Propunere de rezoluţie - B7-0175/2010Propunere de rezoluţie
B7-0175/2010

  PROPUNERE DE REZOLUŢIE referitoare la Cuba

  8.3.2010

  depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei
  în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

  Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica în numele Grupului ALDE

  Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0169/2010

  Procedură : 2010/2592(RSP)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  B7-0175/2010
  Texte depuse :
  B7-0175/2010
  Texte adoptate :

  B7‑0175/2010

  Rezoluția Parlamentului European referitoare la Cuba

  Parlamentul European,

  –   având în vedere rezoluțiile sale anterioare privind situația din Cuba și, în special, rezoluțiile din 17 noiembrie 2004[1], 2 februarie 2006[2] și 21 iunie 2007[3],

  –   având în vedere rezoluțiile sale privind Raportul anual asupra drepturilor omului în lume în 2004, 2005, 2006, 2007 și 2008 și politica UE în materie de drepturi ale omului,

  –   având în vedere Rezoluția sa din 14 decembrie 2006 privind urmările Premiului Sakharov[4];

  –   având în vedere declarația Președinției Consiliului din 14 decembrie 2005 referitoare la Femeile în alb („Damas de blanco”), precum și declarațiile anterioare, din 26 martie 2003 și 5 iunie 2003, privind situația din Cuba,

  –   având în vedere poziția comună a Consiliului 96/697/PESC privind Cuba[5], adoptată la 2 decembrie 1996 și actualizată periodic;

  –   având în vedere concluziile Consiliului Afaceri generale și relații externe din 18 iunie 2007, iunie 2008 și 15 iunie 2009 privind Cuba,

  –   având în vedere declarațiile purtătorului de cuvânt al Înaltei Reprezentante Catherine Ashton și ale Președintelui Parlamentului, Jerzy Buzek, cu privire la moartea prizonierului politic și prizonierului de conștiință Orlando Zapata Tamayo, în Cuba,

  –   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

  A. întrucât apărarea universalității și indivizibilității drepturilor omului, inclusiv a drepturilor civile, politice, economice, sociale și culturale rămâne unul din principalele obiective ale Uniunii Europene;

  B.  întrucât zeci de jurnaliști independenți, disidenți pașnici și apărători ai drepturilor omului, majoritatea membri ai opoziției democratice, continuă să se afle în închisoare în Cuba pentru exercitarea drepturilor lor fundamentale la exprimare și la asociere și a dreptului de a se reuni;

  C. întrucât, în 2005, Parlamentul a decernat Premiul Saharov pentru libertate de gândire grupului Femeilor în alb; întrucât refuzul autorităților cubaneze de a permite Femeilor în Alb să vină la sediul Parlamentului European pentru a primi premiul încalcă unul dintre drepturile fundamentale ale omului, și anume dreptul de a părăsi și de a reveni liber în propria țară, consfințit de Declarația universală a drepturilor omului;

  D. întrucât instituțiile UE au întreprins măsuri pentru a determina eliberarea sau acordarea de tratament umanitar prizonierilor politici și prizonierilor de conștiință din Cuba;

  E.  întrucât moartea lui Orlando Zapata Tamayo, prima în aproape 40 de ani a unui activist cubanez în greva foamei, protestând împotriva abuzurilor regimului, constituie un regres considerabil în respectarea drepturilor omului în Cuba și a dat naștere unui val de proteste la nivel internațional și a determinat și alți prizonieri politici și disidenți cubanezi să intre în greva foamei;

  1.  condamnă ferm moartea, care ar fi putut fi pe evitată, a lui Orlando Zapata Tamayo, disident și prizonier politic, survenită în urma unei greve a foamei de 85 de zile, și exprimă solidaritatea și compasiunea sa alături de familie;

  2.  condamnă arestările preventive și eforturile regimului destinate să împiedice familia lui Orlando Zapata Tamayo să organizeze înmormântarea și să îi aducă un ultim omagiu;

  3.  deplânge lipsa oricărui semnal concludent din partea autorităților cubaneze ca răspuns la apelurile UE și ale restului comunității internaționale în favoarea eliberării tuturor prizonierilor politici și de conștiință și în favoarea deplinei respectări a libertăților și drepturilor fundamentale, în special a libertății de expresie și de asociere politică;

  4.  solicită guvernului cubanez eliberarea imediată și necondiționată a prizonierilor politici și de conștiință;

  5.  deplânge situația prizonierilor politici și a disidenților în detenție aflați în prezent în greva foamei, îndeosebi situația lui Guillermo Fariñas, jurnalist și psiholog;

  6.  deplânge faptul că cererea Parlamentului European și a Consiliului European de punere imediată în libertate a tuturor prizonierilor politici și de conștiință a rămas fără efect din partea guvernului cubanez și subliniază că menținerea în detenție a disidenților cubanezi din motive legate de idealurile și activitatea lor politică pașnică contravine Declarației universale a drepturilor omului;

  7.  îndeamnă Consiliul și Comisia să continue să ia toate măsurile ce se impun pentru a cere eliberarea deținuților politici și pentru a sprijini activitățile apărătorilor drepturilor omului;

  8.  îndeamnă instituțiile UE să acorde un sprijin necondiționat și să încurajeze fără rezerve inițierea unui proces pașnic de tranziție politică în direcția unei democrații pluripartite în Cuba, la care să poată participa și să ia decizii, toți cetățenii cubanezi, în cadrul unui dialog deschis, din care să nu fie exclus nimeni;

  9.  își exprimă profunda solidaritate cu întreg poporul cubanez, sprijinindu-l în progresele pe calea democrației și a respectării și promovării libertăților fundamentale; își exprimă convingerea că dialogul și reconcilierea între cetățenii cubanezi, cu sprijinul comunității internaționale pentru procesele democratice, va ajuta la surmontarea dificultăților din prezent;

  10. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, președinției în exercițiu a UE, Vicepreședintei Comisiei / Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe si politica de securitate, Adunării EUROLAT, guvernului cubanez și Adunării naționale a puterii populare din Republica Cuba.