Procedūra : 2010/2660(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B7-0249/2010

Pateikti tekstai :

B7-0249/2010

Debatai :

PV 06/05/2010 - 4
CRE 06/05/2010 - 4

Balsavimas :

PV 06/05/2010 - 7.11
CRE 06/05/2010 - 7.11

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0157

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 127kWORD 66k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0247/2010
28.4.2010
PE439.770v01-00
 
B7-0249/2010

siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį


dėl masinių žiaurumų Nigerijoje


Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl masinių žiaurumų Nigerijoje  
B7‑0249/2010

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnio 5 dalį,

–   atsižvelgdamas į tarptautines žmogaus teisių konvencijas, kurias ratifikavo Nigerija, ypač į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją ir jos 18 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

.    kadangi Nigerija yra viena iš svarbiausių Afrikos į pietus nuo Sacharos šalių, JT Saugumo Tarybos narė, pasaulinė naftos gamintoja, Vakarų Afrikos valstybių ekonominės bendrijos (ECOWAS) narė, viena iš pagrindinių šalių, prisidedančių prie taikos palaikymo, ir stabilizuojanti jėga Vakarų Afrikoje; kadangi Nigerijos stabilumas ir demokratija turi didelę reikšmę šalims toli už jos teritorijos ribų;

B.  kadangi ES yra Nigerijai svarbi finansinė donorė ir kadangi 2009 m. lapkričio 12 d. Europos Komisija ir Nigerijos federalinė vyriausybė pasirašė Nigerijos ir ES šalies strategijos dokumentą ir Nacionalinę orientacinę programą 2008–2013 m., pagal kurią ES finansuos projektus, nukreiptus, be kita ko, į taikos, saugumo ir žmogaus teisių užtikrinimą;

C. kadangi Nigerijoje praktikuojamos įvairios religijos, o iš jų dvi didžiausios yra krikščionybė ir islamas;

D. kadangi Nigerijoje taip pat galima rasti dar didesnę tautinių grupių įvairovę;

E.  kadangi 2010 m. sausio 19 d., Nigerijos Plato valstijos Kuru Karamos mieste, grupės šaunamaisiais ginklais, peiliais ir mačetėmis ginkluotų vyrų nužudė daugiau negu 150 žmonių, daugiausia hauza ir fulani musulmonų;

F.  kadangi 2010 m. kovo 7 d., Nigerijos Plato valstijos Dogo Nahavos, Zoto ir Ratsato kaimuose, grupės šaunamaisiais ginklais, peiliais ir mačetėmis ginkluotų vyrų nužudė maždaug 500 žmonių, kurių didžiąją dalį sudarė beromo genties krikščionys;

G. kadangi centrinėje Nigerijoje beveik kasdien vykdomi nauji užpuolimai ir vyksta įvairių etninių ir religinių grupių susidūrimai, kurių pasekmės šiurpios, pvz., kunigo ir jo žmonos žūtis visai neseniai, 2010 m. balandžio 13 d.;

H. kadangi, remiantis žmogaus teisių ataskaitomis, nuo 1999 m., kai baigėsi karinio valdymo laikotarpis, daugiau negu 14 000 žmonių nužudyta susidūrimų dėl religinių ar etninių priežasčių metu;

I.   kadangi pagrindinės šio smurto priežastys – ne tik etniniai ir religiniai skirtumai, bet ir plačiai paplitęs skurdas, nelygybė ir politiniai galios žaidimai;

J.   kadangi dvylika valstijų vyriausybių šiaurės Nigerijoje baudžiamojo teisingumo sistemoje toliau taiko šariato įstatymą, pagal kurį skiria tokias bausmes, kaip mirties bausmę, amputavimą ir išplakimą; kadangi nagrinėjant bylas šiuose teismuose stokojama pagrindinių tarptautiniu mastu pripažintų žmogaus teisių standartų ir diskriminuojamos moterys;

1.  labai apgailestauja dėl tragiškos žmonių žūties per 2010 m. sausio 19 d. ir 2010 m. kovo 7 d. vykdytus masinius žiaurumus, taip pat per kitas žudynes, kurios vykdomos Džoso miesto apylinkėse;

2.  išreiškia susirūpinimą dėl pranešimų, kuriuose vyriausybės valdininkams, karininkams ir policijos pareigūnams priskiriami žmogaus teisių pažeidimai, įskaitant be teismo vykdomas egzekucijas, nesankcionuotus sulaikymus ir kankinimus;

3.  ragina visas šalis laikytis nuosaikumo ir ieškoti taikių priemonių siekiant išspręsti Nigerijos religinių ir etninių grupių nesutarimus;

4.  pritaria pastangoms, kurių imtasi federaliniu ir valstybiniu lygmenimis, kai buvo suimti asmenys, kurie, kaip žinoma ar išsiaiškinta, yra susiję su kovo 7 d. ir sausio 19 d. nusikaltimais;

5.  ragina Nigerijos federalinę vyriausybę užtikrinti, kad visi smurto veiksmų vykdytojai būtų patraukti atsakomybėn, būtų užkirstas kelias nebaudžiamumui ir užtikrinta, kad gyventojai patys nepradėtų vykdyti teisingumo;

6.  ragina federalinę ir valstijų vyriausybes, pasitelkus įprastas patruliavimo ir policijos pajėgas, užtikrinti tinkamą apsaugą asmenims, kurių padėtis pažeidžiama, taip pat apsaugoti pagrindines komercinių, socialinių, bendruomeninių ir religinių interesų sritis, ypač Džoso miestą supančiuose miesteliuose ir kaimuose;

7.  ragina federalinę ir valstijų vyriausybes remti įvairių etninių ir religinių grupių dialogą ir pritaria laikinai prezidento pareigas einančio Goodlucko Jonathano iniciatyvai sukviesti į susitikimą religinius ir bendruomenių vadovus siekiant skatinti dialogą;

8.  ragina federalinę ir valstijų vyriausybes skatinti gerą valdymą ir politiką, kurią taikant būtų sprendžiamas įvairių gyventojų grupių ekonominės nelygybės klausimas;

9.  ragina Nigerijos vyriausybę imtis priemonių siekiant nutraukti atskiras asmenų, teistų pagal šariato įstatymus, bylas, kuriose jiems paskirta mirties, amputavimo, išplakimo ar kita nežmoniška ir žeminanti bausmė, kuri prieštarauja Nigerijos konstitucijai ir tarptautinėms žmogaus teisėms;

10. paveda pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Europos Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei bendrai užsienio ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams ir Nigerijos vyriausybei ir parlamentui.

 

Teisinė informacija - Privatumo politika