Predlog resolucije - B7-0176/2010Predlog resolucije
B7-0176/2010

PREDLOG RESOLUCIJE o Kubi – zadeva Orlando Zapata Tamayo

8.3.2010

ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije
v skladu s členom 110(2) poslovnika

Charles Tannock, Edvard Kožušník, Jacek Olgierd Kurski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B7-0169/2010

Postopek : 2010/2592(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B7-0176/2010
Predložena besedila :
B7-0176/2010
Sprejeta besedila :

B7‑0176/2010

Resolucija Evropskega parlamenta o Kubi – zadeva Orlando Zapata Tamayo

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o razmerah na Kubi, zlasti tistih z dne 17. novembra 2004[1], 2. februarja 2006[2] in 21. junija 2007[3],

–   ob upoštevanju svojih resolucij o letnem poročilu o človekovih pravicah v svetu za 2004, 2005, 2006, 2007 in 2008 ter politike Evropske unije na tem področju,

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. decembra 2006 o spremljanju nagrade Saharova[4],

–   ob upoštevanju izjave predsedstva Sveta z dne 14. decembra 2005 o Damah v belem ter njegovih izjav 26. marca 2003 in 5. junija 2003 o razmerah na Kubi,

–   ob upoštevanju Skupnega stališča Sveta 96/697/SZVP o Kubi[5], ki je bilo sprejeto 2. decembra 1996 in se redno posodablja;

–   ob upoštevanju sklepov Sveta za splošne zadeve in zunanje odnose z dne 18. junija 2007 o Kubi,

–   ob upoštevanju izjave predstavnika visoke predstavnice EU Catherine Ashton s 25. februarja 2010 o smrti Orlanda Zapate Tamaya na Kubi,

–   ob upoštevanju člena 110(2) svojega poslovnika,

A. ker varovanje univerzalnosti in nedeljivosti človekovih pravic, vključno z državljanskimi, političnimi, gospodarskimi, socialnimi in kulturnimi pravicami, ostaja eden glavnih ciljev Evropske unije,

B.  ker je na Kubi še vedno zaprtih na desetine neodvisnih novinarjev, disidentov in borcev za človekove pravice, ki so člani demokratične opozicije, nekateri med njimi pa so hudo bolni,

C. ker je Parlament nagrado Saharova za svobodo misli za leto 2005 podelil kubanski organizaciji Dame v belem; ker kubanske oblasti tej organizaciji niso dovolile potovanja na sedež Evropskega parlamenta, da bi prevzela nagrado, s čimer kršijo eno temeljnih človekovih pravic, zlasti pravico do prostega izhoda in povratka v lastno državo, kot je to opredeljeno v Splošni deklaraciji človekovih pravic,

D. ker se mora na Kubi začeti proces politične tranzicije k večstrankarski demokraciji, in ker morajo v tem procesu z odprtim dialogom in brez izključevanja sodelovati in odločati vsi Kubanci,

E.  ker je smrt Orlanda Zapate Tamaya prvi primer v skoraj 40 letih, da se je kubanski aktivist izstradal do smrti v protest proti vladnim zlorabam in političnemu režimu na Kubi,

F.  ker je smrt Orlanda Zapate Tamaya sprožila številne proteste na mednarodni ravni proti Kubanskim oblastem,

G. ker je na Kubi še vedno pridržanih okoli 200 političnih zapornikov,

1.  odločno obsoja smrt političnega zapornika Orlanda Zapate Tamaya, ki je umrl 85 dni po tem, ko je začel zavračati hrano v protest proti razmeram v zaporu;

2.  obžaluje odsotnost kakršnih koli ustreznih odzivov kubanskih oblasti na pozive Evropske unije k popolnemu spoštovanju temeljnih svoboščin, zlasti svobode izražanja in svobode političnega združevanja;

3.  obžaluje, da se kubanska vlada ni odzvala na pozive Evropskega parlamenta in Sveta k takojšnji izpustitvi vseh političnih zapornikov in zapornikov vesti, ter vztraja, da je zapiranje kubanskih disidentov zaradi njihovih idealov in miroljubnih političnih dejavnosti v nasprotju s Splošno deklaracijo človekovih pravic;

4.  odločno poziva kubansko vlado, naj nemudoma in brezpogojno izpusti vse politične zapornike in v prihodnje opusti takšne samovoljne aretacije;

5.  poziva Svet in Komisijo, naj še naprej vztrajata pri izpustitvi političnih disidentov na Kubi ter pripravita konkretne ukrepe za zavarovanje prizadevanj borcev za človekove pravice;

6.  poziva kubanske oblasti, naj uresničijo svojo zavezanost k varovanju človekovih pravic, ki so jo prevzele s podpisom Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah;

7.  poziva kubansko vlado, naj preneha onemogočati uveljavljanje človekovih pravic in odstrani vse ovire za svobodo gibanja, izražanja, informiranja in povezovanja ter političnega udejstvovanja;

8.  poziva institucije EU, naj izrazijo brezpogojno podporo začetku miroljubnega procesa politične tranzicije k demokratični politični ureditvi na Kubi;

9.  poziva visoko predstavnico, naj začne strukturni dialog s predstavniki civilne družbe in podporniki politične preobrazbe na Kubi, v skladu s sklepi, ki jih sproti odobri Svet, in ob uporabi mehanizmov EU za sodelovanje in razvoj;

10. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, evro-latinskoameriški parlamentarni skupščini ter kubanski vladi in nacionalni skupščini ljudske oblasti.