Propunere de rezoluţie - B7-0253/2010Propunere de rezoluţie
B7-0253/2010

PROPUNERE DE REZOLUŢIE referitoare la atrocitățile în masă comise în Jos, Nigeria

28.4.2010

depusă pe baza declarației Comisiei
în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Charles Goerens și Ramon Tremosa i Balcells în numele Grupului ALDE

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0247/2010

Procedură : 2010/2660(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B7-0253/2010
Texte depuse :
B7-0253/2010
Texte adoptate :

B7‑0253/2010

Rezoluția Parlamentului European referitoare la atrocitățile în masă comise în Jos, Nigeria

Parlamentul European,

–   având în vedere rezoluțiile sale anterioare privind drepturile omului în Nigeria,

–   având în vedere Pactul internațional privind drepturile civile și politice din 1966, ratificat de Nigeria la 29 octombrie 1993,

–   având în vedere Carta africană a drepturilor omului și popoarelor din 1981, ratificată de Nigeria la 22 iunie 1983,

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât se declară șocat de recentele evenimente din Jos, Nigeria, care se găsește la răscrucea dintre nordul musulman și sudul creștin, în timpul cărora mai multe sute de persoane au fost ucise în violențe etnice;

 

B. întrucât un oficial al Crucii Roșii a susținut că, de asemenea, cel puțin alte două comunități erau vizate într-o zonă apropiată de locul în care au fost ucise sute de persoane în înfruntări sectare;

 

C. întrucât Crucea Roșie a informat că cel puțin 500-600 de persoane părăsesc regiunea, temându-se pentru viața lor, ca urmare a acestor violențe;

 

D. întrucât mii de persoane au decedat în violențele etnice din centru Nigeriei în ultimii zece ani, având în vedere că tensiunile religioase și etnice au izbucnit adeseori în Nigeria;

 

E. întrucât problemele din zona Jos decurg din lipsa dezvoltării economice, iar tensiunea are rădăcini în deceniile de resentimente dintre grupurile băștinașe, în special creștini sau animiști, care rivalizează pentru controlul terenurilor agricole fertile cu migranții și coloniștii din nordul musulman vorbitor de hausa;

 

F. întrucât instabilitatea amplifică fragilitatea celei mai populate țări africane, odată cu apropierea campaniei electorale pentru alegerile din 2011, într-un climat de incertitudine cu privire la conducerea politică,

 

 

1. condamnă cu vehemență violențele din centrul Nigeriei și își exprimă îngrijorarea cu privire la tensiunile etnice actuale în care ambele comunități, Haus-Fulani și Berom, au fost atât autoare, cât și victime;

 

2. îndeamnă autoritățile să depună eforturi pentru o soluționare pașnică și invită guvernul nigerian să protejeze populația și să abordeze cauzele care stau la baza violențelor prin garantarea de drepturi egale pentru toți cetățenii și prin combaterea șomajului și a sărăciei;

 

3. îndeamnă autoritățile nigeriene să acționeze rapid pentru protejarea populației civile din toate etniile de riscurile unor noi atacuri sau represalii prin organizarea de patrule periodice pe tot teritoriul regiunii; solicită să se creeze condițiile pentru întoarcerea acasă în siguranță a celor care au fost obligați să fugă în urma masacrelor;

 

4. solicită guvernului Nigerian să ancheteze de urgență aceste masacre și subliniază că niciun autor al crimelor din zona Jos nu trebuie să rămână nepedepsit;

 

5. își exprimă deschiderea de a continua dialogul care se desfășoară în cadrul parteneriatului sau cu Nigeria, urmărind întărirea procesului în derulare de consolidare a democrației, a respectului pentru drepturile omului și a drepturilor minorităților în această țară;

6.            încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și statelor membre, guvernului Nigeriei, instituțiilor Uniunii Africane, Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite, Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, co-președinților Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE și Parlamentului PAN-African (PAP).