Predlog resolucije - B7-0178/2010Predlog resolucije
B7-0178/2010

PREDLOG RESOLUCIJE o smrti Orlanda Zapate Tamaya na Kubi

8. 3. 2010

ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije
v skladu s členom 110(2) poslovnika

Franziska Katharina Brantner, Raül Romeva i Rueda v imenu skupine Verts/ALE

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B7-0169/2010

Postopek : 2010/2592(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B7-0178/2010
Predložena besedila :
B7-0178/2010
Sprejeta besedila :

B7‑0178/2010

Resolucija Evropskega parlamenta o smrti Orlanda Zapate Tamaya na Kubi

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju izjave predstavnika visoke predstavnice EU Catherine Ashton s 25. februarja 2010,

–   ob upoštevanju sklepov Sveta o Kubi z dne 15. junija 2009,

–   ob upoštevanju člena 110(2) svojega poslovnika,

A. ker je Orlando Zapata Tamayo umrl v zaporu zaradi gladovne stavke, njegovo smrt pa bi lahko preprečili,

B.  ker imajo vse države dolžnost in odgovornost zaščititi življenja svojih državljanov in oseb, ki živijo znotraj njihovih meja, ne glede na razmere, v katerih se nahajajo,

C. ker je Svet začel politični dialog s Kubo in je obnovil razvojno sodelovanje z njo, Kuba pa je članica skupine AKP,

D. ker EU v svoji zunanji politiki sledi splošnemu pristopu, ki temelji na dialogu in podpori, ne pa na osamitvi, na Kubi pa delujejo številne evropske razvojne agencije in ustanove,

1.  globoko obžaluje smrt Orlanda Zapata Tamaya ter izreka sožalje njegovi družini in prijateljem;

2.  zavrača možnost, da bi katera koli država na svetu imela politične zapornike; poziva, da se taki zaporniki izpustijo ter vztraja, da je treba zapornike, ne glede na razlog za njihovo obtožbo, obravnavani človeško, razmere, v katerih so pridržani, pa ne smejo ogrožati njihovega zdravja;

3.  ponavlja, da je svoboda izražanja in obveščanja temeljna pravica, v zadnjih skoraj dveh desetletjih pa je internet postal eno najpomembnejših orodij za njeno zagotovitev; poziva Komisijo, naj ponudi svojo finančno in tehnično pomoč, da bi zagotovila, da bodo imeli državljani Kube dostop do interneta;

4.  meni, da so državljani Kube s tem, ko je njihova država februarja 2008 v Washingtonu podpisala Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah in Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah, pridobili temeljno orodje za doseganje socialnega in političnega napredka, kakor ga sami pojmujejo; poziva jih, naj to orodje uporabijo; ob upoštevanju teh paktov obsoja odnos kubanske vlade do Orlanda Zapata Tamaya;

5.  meni, da sedanji embargo nikakor ne prispeva k takemu napredku in poziva vse udeležene strani, naj se vzdržijo uvajanja takih embargov, tudi ekonomskih;

6.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, državam članicam in kubanski vladi.