Procedūra : 2010/2660(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B7-0254/2010

Pateikti tekstai :

B7-0254/2010

Debatai :

PV 06/05/2010 - 4
CRE 06/05/2010 - 4

Balsavimas :

PV 06/05/2010 - 7.11
CRE 06/05/2010 - 7.11

Priimti tekstai :


PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 129kWORD 72k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0247/2010
28.4.2010
PE439.776v01-00
 
B7-0254/2010

siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį


dėl masinių žiaurumų Džose, Nigerijoje, vykusių sausio ir kovo mėn.


Mara Bizzotto, Fiorello Provera EFD frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl masinių žiaurumų Džose, Nigerijoje, vykusių sausio ir kovo mėn.  
B7‑0254/2010

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl žmogaus teisių padėties Nigerijoje,

–   atsižvelgdamas į ES pirmininkaujančios valstybės narės 2008 m. gruodžio 2 d. pareiškimą dėl religinių smurto protrūkių, kilusių Plato valstijoje,

–   atsižvelgdamas į 2010 m. sausio 28 d. paskelbtą ES vyriausios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai Catherine Ashton, JAV valstybės sekretorės Hillary Clinton, Didžiosios Britanijos užsienio reikalų ministro Davido Milibando ir Prancūzijos užsienio reikalų ministro Bernardo Kouchnero bendrą pareiškimą dėl masinio smurto Džose,

–   atsižvelgdamas į 2010 m. vasario 12 d. ir kovo 1 d. paskelbtus Vyriausios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimus dėl demokratijos ir teisinės valstybės padėties Nigerijoje,

–   atsižvelgdamas į ES pirmininkaujančios valstybės narės 2009 m. liepos 31 d. deklaraciją dėl masinio smurto šiaurės Nigerijoje,

–   atsižvelgdamas į Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą (TPPTP), Tarptautinį ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktą (TESKTP) ir Tarptautinę konvenciją dėl visų formų rasinės diskriminacijos panaikinimo, prie kurių yra prisijungusi ir Nigerija,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi 2010 m. sausį dėl daug diskusijų sukėlusios mečetės statybos Džoso mieste, Plato valstijos sostinėje (vidurio Nigerija), tarp musulmonų ir krikščionių dėl etninių ir religinių priežasčių kilusių susirėmimų žuvo 500 žmonių ir 1000 buvo sužeista,

B.  kadangi 2010 m. kovo 7 d., musulmonų piemenų grupės užpuolė Dogo Nahawa, Ratsato ir Zoto (netoli Džoso) kaimus, kuriuose daugiausiai gyvena krikščionys, o tai sukėlė kitus masinio smurto protrūkius, kurie baigėsi šimtų žmonių (taip pat moterų ir vaikų) žūtimis ir sužalojimais,

C. kadangi balandžio 24 d. du žurnalistai iš krikščioniško žurnalo buvo nužudyti Džoso priemiestyje, esančiame toje miesto dalyje, kurioje daugiausiai gyvena musulmonai, jie buvo užpulti, kai Džose vyko musulmonų sukilimas, kurį sukėlė jauno musulmono žūtis,

D. kadangi rimti dėl etninių priežasčių kilę smurto protrūkiai ir susirėmimai tarp musulmonų ir krikščionių grupuočių vyko beveik dešimt metų daugumoje Nigerijos miestų ir kaimų, daugiausiai Plato ir Kadunos valstijose; smurto protrūkis 2000 m., nusinešęs tūkstančius gyvybių per rimtus susirėmimus, kilusius dėl daug diskusijų sukėlusių šariato teisės taikymo Kadunos valstijoje; susidūrimai 2001 m. Džose, nusinešę 1000 gyvybių, ir sudegintos bažnyčios bei mečetės; kiti tragiški masinio smurto protrūkiai 2002 m. lapkritį (daugiau kaip 200 žmonių nužudyta Kadunoje), 2004 m. gegužę (šimtai žmonių nužudyta Jelmoje, vidurio Nigerijoje ir 500-600 Kanoje, šiaurės Nigerija), 2008 m. lapkritis (700 žuvusių Džose), 2009 m. liepa (700 žuvusių šiaurės Nigerijos islamiškose valstijose), 2009 m. gruodis (70 žuvusių),

E.  kadangi religiniai įsisenėjusios priešpriešos tarp musulmonų ir krikščionių aspektai yra akivaizdžiausia dėl etninių, socialinių ir ekonominių priežasčių kylančių konfliktų pasekmė, bloginanti bendrą milijonų Nigerijos gyventojų padėtį ir jau sukėlė proporcingai didėjantį smurto augimą,

F.  kadangi per pastaruosius dešimtmečius santykiai tarp musulmonų ir krikščionių bendruomenių, nors sudėtingi ir visiškai nedraugiški, niekad nesukėlė rimtų masinio smurto protrūkių, etninių ir religinių santykių padėtis tarp įvairių Nigerijos gyventojų grupių (ypač Plato valstijoje ir šiaurinėse valstijose) per pastarąjį dešimtmetį pablogėjo, nes Nigerijoje įsigalėjo Al-Qaida įkvėptas radikalus islamizmas, o šiaurinės valstijos (iš viso 12 iš 36) priėmė šariato teisę kaip valstijų teisę,

G. kadangi bendra žmogaus teisių padėtis Nigerijoje ir toliau blogėjo, ypač musulmoniškose valstijose Nigerijos šiaurėje, kur Magajin Gari teismas (Kaduna) neseniai uždraudė žmogaus teisių NVO („Pilietinių teisių kongresas“) pradėti viešus debatus dėl bausmių, kurias numato šariato teisė, vykdymo būdų,

H. kadangi Nigerijos, šalies, turinčios daugybę gamtinių išteklių ir 150 milijonų gyventojų, politinei ir geopolitinei sistemai surasti vidinį socialinį ir etninį stabilumą, antraip ji susidurtų su pavojumi sukelti grėsmę tarptautinei taikai ir saugumui,

I.   kadangi 2009 m. lapkričio mėn. Nigerija pasirašė Europos plėtros fondo susitarimą, kurio tikslas – remti valdymą, prekybą ir taikos veiksmus Nigerijoje; susitarimo suma siekia 677 mln. eurų ir juo siekiamą šią didelę pinigų sumą skirti vidaus valdymo didinimui ir taikos ir žmogaus teisių laikymosi užtikrinimui;

J.   kadangi visi stebėtojai pažymi, kad po aštrėjantys religiniai konfliktai slepia ekonominius ir socialinius konfliktus, kurie dėl Nigerijos politinio nestabilumo yra neišsprendžiami, ir kadangi dėl to, kad dėl ligos Nigerijos prezidentas atitolo, ir dėl to, kad todėl trūksta galios aukščiausiame federalinės valstybės lygyje, trūksta visiško valdžios institucijų atsakymo į didėjančių smurto tarp musulmonų ir krikščionių protrūkius ir agresyvumą, kurį palaipsniui įgijo islamo fundamentalizmas;

1.  smerkia tarp musulmonų ir krikščionių bendruomenių kylantį smurtą, kuris yra etninių, ekonominių ir religinių konfliktų, dėl kurių labai kenčia Nigerijos gyventojai, visų pirma Centrinės ir Šiaurės Nigerijos valstijų gyventojai, padarinys;

2.  išreiškia rimtą susirūpinimą dėl to, kad smurtas jau tęsiasi beveik dešimt metų, ir kad etninių ir religinių bendruomenių susidūrimai darosi vis aštresni dėl didėjančio kai kurių Al-Qaida islamo fundamentalizmo įkvėptų karinių grupuočių agresyvumo;

3.  primena, kad net ir pripažįstant gilių konflikto priežasčių etninį ir socialinį pobūdį, dažni ir brutalūs smurto protrūkiai tarp musulmonų ir krikščionių įgavo religinių konfliktų formą;

4.  pažymi, kad minties, sąžinės ir tikėjimo laisvės yra pagrindinės ir nepaneigiamos teisės, kurios turi būti užtikrinamos visomis aplinkybėmis pagal Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto (TPPTP), prie kurio Nigerija yra prisijungusi, 18 straipsnį;

5.  išreiškia susirūpinimą dėl to, kad daugelis Šiaurės Nigerijos valstijų kaip valstybės teisę toliau taiko šariatą, dėl kurio dažnai pažeidžiamos pagrindinės teisės, pvz., kaip teisminės baudos naudojami kankinamas, mirties bausmė ir sužalojimas, ir dėl kurio toliau daugėja religinių konfliktų ir jie darosi vis aštresni;

6.  ragina Nigerijos šiaurinių valstijų institucijas teisėje ir praktikoje panaikinti visų rūšių kankinimus ir kitus žiaurius, nežmogiškus ir žeminančius veiksmus ir bausmes laikantis Tarptautinės konvencijos prieš kankinimą, kurią Nigerija pasirašė ir ratifikavo;

7.  apgailestauja dėl to, kad ribojama NVO veiklos laisvė, ypač Šiaurės Nigerijoje, ir trukdoma skatinti laisvas ir demokratines diskusijas apie šariato teisės ir musulmoniško teismų sistemos valdymo žiaurumą;

8.  išreiškia susirūpinimą dėl Nigerijos politinės sistemos nestabilumo dėl to, kad nesama politinio vadovavimo ir ragina ES visais būdais bendradarbiauti su tarptautine bendruomene siekiant kuo greičiau išspręsti Nigerijos institucinę krizę, kuri taip pat trukdo rasti etninių ir religinių konfliktų sprendimą;

9.  rekomenduoja JT Vyriausiasis žmogaus teisių komisarui nusiųsti specialųjį įgaliotinį, kuris stebėtų politinės ir socialinės padėties ir etninių ir religinių konfliktų padėtį;

10. ragina ES stebėti, kad Nigerijos vyriausybei skirtas finansavimas pagal Europos plėtros fondo susitarimą, kurį Nigerija neseniai pasirašė, būtų naudojamas skatinti valdymą ir užtikrinti kad būtų laikomasi pagrindinių žmogaus teisių ir teisinės valstybės principų;

11. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, JT Generaliniam Sekretoriui, JT Žmogaus teisių tarybai ir Nigerijos Federacinės Respublikos Nacionalinei Asamblėjai.

 

 

Teisinė informacija - Privatumo politika