Állásfoglalásra irányuló indítvány - B7-0174/2010Állásfoglalásra irányuló indítvány
B7-0174/2010

  ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY a meggyőződésük miatt bebörtönzött személyekről Kubában

  8.3.2010

  a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követően
  az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján

  Adrian Severin, Luis Yáñez-Barnuevo García és Emine Bozkurt az S&D képviselőcsoport nevében

  Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B7-0169/2010

  Eljárás : 2010/2592(RSP)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  B7-0174/2010
  Előterjesztett szövegek :
  B7-0174/2010
  Elfogadott szövegek :

  B7‑0174/2010

  az Európai Parlament állásfoglalása a meggyőződésük miatt bebörtönzött személyekről Kubában

  Az Európai Parlament,

  –   tekintettel a kubai helyzetről szóló korábbi állásfoglalásaira, és különösen a 2004. november 17-i és 2006. február 2-i állásfoglalásaira,

  –   tekintettel 2004-es, 2005-ös, 2006-os állásfoglalásaira az emberi jogok világbeli helyzetéről és az EU emberi jogokkal kapcsolatos politikájáról,

  –   tekintettel a Szaharov-díj nyomon követéséről szóló, 2006. december 14-i állásfoglalására[1],

  –   tekintettel a tanácsi elnökség 2005. december 14-i ülésének a Nők fehérben mozgalomról szóló nyilatkozatára, valamint a kubai helyzetről szóló korábbi, 2003. március 26-i és 2003. június 5-i nyilatkozataira,

  –   tekintettel a Tanács 1996 december 2-án elfogadott és rendszeresen frissített 96/697/KKBP közös álláspontjára,

  –   tekintettel az AGEX (Általános Ügyek és Külkapcsolatok Tanácsa) 2007. június 18-i ülésének Kubáról szóló következtetéseire,

  –   tekintettel Catherine Ashton, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének Zapata úr Kubában történt halálával kapcsolatos közleményére,

  –   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

  A. mivel az emberi jogok, köztük a polgári, politikai, gazdasági, szociális és kulturális jogok egyetemességének és oszthatatlanságának védelme továbbra is az Európai Unió egyik fő célkitűzése,

  B.  mivel jelenleg több tucat független újságírót, békés másként gondolkodót és emberi jogvédőt börtönökben tartanak fogva,

  C. mivel a Parlament 2005-ben a gondolat szabadságáért járó Szaharov-díjat a Nők fehérben mozgalomnak ítélte oda; mivel a kubai hatóságok döntése, amelynek értelemében nem engedélyezték, hogy a Nők fehérben képviselői a díj átvételére elutazhassanak a Parlament székhelyére, sérti az alapvető emberi jogok egyikét, konkrétan azt a jogot, hogy az ember szabadon elhagyhassa hazáját, majd oda visszatérjen, amint azt az emberi jogok egyetemes nyilatkozata kimondja,

  D. tekintettel az Európai Unió elnökségének a Kubában meggyőződésük miatt fogva tartottakért hozott intézkedéseire,

  E.  tekintettel arra, hogy Orlando Zapata halála visszalépést jelent az emberi jogok kubai tiszteletben tartása terén,

  1.  mélységes sajnálja a kubai ellenzéki Orlando Zapata hosszú ideig tartó éhségsztrájkot követő fölösleges és kegyetlen halálát;

  2.  sajnálattal veszi tudomásul, hogy a kubai hatóságok semmilyen lényegi gesztussal nem reagáltak a nemzetközi közösség az összes politikai fogoly szabadon bocsátására vonatkozó felszólításaira;

  3.  követeli a kubai kormánytól a meggyőződésük miatt fogva tartottak azonnali, végleges és teljes körű szabadon bocsátását;

  4.  sajnálattal veszi tudomásul, hogy semmilyen módon nem vették figyelembe a Tanácsnak és a Parlamentnek a politikai foglyok és a meggyőződésük miatt fogva tartottak azonnali szabadon bocsátására vonatkozó kérését; emlékeztet rá, hogy a kubai másként gondolkodók eszméik és békés politikai tevékenységük miatti bebörtönzése ellentétes az emberi jogok egyetemes nyilatkozatával;

  5.  kéri a Tanácsot és a Bizottságot, hogy továbbra is lépjenek fel minden megfelelő eszközzel a politikai foglyok szabadon bocsátása érdekében, és tegyenek intézkedéseket az emberi jogi aktivisták munkájának elősegítése és biztosítása céljából;

  6.  sürgeti az európai intézményeket, hogy feltétel nélkül támogassák és ösztönözzék egy demokratikus politikai többpártrendszerbe történő politikai átmenet békés folyamatának megkezdését Kubában;

  7.  hangot ad a kubai néppel való mélységes szolidaritásának, és támogatja annak a demokrácia megteremtésére és az alapvető szabadságjogok tiszteletben tartására és védelmére irányuló törekvéseit;

  8.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai Unió soros elnökségének, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, az EUROLAT Közgyűlésnek, valamint a kubai kormánynak.