Procedūra : 2010/2660(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B7-0247/2010

Pateikti tekstai :

B7-0247/2010

Debatai :

PV 06/05/2010 - 4
CRE 06/05/2010 - 4

Balsavimas :

PV 06/05/2010 - 7.11
CRE 06/05/2010 - 7.11

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0157

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 123kWORD 62k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0247/2010
28.4.2010
PE439.768v01-00
 
B7-0247/2010

siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį


dėl masinių žiaurumų Džose, Nigerijoje


Bart Staes, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Malika Benarab-Attou Verts/ALE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl masinių žiaurumų Džose, Nigerijoje  
B7‑0247/2010

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl žmogaus teisių pažeidimų Nigerijoje,

–   atsižvelgdamas į 1966 m. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, kurį Nigerija ratifikavo 1993 m. spalio 29 d.,

–   atsižvelgdamas į 1981 m. Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartiją, kurią Nigerija ratifikavo 1983 m. birželio 22 d.,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

AA.     susirūpinęs dėl pastarųjų įvykių, kurių metu dėl etniniu pagrindu kilusių smurto išpuolių Nigerijos Džoso mieste buvo nužudyta keli šimtai žmonių,

B.  kadangi per praeitą dešimtmetį Centrinėje Nigerijoje dėl religiniu ir etniniu pagrindu kilusių smurto išpuolių žuvo tūkstančių žmonių skaičių o Nigerijoje dažnai buvo jaučiama religinė ir etninė įtampa,

C. kadangi dėl tarp religijų ir etniniu pagrindu kylantis smurtas paprastai išprovokuoja emocinį konfliktų eskalavimą ir prarandamos nekaltų žmonių gyvybės, o pagrindinė konflikto priežastis neišspendžiama,

D. kadangi daugelį problemų Džoso regione sukelia vangus ekonomikos vystymasis ir jau dešimtmečius tvyranti nesantaika tarp vietinių genčių, daugiausia krikščionių arba pirmykščio tikėjimo šalininkų (animistų), siekiančių užvaldyti derlingas dirbamąsias žemes, ir hausų kalba kalbančių migrantų bei naujakurių iš musulmoniškos šiaurinės Nigerijos dalies,

E.  kadangi taikiam konfliktų sprendimui pasiekti taip pat reikia teisingos prieigos prie išteklių ir tokios nafta turtingos šalies, kaip Nigerija, pelno perskirstymo,

F.  kadangi dėl tokio nestabilumo didžiausia gyventojų skaičiumi Afrikos valstybė artėjant 2011 m. rinkimų kampanijos pradžiai tampa labiau pažeidžiama ir tvyro netikrumas dėl politinio vadovavimo,

 

1.  griežtai smerkia smurto išpuolius centrinėje Nigerijoje ir reiškia susirūpinimą dėl nerimstančios etninės nesantaikos tarp hausų-fulanių ir beromo bendruomenių, kurių abi buvo ir užpuoliko, ir aukos vietoje;

2.       ragina valdžios institucijas siekti taikaus sprendimo sprendžiant pagrindinę konflikto priežastį, o tam reikia teisingos prieigos prie išteklių, užtikrinti tvarų regiono vystymąsi ir užtikrinti, kad būtų laikomasi pagrindinių žmogaus teisių;

3.  ragina Nigerijos vyriausybę apsaugoti savo gyventojus ir visais būdais išvengti tolesnių išpuolių ar atsakomųjų keršto žudynių;

4.  ragina Nigerijos vyriausybę nedelsiant pradėti masinių žudynių tyrimą ir pabrėžia, kad nė vienas Džoso konflikto kaltininkas negali likti nenubaustas;

5.  išreiškia pasiryžimą tęsti dialogą pagal galiojantį partnerystės susitarimą su Nigerija siekiant stiprinti šioje šalyje vykstančius procesus, kurie padėtų užtikrinti demokratiją, pagarbą žmogaus teisėms ir mažumų teisėms;

6.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Nigerijos vyriausybei, Afrikos Sąjungai, Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui, AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos pirmininkams ir Visos Afrikos Parlamentui.

 

 

Teisinė informacija - Privatumo politika