Procedură : 2010/2549(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0234/2010

Texte depuse :

B7-0234/2010

Dezbateri :

PV 20/04/2010 - 11
CRE 20/04/2010 - 11

Voturi :

PV 05/05/2010 - 13.52

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0142

PROPUNERE DE REZOLUŢIE
PDF 127kWORD 71k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0233/2010
14.4.2010
PE439.745v01-00
 
B7-0234/2010

depusă pe baza declaraţiei Comisiei

depusă în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la viitorul summit UE - Canada din mai 2010


Elisabeth Jeggle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Peter Šťastný, Daniel Caspary în numele Grupului PPE
Wolf Klinz în numele Grupului ALDE
Philip Bradbourn în numele Grupului CRE

Rezoluţia Parlamentului European referitoare la viitorul summit UE - Canada din mai 2010  
B7‑0234/2010

Parlamentul European,

–   având în vedere negocierile privind încheierea unui acord comercial cuprinzător care au fost iniţiate în cadrul summitului UE - Canada din 6 mai 2009 de la Praga,

–   având în vedere succesul celei de a 32-a reuniune interparlamentară a Delegaţiei pentru relaţiile cu Canada din noiembrie 2009, de la Bruxelles,

–   având în vedere procedura de aprobare în conformitate cu articolul 218 din TFUE,

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât Canada este unul dintre cei mai vechi şi mai apropiaţi parteneri ai Uniunii Europene, începând încă din anul 1959;

B.  întrucât actualele negocieri privind încheierea unui acord comercial cuprinzător ar putea consolida relaţiile dintre UE şi Canada;

C. întrucât, în 2010, preşedinţia grupului de ţări G8 revine Canadei, aceasta fiind şi gazda următorului summit G-20;

D. întrucât se preconizează că la următorul summit UE - Canada de la Bruxelles, din 5 mai, accentul se va pune pe consolidarea relaţiei politice deja strânse dintre cei doi parteneri, abordându-se în special provocări comune precum: negocierile privind încheierea unui acord comercial cuprinzător; problemele în materie de afaceri externe şi securitate, în special în legătură cu Afganistan/Pakistan; o politică viitoare comună privind Iranul; neproliferarea nucleară; Haiti şi urmările conferinţei donatorilor de la New York; cooperarea pentru dezvoltare; o reacţie coordonată la criza financiară şi economică; schimbările climatice şi energia; şi progrese în desfăşurarea Rundei de la Doha a negocierilor privind comerţul internaţional,

E.  întrucât UE şi Canada au valori comune şi împărtăşesc acelaşi angajament ferm de a acţiona la nivel multilateral pentru a face faţă provocărilor majore,

1.  salută declaraţia Comisiei în care progresul negocierilor asupra unui acord economic cuprinzător este considerat un element-cheie al relaţiilor economice UE - Canada; consideră, în această privinţă, că summitul UE - Canada care va avea loc la Bruxelles, la 5 mai 2010, va constitui o bună ocazie de continuare a acestor negocieri;

2.  remarcă soliditatea economiei canadiene, în special a sectorului bancar, în timpul crizei economice; îşi exprimă voinţa de colabora strâns cu Canada, în cadrul G-20, pentru dezvoltarea unei abordări globale coordonate cu privire la stimulentele fiscale şi consolidarea fiscală, iar în acest context, chestiunea introducerii unei taxe bancare sau tranzacţionale ar trebui să constituie una din priorităţile următorului summit G-20 de la Toronto;

3.  ia act de faptul că atât Canada, cât şi UE s-au angajat să adopte o abordare coordonată, coerentă şi cuprinzătoare în vederea satisfacerii necesităţilor imediate şi pe termen lung ale statului Haiti; exprimă angajamentul deplin de a colabora la construirea un nou stat Haiti, care să se ridice la înălţimea aşteptărilor îndreptăţite pe care haitienii le au de multă vreme cu privire la ţara lor, asigurând faptul că autorităţile naţionale haitiene îşi vor asuma responsabilitatea pentru procesul de reconstrucţie;

4.  salută intenţia declarată în recentul Discurs al Tronului, de a deschide sectorul canadian al comunicaţiilor concurenţei externe;

5.  salută, în egală măsură, intenţia de a lansa o reformă majoră a sistemului canadian de gestionare a pescuitului, care implică, de asemenea, NAFO;

6.  îşi reiterează preocuparea pentru faptul că cetăţenilor Republicii Cehe şi României încă li se impune necesitatea de a avea viză şi solicită eliminarea cât mai rapidă a obligativităţii acesteia; observă că reintroducerea obligativităţii vizei pentru cetăţenii cehi a fost decisă de guvernul canadian în urma unui flux masiv al populaţiei rrome în Canada şi solicită, prin urmare, statelor membre să abordeze în mod adecvat situaţia rromilor din Europa; în această privinţă, salută deschiderea unui serviciu pentru vize în cadrul ambasadei Canadei de la Praga şi înfiinţarea unui grup de lucru compus din specialişti în această chestiune şi aşteaptă să vadă dacă revizuirea cuprinzătoare promisă a sistemului canadian de azil va conduce la eliminarea acestei obligativităţi;

7.  evidenţiază faptul că UE şi Canada s-au angajat în direcţia edificării unei economii globale cu emisii scăzute de dioxid de carbon, sigură şi sustenabilă, consolidând, în acelaşi timp, capacitatea de adaptare la impactul schimbărilor climatice; subliniază importanţa continuării discuţiilor privind temele legate de mediu în cadrul dialogului la nivel înalt în materie de mediu dintre UE şi Canada; salută angajamentul Canadei, exprimat recent, în cadrul Discursului Tronului, de a efectua investiţii în tehnologii energetice nepoluante, a-şi asigura o poziţie de superputere în domeniul energiei nepoluante şi de a deţine un rol de lider în materie de creare de locuri de muncă „ecologice”;

8.  reaminteşte Consiliului şi Comisiei că, în de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Parlamentul European trebuie să aprobe acordurile internaţionale şi să fie pe deplin implicat în toate etapele procedurii şi aşteaptă cu interes o declaraţie din partea Comisiei, în viitorul foarte apropiat, privind modul în care aceasta intenţionează să realizeze acest lucru;

9.  felicită Comitetul de organizare al Jocurilor Olimpice de la Vancouver pentru succesul Jocurilor Olimpice de iarnă 2010 şi al Jocurilor Paralimpice;

10. ia act de faptul că doar guvernul federal are competenţă pentru relaţiile UE – Canada, însă salută participarea provinciilor şi teritoriilor la negocierile pentru încheierea acordului economic şi comercial cuprinzător, precum şi în alte aspecte ale relaţiilor UE – Canada,

11. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei, preşedinţiei în exerciţiu a UE, Vicepreşedintei Comisiei/Înaltă Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate, precum şi guvernului canadian.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate