Postopek : 2010/2571(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B7-0221/2010

Predložena besedila :

B7-0221/2010

Razprave :

Glasovanja :

PV 05/05/2010 - 13.36
CRE 05/05/2010 - 13.36
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0126

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 134kWORD 81k
17.3.2010
PE439.720v01-00
 
B7-0221/2010

v skladu s členoma 58 in 59 svojega poslovnika


o posledicah začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe za še nedokončane medinstitucionalne postopke odločanja


(KOM(2009)0665 – „omnibus“)

Konferenca predsednikov
PRED. SPREM.

Resolucija Evropskega parlamenta o posledicah začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe za še nedokončane medinstitucionalne postopke odločanja (KOM(2009)0665 – „omnibus“)  
B7‑0221/2010

Evropski parlament,

–         ob upoštevanju začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe 1. decembra 2009,

 

–         ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom Posledice začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe za še nedokončane medinstitucionalne postopke odločanja (KOM(2009)0665),

 

–         [ob upoštevanju pisem Sveta o ponovnem posvetovanju ...,]

 

–         ob upoštevanju sporočila predsednika z dne 15. decembra 2009 na plenarnem zasedanju,

 

–         ob upoštevanju členov 58 in 59 svojega poslovnika,

 

–         ob upoštevanju svoje resolucije z dne 7. maja 2009 o novi vlogi in pristojnostih Parlamenta pri izvajanju Lizbonske pogodbe, zlasti odstavka 75 te resolucije,

 

–         ob upoštevanju pregleda, ki so ga parlamentarni odbori opravili za vse predloge v obravnavi, in rezultatov tega pregleda, ki jih je 8. februarja 2010 zbrala konferenca predsednikov odborov,

 

–         ob upoštevanju sklepa konference predsednikov z dne 4. marca 2010 o potrditvi rezultatov pregleda,

 

A.       ker je Evropski parlament preveril popolnost sporočila Komisije in njegovo pravilnost, zlasti glede pravne podlage in postopka v skladu z Lizbonsko pogodbo, ki ga je Komisija navedla na svojih seznamih,

 

1.        meni, da je z Lizbonsko pogodbo vzpostavljen nov pravni okvir, ki zadeva akte v obravnavi, zlasti zaradi sprememb njihovih pravnih podlag in/ali ustreznih postopkov, in zato sprejema v vednost naslednji seznam 17 postopkov, v zvezi s katerimi zahteva nov ali spremenjen predlog Komisije, ali, kadar je primerno, od Sveta ministrov zahteva, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, da bi se ta novi okvir ustrezno upošteval; poziva obe instituciji, naj izpolnita te zahteve:

 

-       predlog Uredbe Sveta (EGS) o izvajanju Sklepa št. 3/80 Pridružitvenega sveta EGS-Turčija o uporabi sistemov socialne varnosti držav članic Evropskih skupnosti za turške delavce in člane njihovih družin v Evropski gospodarski skupnosti, 1983/1101(CNS),

 

-       predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o izboljšanju prenosljivosti pravic do dodatnega pokojninskega zavarovanja, 2005/0214(COD),

 

-       predlog Priporočila Sveta o ukrepih za boj proti nevrodegenerativnim boleznim, zlasti Alzheimerjevi bolezni, s skupnim načrtovanjem raziskovalnih dejavnosti, 2009/0113(CNS),

 

-       spremenjeni predlog Uredbe Sveta (ES) št. …/… o uvedbi izjemnih trgovinskih ukrepov za države in ozemlja, ki sodelujejo ali so povezana s stabilizacijsko-pridružitvenim procesom Evropske unije (kodificirana različica), 2008/0264(CNS),

 

-       predlog Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (CE) št. 40/94 glede mandata predsednika Urada za harmonizacijo na notranjem trgu, 2005/0077(CNS),

 

-       predlog Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 2965/94 o ustanovitvi Prevajalskega centra za organe Evropske unije glede mandata direktorja, 2005/0079(CNS),

 

-       predlog Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1035/97 o ustanovitvi Evropskega centra za spremljanje rasizma in ksenofobije glede mandata direktorja, 2005/0080(CNS),

 

-       predlog Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1321/2004 glede mandata izvršnega direktorja Evropskega nadzornega organa za evropski GNSS, 2005/0084(CNS),

 

-       predlog Uredbe Sveta o statutu evropske zasebne družbe, 2008/0130(CNS),

 

-       predlog Uredbe Sveta o vzpostavitvi ocenjevalnega mehanizma za preverjanje uporabe schengenskega pravnega reda, 2009/0033(CNS),

 

-       predlog Uredbe Sveta o nekaterih posebnih omejevalnih ukrepih proti nekaterim fizičnim in pravnim osebam, subjektom in organom glede na razmere v Somaliji, 2009/0114(CNS),

 

-       predlog Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1104/2008 o migraciji s schengenskega informacijskega sistema (SIS 1+) na drugo generacijo schengenskega informacijskega sistema (SIS II), 2009/0136(CNS),

 

-       predlog Uredbe Sveta o ohranjanju ribolovnih virov s tehničnimi ukrepi, 2008/0112(CNS),

 

-       predlog Uredbe Sveta o preverjanju pristnosti eurokovancev in ravnanju z eurokovanci, neprimernimi za obtok, 2009/0128(CNS),

 

-       predlog Sklepa Sveta o sklenitvi v imenu Evropske skupnosti Začasnega sporazuma o trgovini in trgovinskih zadevah med Evropsko skupnostjo, Evropsko skupnostjo za premog in jeklo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Republiko Belorusijo na drugi, 1996/0053(CNS),

 

-       Mednarodni sporazum o tropskem lesu iz leta 2006, 2006/0263(CNS),

 

-       predlog Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 2100/94 glede mandata predsednika Urada Skupnosti za rastlinske sorte, 2005/0078(CNS);

 

2.        potrjuje svoje stališče v naslednjih 29 postopkih, ki se v skladu z Lizbonsko pogodbo spremenijo iz postopkov posvetovanja v redne zakonodajne postopke, iz postopkov posvetovanja v postopke odobritve ali iz postopkov privolitve v postopke odobritve:

 

-       predlog Sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma o političnem dialogu in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kostariko, Salvadorjem, Gvatemalo, Hondurasom, Nikaragvo in Panamo na drugi strani, 2003/0266(CNS),

 

-       predlog Sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma o političnem dialogu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Andsko skupnostjo in njenimi državami članicami, republikami Bolivijo, Kolumbijo, Ekvadorjem, Perujem in Bolivarsko republiko Venezuelo na drugi strani, 2003/0268(CNS),

 

-       predlog Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1290/2005 o financiranju skupne kmetijske politike in Uredbe (ES) št. 1234/2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) v zvezi z razdeljevanjem hrane najbolj ogroženim osebam v Skupnosti, 2008/0183(CNS),

 

-       predlog Sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Skupnostjo in Švicarsko konfederacijo na avdiovizualnem področju, ki določa pogoje za sodelovanje Švicarske konfederacije v programu Skupnosti MEDIA 2007, in Sklepne listine, 2007/0171(CNS),

 

-       predlog Uredbe Sveta o razširitvi določb Uredbe (ES) št. 883/2004 in Uredbe (ES) št. […] na državljane tretjih držav, za katere navedene določbe ne veljajo le na podlagi njihovega državljanstva, 2007/0152(CNS),

 

-       predlog Odločbe Sveta o pooblastitvi držav članic, da v interesu Evropske skupnosti ratificirajo Konvencijo o delu na področju ribolova Mednarodne organizacije dela iz leta 2007 (Konvencija 188), 2008/0107(CNS),

 

-       predlog Sklepa Sveta o pristopu Evropske skupnosti k Izbirnemu protokolu h Konvenciji Združenih narodov o pravicah invalidov, 2008/0171(CNS),

 

-       predlog Sklepa Sveta o sklenitvi ustreznih sporazumov v skladu s členom XXI GATS z Argentino, Avstralijo, Brazilijo, Kanado, Kitajsko, Ločenim carinskim območjem Tajvana, Penghuja, Kinmena in Matsuja (Kitajski Tajpej), Kolumbijo, Kubo, Ekvadorjem, Hongkongom, Indijo, Japonsko, Korejo, Novo Zelandijo, Filipini, Švico in Združenimi državami Amerike o potrebnih kompenzacijskih prilagoditvah zaradi pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Avstrije, Republike Poljske, Republike Slovenije, Slovaške republike, Republike Finske in Kraljevine Švedske k Evropski uniji, 2007/0055(CNS),

 

-       predlog Sklepa Sveta o sklenitvi Protokola k Okvirnem sporazumu o trgovini in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Republiko Korejo na drugi strani o upoštevanju pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Madžarske, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji, 2005/0121(CNS),

 

-       predlog Sklepa Sveta in Komisije o sklenitvi Začasnega sporazuma o trgovini in trgovinskih zadevah med Evropsko skupnostjo, Evropsko skupnostjo za premog in jeklo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Turkmenistanom na drugi v imenu Evropske skupnosti, 1998/0304(CNS),

 

-       predlog Sklepa Sveta o sklenitvi Dodatnega protokola k Pridružitvenemu sporazumu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Republiko Čile na drugi strani ob upoštevanju pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji, 2007/0083(AVC),

 

-       predlog Sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma o gospodarskem partnerstvu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in državami CARIFORUM na drugi strani, 2008/0061(AVC),

 

-       predlog Sklepa Sveta o sklenitvi vmesnega Sporazuma o gospodarskem partnerstvu med Evropsko skupnostjo in državami članicami na eni strani ter Slonokoščeno obalo na drugi strani, 2008/0136(AVC),

 

-       predlog Sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o udeležbi Republike Bolgarije in Romunije v Evropskem gospodarskem prostoru ter štirih povezanih sporazumov, 2007/0115(AVC),

 

-       predlog Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 2007/2004 glede mandata izvršnega direktorja in namestnika izvršnega direktorja Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije, 2005/0089(CNS),

 

-       predlog Direktive Sveta …/…/ES o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte (kodificirana različica), 2008/0039(CNS),

 

-       predlog Direktive Sveta o veterinarskih pregledih v trgovini znotraj Skupnosti (kodificirana različica), 2008/0037(CNS),

 

-       predlog Direktive Sveta o določitvi načel o organizaciji veterinarskih pregledov živali, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav (kodificirana različica), 2008/0253(CNS),

 

-       predlog Uredbe Sveta o patentu Skupnosti, 2000/0177(CNS),

 

-       predlog Sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Albanijo o nekaterih vidikih zračnega prevoza, 2005/0143(CNS),

 

-       predlog Sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo ter Bosno in Hercegovino o nekaterih vidikih zračnega prevoza, 2005/0140(CNS),

 

-       predlog Sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo ter Srbijo in Črno goro o nekaterih vidikih zračnega prevoza, 2005/0141(CNS),

 

-       predlog Sklepa Sveta o sklenitvi večstranskega sporazuma med Republiko Albanijo, Bosno in Hercegovino, Republiko Bolgarijo, Republiko Hrvaško, Evropsko skupnostjo, Republiko Islandijo, Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo, Kraljevino Norveško, Srbijo in Črno goro, Romunijo in Začasno misijo Združenih narodov na Kosovu o vzpostavitvi skupnega evropskega zračnega prostora (ECAA), 2006/0036(CNS),

 

-       predlog Sklepa Sveta in predstavnikov vlad držav članic Evropske unije, ki so se sestali v okviru Sveta, o sklenitvi Evro-sredozemskega letalskega sporazuma med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Kraljevino Maroko na drugi strani, 2006/0048(CNS),

 

-       predlog Sklepa Sveta in predstavnikov vlad držav članic Evropske unije, ki so se sestali v okviru Sveta o sklenitvi Sporazuma o zračnem prometu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Združenimi državami Amerike na drugi, 2006/0058(CNS),

 

-       predlog Odločbe Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike o sodelovanju pri ureditvi varnosti civilnega letalstva, 2007/0111(CNS),

 

-       predlog Sklepa Sveta o sklenitvi memoranduma o sodelovanju med Mednarodno organizacijo civilnega letalstva in Evropsko skupnostjo na področju revizij/inšpekcijskih pregledov varnosti in sorodnih zadev, 2008/0111(CNS),

 

-       predlog Sklepa Sveta o sprejetju protokola o izvajanju alpske konvencije na področju prometa v imenu Evropske skupnosti (protokol o prometu), 2008/0262(CNS),

 

-       predlog Sklepa Sveta o sklenitvi s strani Evropske skupnosti Sporazuma o pristopu Evropske skupnosti h Konvenciji o mednarodnem železniškem prometu (COTIF) z dne 9. maja 1980, kakor je bila spremenjena z Vilenskim protokolom z dne 3. junija 1999, 2009/0121(CNS);

 

3.        sklene, da ne bo potrdil stališč, ki jih je že sprejel v naslednjih štirih postopkih, in poudarja, da želi začeti z novo prvo obravnavo prvotnega predloga:

 

-       predlog Sklepa Sveta o sprejetju statuta Mednarodne agencije za obnovljivo energijo (IRENA) s strani Evropske skupnosti ter o izvajanju njenih pravic in obveznosti, 2009/0085(CNS),

 

-       predlog Direktive Sveta o spremembi Direktive 2003/109/ES, da se razširi njeno področje uporabe na upravičence do mednarodne zaščite, 2007/0112(CNS),

 

-       predlog Direktive Sveta o enotnem postopku obravnavanja vlog za enotno dovoljenje za državljane tretjih držav, da lahko prebivajo in delajo na ozemlju države članice ter o skupnih pravicah za delavce iz tretjih držav, ki zakonito prebivajo v državi članici, 2007/0229(CNS),

 

-       predlog Odločbe Sveta o informacijskem omrežju za opozarjanje o ključni infrastrukturi (CIWIN), 2008/0200(CNS);

 

4.        naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu ministrov, Komisiji in parlamentom držav članic.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov