Állásfoglalásra irányuló indítvány - B7-0221/2010Állásfoglalásra irányuló indítvány
B7-0221/2010

  ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY a Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének a folyamatban lévő intézményközi döntéshozatali eljárásokra gyakorolt hatásairól

  17.3.2010

  az eljárási szabályzat 58. cikkének (3) bekezdése alapján
  (COM2009)0665 – „gyűjtőjavaslat”

  Elnökök Értekezlete


  Eljárás : 2010/2571(RSP)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  B7-0221/2010
  Előterjesztett szövegek :
  B7-0221/2010
  Viták :
  Elfogadott szövegek :

  B7‑0221/2010

  Az Európai Parlament állásfoglalása a Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének a folyamatban lévő intézményközi döntéshozatali eljárásokra gyakorolt hatásairól

  (COM2009) – „gyűjtőjavaslat”

  Az Európai Parlament,

  –         tekintettel a Lisszaboni Szerződés 2009. december 1-jei hatálybalépésére,

   

  –         tekintettel „A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének a folyamatban lévő intézményközi döntéshozatali eljárásokra gyakorolt hatásai” című bizottsági közleményre (COM(2009)0665)

   

  –         [tekintettel a Tanács újabb konzultációval kapcsolatos leveleire...,]

   

  –         tekintettel a 2009. december 15-i plenáris ülésen elhangzott elnöki bejelentésre,

   

  –         tekintettel eljárási szabályzata 58. és 59. cikkére,

   

  –         tekintettel a Parlament új szerepéről és a Lisszaboni Szerződés végrehajtásával kapcsolatos felelősségeiről szóló 2009. május 7-i állásfoglalására és különösen annak 75. bekezdésére,

   

  –         tekintettel az összes folyamatban lévő javaslat parlamenti bizottságok általi vizsgálatára és annak eredményére, amelyet a Bizottsági Elnökök Értekezlete 2010. február 8-án állított össze,

   

  –         tekintettel az Elnökök Értekezlete 2010. március 4-i határozatára, amely elfogadta a vizsgálat eredményét,

   

  A.       mivel az Európai Parlament ellenőrizte a Bizottság közleményének hiánytalan voltát, valamint pontosságát, különösen a jogalap és a Lisszaboni Szerződés értelmében követendő, a Bizottság jegyzékében feltüntetett eljárás tekintetében,

   

  1.        véleménye szerint a Lisszaboni Szerződés új jogi keretet hoz létre, amely elsősorban a jogalapban és/vagy a vonatkozó eljárásban bekövetkező változások révén befolyásolja a folyamatban lévő javaslatokat, és ezért ezen új jogi keret megfelelő figyelembevétele érdekében tudomásul veszi azon 17 eljárást tartalmazó jegyzéket, amelyek vonatkozásában új vagy módosított bizottsági javaslatot vagy – ahol az szükséges – a Miniszterek Tanácsa által lefolytatott újbóli konzultációt kér ; kéri mindkét intézményt, hogy teljesítse ezeket a kéréseket;

   

  -       Javaslat – A Tanács rendelete (EGK) az EGK–Törökország Társulási Tanácsnak az Európai Közösségek tagállamai szociális biztonsági rendszerei török munkavállalókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 3/80. számú határozatának az Európai Gazdasági Közösségen belüli végrehajtásáról, 1983/1101(CNS),

   

  -       Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a kiegészítő nyugdíjjogosultságok hordozhatóságának javításáról, 2005/0214(COD),

   

  -       Javaslat – A Tanács ajánlása a kutatási tevékenységek közös programozása révén a neurodegeneratív betegségek, különösen az Alzheimer-kór elleni küzdelemre irányuló intézkedésekről, 2009/0113(CNS),

   

  -       Módosított javaslat – A Tanács …/…/EK rendelete az Európai Unió stabilizációs és társulási folyamatában részt vevő vagy ahhoz kapcsolódó országokra és területekre vonatkozóan kivételes kereskedelmi intézkedések bevezetéséről (kodifikált változat) 2008/0264 (CNS),

   

  -       Javaslat — A Tanács rendelete a 40/94/EGK rendeletnek a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal elnöke hivatali idejének tekintetében történő módosításáról, 2005/0077(CNS),

   

  -       Javaslat – A Tanács rendelete az Európai Unió Szervei Fordítóközpontjának létrehozásáról szóló 2965/94/EK rendeletnek az igazgatói hivatali idő tekintetében történő módosításáról, 2005/0079(CNS),

   

  -       Javaslat — A Tanács rendelete a Rasszizmus és Idegengyűlölet Európai Megfigyelőközpontja létrehozásáról szóló 1035/97/EK rendeletnek az igazgatói hivatali idő tekintetében történő módosításáról, 2005/0080(CNS),

   

  -       Javaslat — A Tanács rendelete az 1321/2004/EK rendeletnek az Európai GNSS Ellenőrző Hatóság ügyvezető igazgatója hivatali idejének tekintetében történő módosításáról, 2005/0084(CNS),

   

  -       Javaslat – A Tanács rendelete az európai zártkörű társaság statútumáról, 2008/0130(CNS),

   

  -       Javaslat – A Tanács rendelete a schengeni vívmányok alkalmazását ellenőrző értékelési mechanizmus létrehozásáról, 2009/0033(CNS),

   

  -       Javaslat – A Tanács rendelete a szomáliai helyzet tekintetében egyes természetes és jogi személyekkel, szervezetekkel és testületekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedések bevezetéséről, 2009/0114(CNS),

   

  -       Javaslat – A Tanács rendelete a Schengeni Információs Rendszerről (SIS 1+) a Schengeni Információs Rendszer második generációjára (SIS II) történő átállásról szóló 1104/2008/EK rendelet módosításáról, 2009/0136(CNS),

   

  -       Javaslat – A Tanács rendelete a halászati erőforrások technikai intézkedések révén történő megóvásáról, 2008/0112(CNS),

   

  -       Javaslat – A Tanács rendelete az euroérmék hitelesítéséről és a pénzforgalom céljára alkalmatlan euroérmék kezeléséről, 2009/0128(CNS),

   

  -       Javaslat – A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösség, az Európai Szén- és Acélközösség és az Európai Atomenergia-közösség, másrészről a Belarusz Köztársaság között a kereskedelemről és kereskedelemmel kapcsolatos ügyekről szóló ideiglenes megállapodás Európai Közösség általi megkötéséről, 1996/0053(CNS),

   

  -       A trópusi faanyagokról szóló 2006. évi nemzetközi megállapodás, 2006/0263(CNS),

   

  -       Javaslat – A Tanács rendelete a 2100/94/EGK rendeletnek a Közösségi Növényfajta-hivatal elnöke hivatali idejének tekintetében történő módosításáról, 2005/0078(CNS);

   

  2.        megerősíti álláspontját a Lisszaboni Szerződés értelmében konzultációs eljárásról rendes jogalkotási eljárásra, konzultációs eljárásról egyetértési eljárásra, hozzájárulási eljárásról egyetértési eljárásra változó alábbi 29 eljárás esetében:

   

  -       Javaslat – A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, és Panama közötti politikai párbeszédről és együttműködésről szóló megállapodás megkötéséről, 2003/0266(CNS),

   

  -       Javaslat – A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről az Andok Közösség és tagállamai, a Bolíviai, a Kolumbiai, az Ecuadori, a Perui Köztársaság és a Venezuelai Bolivári Köztársaság közötti politikai párbeszédről és együttműködésről szóló megállapodás megkötéséről, 2003/0268(CNS),

   

  -       Javaslat – A Tanács rendelete a Közösség leginkább rászoruló személyei részére történő élelmiszerosztás tekintetében a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló 1290/2005/EK rendelet és a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló 1234/2007/EK rendelet (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) módosításáról, 2008/0183(CNS),

   

  -       Javaslat – A Tanács határozata a Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a MEDIA 2007 közösségi programban való részvétele feltételeinek meghatározásáról szóló audiovizuális megállapodás és záróokmány megkötéséről, 2007/0171(CNS),

   

  -       Javaslat – A Tanács rendelete a 883/2004/EK rendelet és a(z) […] rendelet rendelkezéseinek harmadik országok e rendelkezések által csupán állampolgárságuk miatt nem érintett állampolgáraira való kiterjesztéséről, 2007/0152(CNS),

   

  -       Javaslat – A Tanács határozata a tagállamoknak a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 2007. évi halászati munkaügyi egyezményének (188. sz. egyezmény) az Európai Közösség érdekében történő megerősítésére való felhatalmazásáról, 2008/0107(CNS),

   

  -       Javaslat – A Tanács határozata a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezményhez kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv Európai Közösség által történő megkötéséről, 2008/0171(CNS),

   

  -       Javaslat — A Tanács határozata a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság Európai Unióhoz való csatlakozását követően Argentínát, Ausztráliát, Brazíliát, Kanadát, Kínát, Tajvan, Penghu, Kinmen és Matsu Független Vámterületet (Kínai Tajpej), Kolumbiát, Kubát, Ecuadort, Hongkongot (Kína), Indiát, Japánt, Koreát, Új-Zélandot, a Fülöp-szigeteket, Svájcot és az Egyesült Államokat illetően szükségessé vált kompenzációs kiigazításokra vonatkozó megállapodásoknak a GATS XXI. cikke alapján történő megkötéséről, 2007/0055(CNS),

   

  -       Javaslat – A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti kereskedelemről és együttműködésről szóló keretmegállapodáshoz csatolt, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv aláírásáról, 2005/0121(CNS),

   

  -       Javaslat – A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösség, az Európai Szén- és Acélközösség és az Európai Atomenergia-közösség, másrészről Türkmenisztán közötti, a kereskedelemre és a kereskedelemmel kapcsolatos ügyekre vonatkozó ideiglenes megállapodás Európai Közösség általi megkötéséről, 1998/0304(CNS),

   

  -       Javaslat – A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Chilei Köztársaság között létrejött társulási megállapodáshoz a Bolgár Köztársaság és Románia európai uniós csatlakozásának figyelembevétele céljából csatolt második kiegészítő jegyzőkönyv aláírásáról, 2007/0083(AVC),

   

  -       Javaslat – A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a CARIFORUM-államok közötti gazdasági partnerségi megállapodás megkötéséről, 2008/0061(AVC),

   

  -       Javaslat – A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről Elefántcsontpart közötti átmeneti gazdasági partnerségi megállapodás megkötéséről, 2008/0136(AVC),

   

  -       Javaslat – A Tanács határozata a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló megállapodás, valamint négy kapcsolódó megállapodás megkötéséről, 2007/0115(AVC),

   

  -       Javaslat – A Tanács rendelete a 2007/2004/EK rendeletnek az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség ügyvezető igazgatója és ügyvezetőigazgató-helyettese hivatali idejének tekintetében történő módosításáról, 2005/0089(CNS),

   

  -       Javaslat – A Tanács irányelve a vegetatív szőlő-szaporítóanyagok forgalmazásáról (kodifikált szöveg), 2008/0039(CNS),

   

  -       Javaslat – A Tanács irányelve a Közösségen belüli kereskedelemben alkalmazható állat-egészségügyi ellenőrzésekről (kodifikált szöveg), 2008/0037(CNS),

   

  -       Javaslat – A Tanács irányelve a harmadik országokból a Közösségbe behozott állatok állat-egészségügyi ellenőrzésére irányadó elvek megállapításáról (kodifikált szöveg), 2008/0253(CNS),

   

  -       Javaslat – A Tanács rendelete a közösségi szabadalomról, 2000/0177(CNS),

   

  -       Javaslat – A Tanács határozata az Európai Közösség és az Albán Köztársaság közötti, a légiközlekedési szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló megállapodás aláírásáról, 2005/0143(CNS),

   

  -       Javaslat –– A Tanács határozata az Európai Közösség, valamint Bosznia és Hercegovina közötti a légiközlekedési szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló megállapodás aláírásáról, 2005/0140(CNS),

   

  -       Javaslat – A Tanács határozata az Európai Közösség, valamint Szerbia és Montenegró közötti, a légiközlekedési szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló megállapodás aláírásáról, 2005/0141(CNS),

   

  -       Javaslat – A Tanács határozata az Albán Köztársaság, a Bolgár Köztársaság, Bosznia és Hercegovina, az Egyesült Nemzetek Ideiglenes Koszovói Közigazgatási Missziója, az Európai Közösség, a Horvát Köztársaság, az Izlandi Köztársaság, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, a Norvég Királyság, Románia és Szerbia és Montenegró között európai közös légtér (ECAA) létrehozásáról szóló többoldalú megállapodás megkötéséről, 2006/0036(CNS),

   

  -       Javaslat – A Tanács és az Európai Unió tagállamai kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott határozat az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Marokkói Királyság között létrejött euromediterrán légiközlekedési megállapodás megkötéséről, 2006/0048(CNS),

   

  -       Javaslat – A Tanács és az Európai Unió tagállamai kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott határozat egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről az Amerikai Egyesült Államok közötti légiközlekedési megállapodás megkötéséről, 2006/0058(CNS),

   

  -       Javaslat – A Tanács határozata az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok között létrejött, a polgári repülés biztonságának szabályozásában való együttműködésről szóló megállapodás aláírásáról, 2007/0111(CNS),

   

  -       Javaslat – A Tanács határozata a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) és az Európai Közösség között a légiközlekedés-védelmi ellenőrzésekről és a kapcsolódó kérdésekről létrejött együttműködési megállapodás megkötéséről, 2008/0111(CNS),

   

  -       Javaslat — A Tanács határozata az Alpesi Egyezmény közlekedés területén történő végrehajtásáról szóló jegyzőkönyvnek (közlekedési jegyzőkönyv) az Európai Közösség nevében történő aláírásáról, 2008/0262(CNS),

   

  -       Javaslat – A Tanács határozata az Európai Közösségnek az 1999. június 3-i vilniusi jegyzőkönyvvel módosított, 1980. május 9-i nemzetközi vasúti fuvarozási egyezményhez (COTIF) való csatlakozásáról szóló megállapodás Európai Közösség általi megkötéséről, 2009/0121(CNS);

   

  3.        úgy határoz, hogy nem fogadja el az alábbi 4 eljárás során kialakult álláspontot, és hangsúlyozza, hogy újólag az eredeti javaslat első olvasatához kíván folyamodni:

   

  -       Javaslat – A Tanács határozata az Európai Közösségnek a Nemzetközi Megújulóenergia-ügynökség (IRENA) alapokmányához történő csatlakozásáról és az ügynökség jogainak és kötelezettségeinek gyakorlásáról, 2009/0085(CNS),

   

  -       Javaslat – A Tanács irányelve a 2003/109/EK irányelv hatályának a nemzetközi védelmet élvező személyekre történő kiterjesztése tekintetében a fenti irányelv módosításáról, 2007/0112(CNS),

   

  -       Javaslat – A Tanács irányelve a harmadik országok állampolgárainak valamely tagállam területén való tartózkodására és munkavállalására vonatkozó összevont engedélyre irányuló összevont kérelmezési eljárásról, valamint a harmadik országokból származó, a tagállamok területén legálisan tartózkodó munkavállalók közös jogairól szóló tanácsi irányelv, 2007/0229(CNS),

   

  -       Javaslat – A Tanács határozata a létfontosságú infrastruktúrák figyelmeztető információs hálózatáról (CIWIN), 2008/0200(CNS);

   

  4.        utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Miniszterek Tanácsának, a Bizottságnak és a tagállamok parlamentjeinek.