Predlog resolucije - B7-0253/2010Predlog resolucije
B7-0253/2010

PREDLOG RESOLUCIJE o množičnih grozodejstvih v nigerijskem mestu Jos

28. 4. 2010

ob zaključku razprave o izjavi Komisije
v skladu s členom 110(2) poslovnika

Charles Goerens in Ramon Tremosa i Balcells v imenu skupine ALDE

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B7-0247/2010

Postopek : 2010/2660(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B7-0253/2010
Predložena besedila :
B7-0253/2010
Sprejeta besedila :

B7‑0253/2010

Resolucija Evropskega parlamenta o množičnih grozodejstvih v nigerijskem mestu Jos

Evropski parlament,

–         ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o človekovih pravicah v Nigeriji,

–         ob upoštevanju mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah iz leta 1966, ki ga je Nigerija ratificirala 29. oktobra 1993,

–         ob upoštevanju Afriške listine o človekovih pravicah in pravicah ljudstev iz leta 1981, ki jo je Nigerija ratificirala 22. junija 1983,

–         ob upoštevanju člena 110(2) svojega poslovnika,

A. ker je pretresen zaradi nedavnih izbruhov nasilja v nigerijskem mestu Jos, ki leži na stičišču med nigerijskim muslimanskim severom in krščanskim jugom, med katerimi je bilo v etničnih sporih ubitih več sto ljudi,

 

B. ker je neki uradnik Rdečega križa izjavil, da sta bili tarča tudi vsaj dve bližnji skupnosti, ki se nahajata v bližini kraja, kjer je bilo januarja v sektaških sporih ubitih na stotine ljudi,

 

C. ker je po poročilih Rdečega križa kot posledica tega nasilja vsaj
5600 oseb zapustilo to območje, ker se bojijo za življenje,

 

D. ker je v zadnjih desetih letih na tisoče ljudi umrlo v verskem in etničnem nasilju v osrednji Nigeriji, kjer se verska in etnična trenja pogosto zaostrujejo,

 

E. ker so težave na območju Josa posledica pomanjkljivega gospodarskega razvoja, napetosti pa so se zakoreninile v desetletjih sovraštva med domorodnimi skupinami, zlasti kristjani ali animisti, ki se s priseljenci in naseljenci z muslimanskega severa, ki govorijo havški jezik, borijo za nadzor nad rodovitnimi kmetijskimi zemljišči,

 

F. ker je v sedanjih razmerah nestabilnosti še bolj poudarjena ranljivost afriškega najštevilčnejšega naroda, saj se približujejo času kampanje za volitve leta 2011 v negotovosti glede političnega vodstva,

 

 

1. strogo obsoja nasilje v osrednji Nigeriji in izraža zaskrbljenost glede stalnih etničnih trenj, v katerih sta se havško-fulanska in beromska skupnost znašli tako v vlogi napadalca kot v vlogi žrtve;

 

2. poziva oblasti, naj si prizadevajo za miroljubno rešitev in nigerijsko vlado, naj zaščiti svoje prebivalstvo in obravnava glavne vzroke za nasilje, tako da zagotovi enake pravice vsem državljanom in se spoprime s težavami v zvezi z brezposelnostjo in revščino;

 

3. poziva nigerijske oblasti, naj hitro z rednimi patruljami v celotni regiji zaščitijo vse civiliste ne glede na etnično pripadnost, saj obstaja tveganje novih napadov ali povračilnih ubojev; poziva, naj se tistim, ki so bili zaradi pobojev prisiljeni zapustiti domove, omogoči, da se varno vrnejo;

 

4. poziva nigerijsko vlado, naj nujno razišče te poboje in poudarja, da morajo biti vsi povzročitelji krize v Josu kaznovani;

 

5. izraža pripravljenost za nadaljevanje dialoga, ki poteka v okviru njegovega partnerstva z Nigerijo, da bi okrepili potekajoče procese v tej državi na poti k utrjevanju demokracije, spoštovanja človekovih pravic in pravic manjšin;

6.        naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic, vladam Nigerije, institucijam Afriške unije, generalnemu sekretarju in generalni skupščini Združenih narodov, sopredsednikoma skupne parlamentarne skupščine AKP-EU in vseafriškemu parlamentu.