Процедура : 2010/2592(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0169/2010

Внесени текстове :

B7-0169/2010

Разисквания :

PV 10/03/2010 - 12
CRE 10/03/2010 - 12

Гласувания :

PV 11/03/2010 - 8.1

Приети текстове :

P7_TA(2010)0063

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 136kWORD 72k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0169/2010
8.3.2010
PE439.685v01-00
 
B7-0169/2010

за приключване на разисквания по изявление на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността


относно положението на политическите затворници и задържаните поради убежденията им лица в Куба


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco José Millán Mon, Bogusław Sonik от името на група PPE

Резолюция на Европейския парламент относно положението на политическите затворници и задържаните поради убежденията им лица в Куба  
B7‑0169/2010

Европейският парламент,

–         като взе предвид предишните си резолюции относно положението в Куба, и по-конкретно тези от 17 ноември 2004 г., 2 февруари 2006 г. и 21 юни 2007 г.,

–         като взе предвид своите предишни резолюции относно годишните доклади относно правата на човека по света за 2004 г., 2005 г., 2006 г., 2007 г. и 2008 г. и политиката на ЕС в тази област,

–         като взе предвид своята резолюция от 14 декември 2006 г. относно последващите действия във връзка с наградата "Сахаров",

–         като взе предвид декларацията на председателството на Съвета от 14 декември 2005 г. относно "Жени в бяло" и предишните му декларации от 26 март 2003 г. и 5 юни 2003 г. относно положението в Куба,

–         като взе предвид Обща позиция 96/697/ОВППС на Съвета, приета на 2 декември 1996 г. и осъвременявана периодично,

–         като взе предвид заключенията от заседанията на Съвета по общи въпроси и външни отношения от 18 юни 2007 г., 23 и 24 юни 2008 г. и 15 юни 2009 г. относно Куба,

–         като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

–         като взе предвид изявлението на върховния представител на Съюза по въпросите на външната политика и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията г-жа Катрин Аштън относно смъртта в Куба на политическия затворник и задържан поради убежденията му г-н Орландо Сапата Тамайо,

A.       като има предвид, че защитата на универсалността и неделимостта на правата на човека, включително гражданските, политическите, икономическите, социалните и културните права, остава една от главните цели на Европейския съюз,

Б.        като има предвид, че десетки независими журналисти, мирни дисиденти и защитници на правата на човека все още са в затвора, където излежават дълги присъди, и че някои от тях са тежко болни,

В.        като има предвид, че Европейският парламент присъди наградата за свобода на мисълта „Сахаров“ за 2005 г. на "Жени в бяло" и че отказът на кубинския режим да разреши на представителки на организацията "Жени в бяло" да се явят на церемонията по връчването на наградата "Сахаров" в седалището на Европейския парламент нарушава едно от основните права на човека, а именно правото свободно да напуска своята страна и да се завръща в нея, признато във Всеобщата декларация за правата на човека,

Г.        като има предвид, че европейските институции предприеха стъпки, за да постигнат освобождаване и хуманно отношение към политическите затворници и задържаните поради убежденията им лица в Куба,

Д.       като има предвид, че смъртта на г-н Орландо Сапата е особено сериозен факт и отбелязва значителна крачка назад в борбата за спазване на правата на човека в Куба,

Е.        като има предвид, че смъртта на г-н Орландо Сапата доведе до вълна от протести на международно равнище и накара други кубински политически затворници и дисиденти също да започнат гладна стачка,

1.        решително и окончателно осъжда жестоката смърт на кубинския опозиционер и мирен дисидент г-н Орландо Сапата Тамайо след дълга гладна стачка от 85 дни, която можеше да бъде лесно избягната и която е определена от майка му, г-жа Reina Lucía Tamayo, като умишлено държавно престъпление;

2.        осъжда цялостно липсата на хуманност и безчувствеността, показани от кубинския режим по отношение на погребалната церемония, липсата на зачитане на семейството на дисидента, упражненият натиск и превантивните и произволни задържания, използвани, за да се попречи на семейството на покойния, на неговите близки и приятели да му отдадат последна почит;

3.        осъжда липсата на значими реакции от страна на кубинските органи в отговор на призивите на Европейския съюз и останалата част от международната общност да бъдат освободени всички политически затворници и да бъдат напълно и изцяло зачитани основните права и свободи, особено свободата на изразяване на мнение и на политическо сдружаване;

4.        изразява дълбоката си загриженост относно положението на кубинските политически затворници и дисиденти, които са обявили гладна стачка след смъртта на г-н Орландо Сапата и изразява особена тревога за съдбата на журналиста и психолога Гилермо Фариняс, чието здравословно състояние е изключително тревожно;

5.        изисква от кубинското правителство незабавното, абсолютно и безусловно освобождаване на политическите затворници и на всички задържани поради убежденията им лица;

6.        изразява съжаление относно липсата на отклик на призива на Съвета и на Европейския парламент за незабавно освобождаване на всички политически затворници и на всички задържани поради убежденията им лица и подчертава факта, че лишаването от свобода на кубински дисиденти заради техните идеали и тяхната мирна политическа дейност е в противоречие с Всеобщата декларация за правата на човека;

7.        призовава Съвета и Комисията да продължат да предприемат всички необходими мерки, за да продължат да изискват освобождаването на политическите затворници и да насърчат и гарантират усилията на защитниците на правата на човека;

8.        призовава институциите на Европейския съюз да дадат безусловната си подкрепа и безрезервно да насърчат започването на мирен процес на политически преход към многопартийна демокрация в Куба, съгласно Обща позиция 96/697/ОВППС на Съвета;

9.        изразява дълбоката си солидарност с целия народ на Куба, като го подкрепя в напредъка по пътя му към демокрацията и спазването и защитата на основните свободи;

10.      отправя искане до върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и към члена на Комисията, отговарящ за сътрудничеството, да започнат незабавно структуриран диалог с кубинското гражданско общество и с онези части от него, които поддържат мирния преход на острова, съгласно редицата заключения, приети от Съвета, като използват механизмите на Съюза за сътрудничество за развитие и по-специално Европейската инициатива за демокрация и права на човека;

11.      възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на ротационното председателство на Европейския съюз, на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея, както и на правителството и на Националното събрание на народната власт на Република Куба.

 

Правна информация - Политика за поверителност