Állásfoglalásra irányuló indítvány - B7-0178/2010Állásfoglalásra irányuló indítvány
B7-0178/2010

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY Orlando Zapata Tamayo haláláról Kubában

8.3.2010

a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követően
az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján

Franziska Katharina Brantner, Raül Romeva i Rueda a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B7-0169/2010

Eljárás : 2010/2592(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B7-0178/2010
Előterjesztett szövegek :
B7-0178/2010
Elfogadott szövegek :

B7‑0178/2010

az Európai Parlament állásfoglalása Orlando Zapata Tamayo haláláról Kubában

Az Európai Parlament,

–   tekintettel Catherine Ashton főképviselő szóvivőjének 2010. február 25-i nyilatkozatára,

–   tekintettel a Tanács Kubáról szóló, 2009. június 15-i következtetéseire,

–   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel Orlando Zapata Tamayo éhségsztrájkot követően meghalt a börtönben, és mivel halála elkerülhető lett volna,

B.  mivel minden államnak kötelessége és felelőssége állampolgárai és a határain belül élők életének védelme, függetlenül aktuális helyzetüktől,

C. mivel a Tanács politikai párbeszédet kezdeményezett Kubával és újraindította a Kubával folytatott fejlesztési együttműködést, és mivel Kuba tagja az AKCS-országok csoportjának,

D. mivel külpolitikájában az EU a párbeszéden és támogatáson, nem pedig az elszigetelésen alapuló általános megközelítést követi, és mivel több európai fejlesztési ügynökség és alapítvány aktív tevékenységet folytat Kubában,

1.  mély sajnálattal veszi tudomásul Orlando Zapata Tamayo halálát és részvétét fejezi ki családjának és barátainak;

2.  visszautasítja, hogy a világ bármely országában politikai foglyokat tartsanak fogva, sürgeti szabadon bocsátásukat és továbbra is hangsúlyozza, hogy a foglyokkal – bármivel vádolják is őket – emberségesen kell bánni, és egészségük megóvását biztosító körülményeket kell teremteni számukra;

3.  ismételten hangsúlyozza, hogy a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadsága alapvető jog, és hogy közel két évtized leforgása alatt az internet a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságát szavatoló egyik legfontosabb eszközzé vált; sürgeti a Bizottságot, hogy nyújtson pénzügyi és technikai támogatást annak biztosítása érdekében, hogy valamennyi kubai polgár hozzáférjen az internethez;

4.  véleménye szerint a polgári és politikai jogok nemzetközi egyezségokmányának és a gazdasági, szociális és kulturális jogok nemzetközi egyezségokmányának Kuba által 2008 februárjában, Washingtonban történt aláírása alapvető eszközöket biztosít a kubai polgárok számára a szociális és politikai fejlődés általuk kívánt módon történő megvalósításához, és sürgeti őket, hogy használják ezen eszközöket; tekintettel a fenti egyezségokmányokra, elítéli a kubai kormány Orlando Zapata Tamayóval szemben tanúsított magatartását;

5.  úgy véli, hogy a jelenlegi embargó egyáltalán nem célravezető az előrelépés megvalósításához, és sürgeti valamennyi érintett felet, hogy tartózkodjon az ilyen fajta embargó kivetésétől, beleértve a gazdasági embargót;

6.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamoknak és Kuba kormányának.