Procedūra : 2010/2660(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B7-0248/2010

Pateikti tekstai :

B7-0248/2010

Debatai :

PV 06/05/2010 - 4
CRE 06/05/2010 - 4

Balsavimas :

PV 06/05/2010 - 7.11
CRE 06/05/2010 - 7.11

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0157

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 125kWORD 63k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0247/2010
28.4.2010
PE439.769v01-00
 
B7-0248/2010

siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį


dėl masinių žiaurumų Džose, Nigerijoje


Thijs Berman, Véronique De Keyser, Richard Howitt, Ana Gomes S&D frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl masinių žiaurumų Džose, Nigerijoje  
B7‑0248/2010

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl žmogaus teisių pažeidimų Nigerijoje,

–   atsižvelgdamas į 1966 m. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, kurį Nigerija ratifikavo 1993 m. spalio 29 d.,

–   atsižvelgdamas į 1981 m. Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartiją, kurią Nigerija ratifikavo 1983 m. birželio 22 d.,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi 2010 m. kovo 7 d. Centrinėje Nigerijoje buvo nužudyta apie 200 žmonių, įskaitant moteris, vaikus ir pagyvenusius žmones, taip tragiškai papildant per praeitą dešimtmetį dėl etninės, religinės ir politinės nesantaikos žuvusių tūkstančių žmonių skaičių.

B.  kadangi, pasak Raudonojo Kryžiaus atstovo, taip pat buvo užpultos dar bent dvi kitos gretimos bendruomenės, esančios netoli teritorijos, kur šių metų sausį per religinio pobūdžio susirėmimus žuvo šimtai žmonių,

C. kadangi, remiantis Raudonojo Kryžiaus pranešimais, dėl šių smurto išpuolių mažiausiai 5 600 žmonių paliko teritoriją būgštaudami dėl savo gyvybės ir pranešama, kad be žinios dar yra dingę šimtai žmonių,

D. kadangi už prievartos skatinimą buvo suimti 98 žmonės ir prezidentas G. Jonathanas pažadėjo imtis naujų priemonių, kad būtų sustabdyta ginklų ir kovotojų infiltracija į regioną;

E.  kadangi daugelį problemų Džoso regione sukelia vangus ekonomikos vystymasis ir jau dešimtmečius tvyranti nesantaika tarp vietos bendruomenių, daugiausia krikščionių arba pirmykščio tikėjimo šalininkų (animistų), siekiančių užvaldyti derlingas dirbamąsias žemes, ir hausų kalba kalbančių migrantų bei naujakurių iš musulmoniškos šiaurinės Nigerijos dalies,

F.  kadangi dėl tokio nestabilumo didžiausia gyventojų skaičiumi Afrikos valstybė artėjant 2011 m. rinkimų kampanijos pradžiai tampa labiau pažeidžiama ir tvyro netikrumas dėl politinio vadovavimo,

1.  griežtai smerkia smurto išpuolius centrinėje Nigerijoje ir reiškia susirūpinimą dėl nerimstančios dėl etninės, religinės ir politinės nesantaikos, dėl kurios vis dar kenčia tūkstančiai žmonių;

2.  ragina Nigerijos valdžios institucijas veikti greitai siekiant apginti civilius gyventojus, nepriklausomai nuo jų etninės kilmės, nuo kitų galimų išpuolių ar atsakomųjų keršto žudynių užtikrinant nuolatinį patruliavimą visame regione; ragina tiems, kurie dėl masinių žudynių priversti palikti savo namus, leisti saugiai į juos sugrįžti;

3.  ragina valdžios institucijas ieškoti taikaus sprendimo, taip pat ragina Nigerijos vyriausybę ginti savo gyventojus ir spręsti giliai įsišaknijusio smurto priežastis užtikrinant lygias teises visiems piliečiams ir sprendžiant nedarbo bei skurdo problemas;

4.  ragina Nigerijos vyriausybę nedelsiant pradėti masinių žudynių tyrimą ir pabrėžia, kad visi kaltininkai turi būti sąžiningai ir skaidriai patraukti baudžiamojon atsakomybėn;

5.  išreiškia pasiryžimą tęsti dialogą pagal galiojantį partnerystės susitarimą su Nigerija siekiant stiprinti šioje šalyje vykstančius procesus, kurie padėtų užtikrinti demokratiją, pagarbą žmogaus teisėms ir mažumų teisėms;

6.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Europos Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei bendrai užsienio ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Nigerijos vyriausybėms, Afrikos Sąjungos institucijoms, Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui, Jungtinių Tautų Generalinei Asamblėjai, AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos pirmininkams, Visos Afrikos Parlamentui ir Vakarų Afrikos valstybių ekonominei bendrijai.

 

 

Teisinė informacija - Privatumo politika