orožja (START I), ki je prenehala veljati leta 2009, in pogodbe o omejitvi strateškega napadalnega orožja (SORT),

–   ob upoštevanju poročila o izvajanju evropske varnostne strategije, o katerem je Evropski svet soglasje dosegel 11. decembra 2008,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za zunanje zadeve (A6-0234/2009),

–   ob upoštevanju vprašanj z dne 21. decembra 2009 Komisiji in Svetu o pogodbi o neširjenju (O-0170/2009 – B7 0010/2010, O-0169/2009 – B7 0009/2010),

–   ob upoštevanju člena 115(5) in člena 110(2) svojega poslovnika,

A. ker je pogodba o neširjenju jedrskega orožja temelj režima neširjenja jedrskega orožja in bistvena podlaga za nadaljevanje jedrske razorožitve in miroljubne uporabe jedrske energije,

B.  ker želi ponovno potrditi neodtujljivo pravico vseh pogodbenic pogodbe o neširjenju jedrskega orožja do razvijanja, raziskovanja, proizvodnje in uporabe jedrske energije za miroljubne namene, pač v skladu s členom IV te pogodbe,

C. ker poudarja, da je treba dodatno okrepiti vse tri stebre pogodbe o neširjenju jedrskega orožja, in sicer neširjenje orožja, razoroževanje in sodelovanje pri uporabi jedrskih tehnologij v civilne namene za pridobivanje energije,

D. ker želi ponovno potrditi, da širjenje orožja za množično uničevanje in načini njegovega prenosa državnim in nedržavnim akterjem pomeni eno najhujših groženj za mednarodno stabilnost in varnost,

E.  ker v Evropski uniji vlada prepričljivo soglasje o tem, da se v obdobju pred konferenco za pregled pogodbe o neširjenju jedrskega orožja, ki bo potekala od 3. do 28. maja 2010 v New Yorku, ta pogodba oživi in okrepi,

F.  ker se zavzema za še večji napredek vseh vidikov razorožitve, kar bo vplivalo na večjo varnost v svetu,

G. ker je treba pogodbo o neširjenju jedrskega orožja kot temelj svetovnega režima za neširjenje orožja okrepiti, in ker priznava, da je nujno potrebno pogumno politično vodenje in določeno število naprednih, doslednih ukrepov, da bi znova potrdili veljavnost te pogodbe in okrepili sporazume, pogodbe in agencije, ki sestavljajo sedanji režim neširjenja orožja in razorožitve, med drugim še zlasti pogodbo o celoviti prepovedi izvajanja jedrskih poskusov in Mednarodno agencijo za atomsko energijo (MAAE),

H. ker želi poudariti pomembno vlogo agencije MAAE pri reševanju iranskega jedrskega vprašanja in ponovno potrjuje njeno odločenost, da še naprej išče diplomatsko rešitev za to vprašanje,

I.   ker ni nobenega pravega napredka pri uresničevanju konkretnih ukrepov (npr. t.i. "13 korakov"(6)) za izpolnitev ciljev pogodbe o neširjenju jedrskega orožja, kot je bilo to dogovorjeno na prejšnjih preglednih konferencah, zlasti sedaj, ko grožnje prihajajo iz različnih virov, vključno z vse večjim širjenjem orožja, ki sovpada z vse večjim povpraševanjem po jedrski tehnologiji in njeni razpoložljivosti, in z možnostjo, da bi ta tehnologija in radioaktivni material prišli v roke kriminalnih združb in teroristov,

J.   ker se je Evropska unija obvezala, da uporabi vse razpoložljive instrumente za preprečevanje, odvračanje, ustavitev in, če je mogoče, ukinitev programov širjenja orožja, ki vzbujajo zaskrbljenost na svetovni ravni, kot je bilo to jasno izraženo v strategiji EU proti širjenju orožja za množično uničevanje, ki jo je Evropski svet sprejel 12. decembra 2003,

K. ker poudarja, da mora Evropska unija okrepiti prizadevanja za preprečevanje tokov širjenja orožja, za kaznovanje takih dejanj in za oblikovanje ukrepov, ki bodo preprečevali nejasen prenos znanja in izkušenj, pri čemer naj uporabi vse razpoložljive instrumente, med njimi večstranske pogodbe in mehanizme preverjanja, državne in mednarodno usklajene kontrole izvoza, skupne programe za omejevanje grožnje ter politične in ekonomske vzvode,

L.  ker se klavzule o neširjenju orožja vse splošneje vnašajo v sporazume, ki jih Evropska unija od leta 2003 dalje sklepa s tretjimi državami,

M. ker poudarja potrebo po tesnem sodelovanju in usklajevanju med Evropsko unijo in njenimi partnericami, med njimi Združenimi državami Amerike in Rusijo, da bi oživili in okrepili režim neširjenja orožja,

N. ker pozdravlja deklaracijo o neširjenju orožja in razorožitvi (priloga 3), sprejeto na vrhu EU-ZDA 3. novembra 2009, v kateri je poudarjena potreba po ohranjanju in krepitvi ustreznih večstranskih ukrepov in zlasti pogodbe o neširjenju jedrskega orožja, izražena pa sta tudi podpora uveljavitvi pogodbe o celoviti prepovedi jedrskih poskusov in poziv za začetek pogajanj o pogodbi za prepoved proizvodnje cepljivih snovi januarja 2010; ugotavlja tudi, da je v izjavi ponovno izraženo, da morata Iran in Demokratična ljudska republika Koreja izpolniti svoje mednarodne jedrske obveznosti,

O. ker ima Komisija v skupini držav dobaviteljic jedrskega blaga in pri konferenci pogodbenic za pregled pogodbe o neširjenju jedrskega orožja status opazovalke in ker sekretariat Sveta pri konferenci te pogodbe sodeluje bodisi v okviru delegacije Komisije bodisi skupaj s predsedstvom EU,

P.  ker pozdravlja prizadevanja držav z jedrskim orožjem za omejitev razširjenosti tega orožja in razorožitev; poudarja, da je treba s prizadevanji nadaljevati na področju jedrske razorožitve, kot to določa člen VI pogodbe o neširjenju jedrskega orožja,

Q. ker ga spodbujajo novi predlogi razorožitve, h katerim so Henry Kissinger, George P. Shultz, William J. Perry in Sam Nunn pozvali januarja 2007 in januarja 2008, vzorčna konvencija o jedrskem orožju in protokol Hirošima-Nagasaki, ki ju po svetu promovirajo organizacije civilne družbe in politični voditelji, ter kampanje, kot je "Global Zero", po kateri se je pri iskanju odgovora na vprašanje, kako preprečiti širjenje jedrskega orožja in doseči svetovno varnost, treba premakniti v smer uničenja jedrskega orožja,

1.  poziva vse vpletene strani, naj izkoristijo priložnost, ki jo ponuja bližnja konferenca OZN za pregled pogodbe o neširjenju jedrskega orožja 2010, in v ospredje postavijo cilj popolne jedrske razorožitve, ki bo temeljila na posebni mednarodni pogodbi za postopno odpravo jedrskega orožja povsod po svetu;

2.  poudarja, da bo treba na konferenci za pregled pogodbe o neširjenju jedrskega orožja 2010 razviti strategije za dosego dogovora o zaustavitvi proizvodnje cepljivih snovi za oborožitvene namene, da pa te strategije ne smejo biti diskriminatorne, kar pomeni, da bi morala pogodba, ki bo dosežena s temi pogajanji, določati, da se države brez jedrskega orožja ali države, ki niso pogodbenice pogodbe o neširjenju jedrskega orožja, odrečejo proizvodnji cepljivih snovi za oborožitvene namene in odpravijo vse svoje zmogljivosti za proizvodnjo snovi za jedrsko oborožitev;

3.  poudarja, da bi se moralo pet članic varnostnega sveta OZN, ki imajo vse jedrsko orožje, postopno odreči proizvodnji cepitvenega materiala za orožje in odpraviti zmogljivosti za proizvodnjo snovi za jedrsko oborožitev, čeprav priznava, da proces razorožitve, ki so ga sprožile nekatere države, nima neposrednega vpliva na to, ali se bodo druge države odločile za zaustavitev ali nadaljevanje programov za širjenje orožja, kar pomeni, da je potreben odločen nastop v odnosu do držav ali organizacij, ki se pripravljajo na sodelovanje oziroma že sodelujejo v programih širjenja orožja za množično uničevanje;

4.  se ponovno zavzema za to, da je treba v pripravah na uspešen izid konference pogodbenic za pregled pogodbe o neširjenju jedrskega orožja leta 2010, ki bo dodatno okrepila vse tri obstoječe stebre pogodbe, pregledati in posodobiti Skupno stališče Sveta 2005/329/SZVP z dne 25. aprila 2005 o konferenci za pregled pogodbenic pogodbe o neširjenju jedrskega orožja leta 2005(7) , pogodbenice pa zavezati cilju postopne popolne jedrske razorožitve, kot je to zapisano v predlogu za konvencijo o jedrskem orožju;

5.  spodbuja prizadevanja za razvoj uporabe jedrske energije v miroljubne namene v državah, ki želijo ohraniti ali razviti lastne zmogljivosti na tem področju, to pa v okviru, ki bo zadrževal nevarnost širjenja in upošteval najvišje mednarodne standarde za nadzorne ukrepe, varnost in zaščito;

6.  poziva Sveta, naj Parlament redno obvešča o vseh sestankih v sklopu priprav na konferenco pogodbenic za pregled pogodbe o neširjenju jedrskega orožja leta 2010, pri konferenci pa ustrezno upošteva njegova stališča glede neširjenja orožja in razorožitve;

7.  ponovno opozarja na pomen dejavne podpore Sveta v sodelovanju s partnerji za oblikovanje konkretnih predlogov za to, da bi proizvodnjo, uporabo in predelavo vsega jedrskega goriva nadzorovala MAAE, pa tudi, da bi se ustanovila mednarodna banka jedrskega goriva; podpira tudi druge pobude za večstransko sodelovanje pri vprašanju kroženja jedrskega goriva, ki je namenjen uporabi jedrske energije v miroljubne namene, pri čemer Parlament pozdravlja pripravljenost Sveta in Komisije, da prispevata finančna sredstva v višini 25 milijonov EUR za ustanovitev banke jedrskega goriva pod nadzorom MAAE, in želi, da se po hitrem postopku potrdi skupno ukrepanje v zvezi s tem;

8.  podpira MAAE in njeno pomembno delo na področju nadzornih ukrepov ter jedrske varnosti in zaščite;

9.  podpira nadaljnja prizadevanja za okrepitev mandata MAAE, vključno s posplošitvijo dodatnih protokolov k sporazumom o nadzornih ukrepih te agencije, in druge ukrepe za krepitev zaupanja, vključno s tem, da se agenciji nameni dovolj sredstev, da bo lahko izpolnila svoje temeljno poslanstvo in bodo jedrske dejavnosti varne;

10. v celoti podpira krepitev in izpopolnjevanje sredstev za preverjanje skladnost z vsemi razpoložljivimi instrumenti za neširjenje orožja;

11. poziva k še večjim prizadevanjem za vsesplošno uveljavitev pravil in instrumentov za neširjenje orožja in njihovo učinkovito izvrševanje, še posebej z boljšimi načini preverjanja;

12. se zavzema za oceno učinkovitost uporabe klavzul o neširjenju orožja za množično uničevanje v sporazumih, sklenjenih med EU in tretjimi državami;

13. podpira boj proti jedrskemu terorizmu, podpira vse ukrepe za odpravo možnosti, da bi teroristi pridobili orožje za množično uničevanje, podpira pa tudi svetovno pobudo za boj proti jedrskemu terorizmu in varnostno pobudo za neširjenje orožja;

14. poziva države članice, naj si izmenjujejo primere najboljše prakse in tako prispevajo k boljšim varnostnim standardom in praksi na področju jedrske varnosti ter poostrijo standarde za jedrsko varnost in s tem zmanjšajo nevarnost jedrskega terorizma;

15. izraža podporo temu, da bi kmalu začela veljati pogodba o celoviti prepovedi izvajanja jedrskih poskusov, do tedaj pa naj se še naprej spoštujejo moratoriji na izvajanje teh poskusov;

16. poziva k poglobitvi dialoga z novo administracijo ZDA in vsemi jedrskimi silami, da bi sledili skupnemu načrtu za postopno zmanjšanje zalog jedrskih bojnih glav; zlasti podpira ukrepe ZDA in Rusije za znatno zmanjšanje njihove jedrske oborožitve, kot je bilo dogovorjeno s pogodbama START I in SORT in vztraja pri tem, da je treba ratificirati pogodbo o celoviti prepovedi izvajanja jedrskih poskusov in obnoviti sporazum START;

17. v zvezi s tem pozdravlja odločitev Ruske federacije in ZDA o pogajanjih za sklenitev novega celovitega pravno zavezujočega sporazuma, ki bo nadomestil sporazum o omejitvi strateškega orožja START (katerega veljavnost je potekla decembra 2009), ter da sta predsednika Barack Obama in Dmitrij Medvedjev 6. julija 2009 v Moskvi podpisala skupni dogovor o novem sporazum o omejitvi strateškega orožja START-1;

18. pozdravlja nedavni napredek v rusko-ameriških pogajanjih in glede na naslednji krog pogajanj, ki se bo začel 9. marca v Ženevi, z zanimanjem pričakuje končni dogovor;

19. pozdravlja napoved predsednika Obame, da bo nadaljeval ratifikacijo pogodbe o celoviti prepovedi jedrskih poskusov; poziva Svet, naj pozitivno in proaktivno sodeluje v pripravah na naslednjo konferenco za pregled pogodbe o neširjenju jedrskega orožja leta 2010, in sicer v tesnem sodelovanju z ZDA in Rusijo;

20. izrecno poziva Iran, naj skupaj z MAAE reši vsa odprta vprašanja glede svojega jedrskega programa in pri tem z agencijo polno sodeluje ter ji omogoči dostop in podatke, ki jih agencija potrebuje za rešitev teh vprašanj;

21. v zvezi z iranskim jedrskim programom podpira dvotirni pristop; še enkrat poziva Iran, naj v celoti in nemudoma izpolni svoje obveznosti iz ustreznih resolucij varnostnega sveta OZN in agencije MAAE ter zlasti izpolni zahteve iz resolucije sveta guvernerjev te agencije z dne 27. novembra 2009; poziva Svet, naj podpre ukrepanje varnostnega sveta OZN, če bo Iran še naprej odklanjal sodelovanje z mednarodno skupnostjo glede njegovega jedrskega programa; poziva Svet, naj bo pripravljen sprejeti razumne, ciljno usmerjene ukrepe za neširjenje jedrskega orožja, ki bodo dopolnjevali delovanje varnostnega sveta OZN;

22. poziva mednarodno skupnost, naj bo pripravljena hitro ukrepati in pripraviti nove sankcije proti Iranu zaradi njegovega jedrskega programa, če bo ta država še naprej zavračala dogovor, ki so ji ga ponudile druge države, po katerem bi določeno količino nizko obogatenega urana zamenjal za visoko obogateno uranovo gorivo v medicinske namene, in če bo MAAE v poročilu po opravljeni inšpekciji v Isfahanu potrdila, da obstaja nevarnost izdelave orožja in da Iran ne spoštuje resolucije OZN o tem vprašanju;

23.  poudarja, da negotovost o naravi iranskega jedrskega programa ogroža sistem za neširjenje orožja in stabilnost v regiji in svetu; podpira cilj, da se rešitev tega vprašanja poišče v pogajanjih z Iranom; meni, da je pri iskanju te rešitve treba slediti dvojni strategiji dialoga in sankcij v sodelovanju z drugimi članicami varnostnega sveta OZN in MAAE;

24. poziva Iran, naj se resno in konstruktivno pogaja s Kitajsko, Francijo, Nemčijo, Rusko federacijo, Združenim kraljestvom, ZDA in ob podpori visoke predstavnice Evropske unije (P%+1) in tako spodbudi nadaljevanje dialoga o jedrskem vprašanju, ki se je začel 1. oktobra 2009 v Ženevi;

25. ponovno izraža svojo zavezanost temu, da se za iransko jedrsko vprašanje prek dialoga in pogajanj poišče celovita, dolgotrajna in ustrezna rešitev, ki bo temeljila na tem, da bo Iran spoštoval resolucije varnostnega sveta OZN;

26. poziva Demokratično ljudsko republiko Korejo, naj upošteva obveznosti iz skupne izjave septembra 2005, in nepreklicno začne s preverljivim procesom jedrske razorožitve; ponovno izraža, kako pomembno je polno in pregledno izvajati resoluciji varnostnega sveta OZN št. 1718 in 1874, saj je to pot do zaustavitve oboroževanja Severne Koreje in do tega, da se državo prepriča, naj se ponovno udeleži šeststranskih pogovorov in začne jedrsko razorožitev;

27. podpira sklic vrha za jedrsko varnost aprila 2010, saj se zaveda, da sta nedovoljena trgovina z jedrskim materialom in njegova uporaba neposredna in huda grožnja za svetovno varnost, in z zanimanjem pričakuje konkretne predloge za bolj varen nezaščiteni jedrski material, med katerimi naj bodo tudi ukrepi za učinkovito poizvedovanje v primerih uporabe materiala v nezakonite namene in za kazenski pregon odgovornih;

28. se zaveda pomena pravil ravnanja MAAE za varnost in zaščito radioaktivnih virov agencije in smernic te agencije o uvozu in izvozu radioaktivnih virov pri preprečevanju radiološkega napada, zato si bo prizadeval za njihovo izvrševanje na svetovni ravni;

29. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje podpredsednici/visoki predstavnici za zunanje zadeve in varnostno politiko, Svetu, Komisiji, generalnemu sekretarju OZN, predsedniku konference za pregled pogodbe o neširjenju jedrskega orožja in generalnemu direktorju agencije MAAE.

 

(1)

UL C 98 E, 23.04.2004, str. 152.

(2)

UL C 320 E, 15.12.2005, str. 253.

(3)

UL C 280E, 18.11.2006, str. 453.

(4)

UL C 301 E, 13.12.2007, str. 146.

(5)

Sprejeta besedila, P6_TA(2008)0255.

(6)

Združeni narodi: Konferenca pogodbenic o pregledu pogodbe o neširjenju jedrskega orožja leta 2000, NPT/CONF.2000/28 (I. in II. del).

(7)

UL L 106, 27.04.2005, str. 32

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov