Procedūra : 2010/2660(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B7-0252/2010

Pateikti tekstai :

B7-0252/2010

Debatai :

PV 06/05/2010 - 4
CRE 06/05/2010 - 4

Balsavimas :

PV 06/05/2010 - 7.11
CRE 06/05/2010 - 7.11

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0157

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 126kWORD 67k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0247/2010
28.4.2010
PE439.773v01-00
 
B7-0252/2010

siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį


dėl masinių žiaurumų Džose, Nigerijoje


Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Mario Mauro, Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl masinių žiaurumų Džose, Nigerijoje  
B7‑0252/2010

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl žmogaus teisių pažeidimų Nigerijoje,

–   atsižvelgdamas į 1966 m. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, kurį Nigerija ratifikavo 1993 m. spalio 29 d.,

–   atsižvelgdamas į 1981 m. Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartiją, kurią Nigerija ratifikavo 1983 m. birželio 22 d.,

–   atsižvelgdamas į Nigerijos Federacinės Respublikos Konstituciją ir ypač jos nuostatas dėl religinės laisvės apsaugos, išdėstytas IV skyriuje „Teisė į minties, sąžinės ir religijos laisvę“,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. yra sukrėstas dėl pastarųjų smurto protrūkių Džoso apylinkėse ir mieste, esančiame musulmoniškų šiaurinių ir krikščioniškų pietinių Nigerijos regionų sankirtoje, kur per etniniu ir religiniu pagrindu kilusius susidūrimus šių metų sausio ir kovo mėnesiais buvo nužudyta keli šimtai žmonių,

B.  kadangi kariuomenė suvaidino pagrindinį vaidmenį siekiant suvaldyti situaciją, bet tuo pat metu buvo pranešta apie kariuomenės ir taip pat policijos be teismo vykdomas egzekucijas,

C. kadangi bendruomenių konfliktai Džose buvo reguliarūs, o didžiausi susirėmimai vyko 2001 m., 2004 m. ir 2008 m.,

D. kadangi, pasak Raudonojo Kryžiaus atstovo, taip pat buvo užpultos dar bent dvi kitos gretimos gentys, esančios netoli teritorijos, kur šių metų sausį per religinio pobūdžio susirėmimus žuvo šimtai žmonių,

E.  kadangi, remiantis Raudonojo Kryžiaus pranešimais, dėl šių smurto išpuolių mažiausiai 5 600 žmonių paliko teritoriją būgštaudami dėl savo gyvybės,

F.  kadangi per praeitą dešimtmetį vidurio Nigerijos valstijose dėl religiniu ir etniniu pagrindu kilusių smurto išpuolių žuvo tūkstančiai žmonių ir šiame regione dažnai buvo jaučiama religinė ir etninė įtampa,

G. kadangi daugelį problemų Džoso regione sukelia vangus ekonomikos vystymasis ir jau dešimtmečius tvyranti nesantaika tarp vietinių genčių, daugiausia krikščionių arba pirmykščio tikėjimo šalininkų (animistų), siekiančių užvaldyti derlingas dirbamąsias žemes, ir hausų kalba kalbančių klajoklių bei naujakurių iš musulmoniškų šiaurinių regionų,

H. kadangi neįmanoma musulmonams ar krikščionims sistemingai priskirti agresorių arba aukų vaidmens, kadangi per visą istoriją jie buvo vienais ir kitais,

I.   kadangi dėl dabartinio nestabilumo didžiausia gyventojų skaičiumi Afrikos valstybė artėjant 2011 m. rinkimų kampanijos pradžiai tampa labiau pažeidžiama ir tvyro netikrumas dėl politinio vadovavimo, kurį kelia Prezidento Yra'Adua liga,

J.   kadangi Nigerijos stabilumas ir demokratija turi didelę reikšmę artimiausiems šalies kaimynams todėl, kad ši šalis vaidina svarbų vaidmenį regione ir visoje Afrikoje į pietus nuo Saharos,

K. kadangi pagal peržiūrėto Kotonu susitarimo 8 straipsnį ES įsipareigoja palaikyti su Nigerija nuolatinį politinį dialogą žmogaus teisių ir demokratinių principų klausiamais, įskaitant etinius, religinius ir rasinio diskriminavimo klausimus,

1.  griežtai smerkia neseniai kilusius žiaurumus, apgailestauja dėl tragiškų žmonių žūčių Džose bei jo apylinkėse ir reiškia užuojautą artimųjų netekusiesiems ir sužeistiesiems;

2.  ragina visas šalis laikytis nuosaikumo ir ieškoti taikių priemonių siekiant išspręsti Nigerijos religinių ir etninių grupių nesutarimus;

3.  ragina federalinę vyriausybę užtikrinti, kad būtų ištirtos pastarųjų žiaurumų priežastys ir kad smurto veiksmų vykdytojai būtų patraukti baudžiamojon atsakomybėn;

4.  ragina federalinę vyriausybę imtis konkrečių ir skubių priemonių siekiant paskatinti etninį ir religinį dialogą;

5.  ragina plačiau išanalizuoti esmines konflikto priežastis, įskaitant ir socialinę, ekonominę ir etninę įtampą, ir vengti bendrų bei pernelyg supaprastintų paaiškinimų, grindžiamų vien religija, nes tai nepadės pakloti pamatų ilgalaikiam ir tvariam šio regiono problemų sprendimui;

6.  ragina federalinę vyriausybę ginti savo gyventojus ir ieškoti giliai įsišaknijusio smurto priežasčių užtikrinant lygias teises visiems piliečiams ir sprendžiant derlingos dirbamosios žemės kontrolės, nedarbo ir skurdo problemas;

7.  ragina ES toliau tęsti politinį dialogą su Nigerija pagal peržiūrėto Kotonu susitarimo 8 straipsnį ir skubiai spręsti problemas susijusias su minties, sąžinės, religijos ar tikėjimo laisve, įtvirtinta visuotinėse, regioninėse ir nacionalinėse žmogaus teisių priemonėse;

8.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ES Tarybai ir Komisijai, Europos Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Nigerijos federalinei vyriausybei, Afrikos Sąjungos institucijoms, Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui, Jungtinių Tautų Generalinei Asamblėjai, AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos pirmininkams ir Visos Afrikos Parlamentui.

 

 

Teisinė informacija - Privatumo politika