Állásfoglalásra irányuló indítvány - B7-0233/2010Állásfoglalásra irányuló indítvány
B7-0233/2010

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY a 2010 májusában rendezendő közelgő EU–Kanada csúcstalálkozóról

14.4.2010

a Bizottság nyilatkozatát követően
az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján

Ioan Enciu, Mario Pirillo az S&D képviselőcsoport nevében

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B7-0233/2010

Eljárás : 2010/2549(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B7-0233/2010
Előterjesztett szövegek :
B7-0233/2010
Elfogadott szövegek :

B7‑0233/2010

Ay Európai Parlament állásfoglalása a 2010 májusában rendezendő közelgő EU–Kanada csúcstalálkozóról

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az átfogó gazdasági-kereskedelmi megállapodás kidolgozásáról szóló, a 2009. május 6-án Prágában rendezett EU–Kanada csúcstalálkozón megindított tárgyalásokra,

–   tekintettel a Kanadával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség 2009 novemberében Brüsszelben sikerrel megtartott 32. parlamentközi ülésére,

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSz.) 207. és 218. cikkére,

–   tekintettel az Európai Parlament és a Bizottság közötti keretmegállapodás következő jogalkotási ciklusra vonatkozó felülvizsgálatáról szóló, 2010. február 9-i állásfoglalására (INTA),

–   tekintettel a viszonosság elvével ellentétes vízumkötelezettség egyes harmadik országok általi fenntartásáról szóló, az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz küldött ötödik bizottsági jelentésre (COM/2009/0560 végleges),

–   tekintettel az Északi-sarkvidék kormányzásáról szóló, 2008. október 9-i állásfoglalására (RSP/2008/2633),

–   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel Kanada az Európai Unió egyik legrégebbi és legszorosabban együttműködő partnere, mellyel a kapcsolatok egészen 1959-ig nyúlnak vissza,

B. mivel az átfogó gazdasági-kereskedelmi megállapodás kidolgozásáról jelenleg zajló tárgyalások erősíthetik az EU és Kanada közötti kapcsolatokat,

C. mivel 2010-ben Kanada látja el a G8-csoport elnökségi teendőit, és mivel a következő G20-csúcstalálkozónak is Kanada ad otthont,

D. mivel a közelgő, május 5-én Brüsszelben tartandó EU–Kanada csúcstalálkozó várhatóan a két fél közötti, már amúgy is szoros politikai kapcsolatok erősítésére fog összpontosítani, különös tekintettel az alábbi közös kihívásokra: az átfogó gazdasági-kereskedelmi megállapodásról szóló tárgyalások; külügyi és biztonsági kihívások, különös tekintettel az afganisztáni és pakisztáni helyzetre; közös megközelítés Iránnal kapcsolatban; a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozása; Haiti helyzete, valamint a New York-i adományozói konferencia eredményeinek nyomon követése; fejlesztési együttműködés; a pénzügyi és gazdasági válságra adott válasz összehangolása; az éghajlatváltozás és az energia; valamint a fejlesztési forduló lezárása felé tett előrelépés,

E. mivel 2010. január 27-én a Bizottság biztosította elkötelezettségét a Parlamenttel való megerősített együttműködésre, összhangban a Bizottsággal kötendő felülvizsgált keretmegállapodásról szóló 2010. február 9-i parlamenti állásfoglalással, melyben a Parlament „azonnali és teljes körű tájékoztatást kér a nemzetközi megállapodásokkal (különös tekintettel a kereskedelmi ügyekre), és egyéb, az egyetértési eljárás körébe tartozó témákkal kapcsolatos tárgyalások minden szakaszában, az EUMSz. 218. cikkének teljes mértékű érvényesítése érdekében”,

F. mivel a cseh, román és bolgár állampolgároknak még mindig vízumra van szükségük a Kanadába való belépéshez,

G.  mivel az északi-sarki régióra vonatkozólag jelenleg nem léteznek kifejezetten e célból kidolgozott multilaterális normák és szabályok, mivel eddig nem feltételezték, hogy az hajózható tengeri útvonallá vagy gazdaságilag kiaknázható térséggé válhat, és hogy a világ feltáratlan kőolaj- és földgáztartalékainak körülbelül 20%-át tartalmazhatja,

H. mivel az EU és Kanada azonos értékeket képvisel, és mivel mindkét fél erősen elkötelezett amellett, hogy a jelentős kihívásokat többoldalú együttműködés keretében kezelje,

1.  üdvözli azt a bizottsági nyilatkozatot, amely szerint az átfogó gazdasági-kereskedelmi megállapodásra irányuló tárgyalásokon elért előrelépés az EU és Kanada közötti gazdasági kapcsolatok kulcsfontosságú eleme; e tekintetben úgy véli, hogy a 2010. május 5-én Brüsszelben tartandó EU–Kanada csúcstalálkozó kiváló alkalmat teremt e tárgyalások folytatására;

2.  megjegyzi, hogy Kanada gazdasága – és különösen a bankszektor – a gazdasági válság során erősnek bizonyult; kijelenti, hogy a pénzügyi ösztönző intézkedésekkel kapcsolatos megközelítés világméretű összehangolása érdekében szorosan együtt kíván működni Kanadával a G20-csoport tevékenysége keretében;

3.  rámutat arra, hogy az EU és Kanada egyaránt elkötelezett amellett, hogy összehangolt, következetes és átfogó megközelítést alkalmazzon Haiti rövid és hosszú távú igényeinek kielégítésére; teljes mértékben elköteleztük magunkat amellett, hogy Haiti újjáépítése során figyelembe vegyük a haiti népnek az országára vonatkozó jogos és régóta fennálló törekvéseit, biztosítva az újjáépítési folyamattal kapcsolatos nemzeti szerepvállalásukat;

4.  üdvözli, hogy – ahogyan az a közelmúltban tartott trónbeszédből kiderül – Kanada meg kívánja nyitni távközlési ágazatát a külföldi konkurencia számára;

5.  üdvözli továbbá, hogy Kanada jelentős mértékben meg kívánja reformálni halászati gazdálkodási rendszerét, bevonva az Északnyugat-atlanti Halászati Szervezetet (a NAFO-t) is;

6.  emlékeztet arra, hogy az EU vízumpolitikája a viszonosság elvén alapul; ismételten aggodalmának ad hangot a Cseh Köztársaság, Románia és Bulgária állampolgárai számára előírt vízumkötelezettség miatt, és kéri e kötelezettség haladéktalan eltörlését; megjegyzi, hogy a cseh állampolgárok számára előírt vízumkötelezettséget a kanadai kormány a Kanadába áramló romák rendkívül nagy száma miatt állította vissza, ezért felhívja a tagállamokat, hogy kezeljék megfelelően a romák ügyét Európában; ezzel kapcsolatban üdvözli, hogy a prágai kanadai nagykövetségen vízumirodát nyitottak, valamint hogy a témában szakértői munkacsoport alakult, és várakozó állásponton van a tekintetben, hogy a kanadai menekültügyi rendszer megígért átfogó felülvizsgálata a vízumkötelezettség eltörléséhez vezet-e;

7.  hangsúlyozza, hogy az Unió és Kanada elkötelezte magát a biztonságos és fenntartható, alacsony szén-dioxid-kibocsátású globális gazdaság kialakítása mellett, ugyanakkor meg kívánja erősíteni az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodáshoz szükséges kapacitást; hangsúlyozza az EU és Kanada közötti, a környezetvédelemről szóló magas szintű párbeszéd keretei között folyó, az északi-sarki területen folytatott környezetvédelmi, energetikai és tengeri együttműködésre is kiterjedő környezetvédelmi megbeszélések jelentőségét;

8.  üdvözli Kanada – a legutóbbi trónbeszéd során kinyilvánított – elkötelezettségét amellett, hogy befektet a tiszta energiatechnológiákba, hogy tiszta energiát használó nagyhatalommá válik, valamint hogy vezető szerepet vállal a „zöld” munkahelyek teremtésében; hangsúlyozza, hogy kétoldalú együttműködésre van szükség az atomenergiára vonatkozó stratégia kapcsán;

9.  aggodalmát fejezi ki az olajhomok kitermelésének a helyi ökoszisztéma biológiai sokféleségére, valamint a környezetre gyakorolt, az üvegházhatású gázok megnövekedett kibocsátásából származó hatása miatt; az ENSZ közelgő éghajlat-változási tárgyalásaira való tekintettel felkéri Kanadát, hogy az EU-val együtt csatlakozzon az „elkötelezettek koalíciójához”;

10. emlékezteti a Tanácsot és a Bizottságot, hogy a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése óta az Európai Parlament egyetértése szükséges a nemzetközi megállapodások megkötéséhez, valamint azonnal és teljes mértékben be kell vonni a nemzetközi tárgyalások valamennyi szakaszába, és arra számít, hogy a Bizottság hamarosan nyilatkozik arról, hogyan kívánja ezt megvalósítani; e tekintetben emlékeztet arra, hogy ezen egyetértés megadásához előbb megfelelő közös megoldást kell találni az EU és Kanada közötti, a légi utasok adatairól (PNR) szóló megállapodással kapcsolatos aggodalmaira;

11. gratulál a vancouveri szervezőbizottságnak a 2010-es téli olimpiai és paraolimpiai játékok sikeres megszervezéséhez;

12. megjegyzi, hogy a tartományok szerepét és előjogait az EU és Kanada közötti kapcsolatok minden vonatkozásában megfelelőképpen figyelembe veszik;

13. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az EU soros elnökségének, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, valamint a kanadai kormánynak.