Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0293/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0293/2010

Συζήτηση :

PV 16/06/2010 - 7
CRE 16/06/2010 - 7

Ψηφοφορία :

PV 17/06/2010 - 7.10
CRE 17/06/2010 - 7.10

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 161kWORD 109k
9.6.2010
PE441.904v01-00
 
B7-0293/2010

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού


σχετικά με τα συμπεράσματα της Διάσκεψης Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας στο Ροστόβ του Ντον στις 31 Μαΐου και 1 Ιουνίου 2010


Heidi Hautala εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Werner Schulz εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Bart Staes εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα συμπεράσματα της Διάσκεψης Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας στο Ροστόβ του Ντον στις 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου 2010  
B7‑0293/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Ρωσική Ομοσπονδία και ιδιαίτερα εκείνο της 17ης Σεπτεμβρίου 2009,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του για τις εξωτερικές πτυχές της ενεργειακής ασφάλειας που εγκρίθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου 2009,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του σχετικά με τη Διάσκεψη ΕΕ-Ρωσίας στη Στοκχόλμη του Νοεμβρίου 2009,

–   έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας ΕΕ-Ρωσίας που τέθηκε σε ισχύ το 1997 και εξέπνευσε στα τέλη του 2007,

– έχοντας υπόψη τη διαβούλευση ΕΕ-Ρωσίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σχέσεις μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας παραμένουν στάσιμες παρά την αύξηση των εμπορικών ανταλλαγών και την οικονομική αλληλεξάρτηση λόγω παρανοήσεων και έλλειψης εμπιστοσύνης σε βασικά πολιτικά και οικονομικά θέματα που εμπόδισαν τα δύο μέρη να οικοδομήσουν μια αυθεντική στρατηγική εταιρική σχέση ,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ελάχιστη πρόοδος έχει επιτευχθεί ουσιαστικά όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για τη νέα συμφωνία που πρόκειται να αντικαταστήσει τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας ΕΕ-Ρωσίας (PCA) που εξέπνευσε το 2007,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά είναι τα προβλήματα που εξακολουθούν να προκαλούν απρόβλεπτες καθυστερήσεις σε σχέση με τους χάρτες πορείας για την εφαρμογή των Τεσσάρων Κοινών Χώρων ,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενέργεια εξακολουθεί να διαδραματίζει κεντρικό και στρατηγικό ρόλο στις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας · ότι η απόφαση της Ρωσίας να αποσυρθεί από την Συνθήκη Ενεργειακού Χάρτη ((ECT) περιπλέκει περαιτέρω τις σχέσεις αυτές, καθυστερεί τις διαπραγματεύσεις για τη νέα PCA και επιδρά αρνητικά στον ενεργειακό διάλογο και τις πιθανές μελλοντικές εξελίξεις του,

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και η Ρωσία ενέκριναν την 1η Ιουνίου με το πέρας της Διάσκεψης Κορυφής κοινή δήλωση σχετικά με τις προτεραιότητες της νέας Εταιρικής Σχέσης για τον εκσυγχρονισμό με στόχο τον εκσυγχρονισμό των οικονομιών και των κοινωνιών αμφοτέρων των μερών· ότι πολύ μεγάλο μέρος των προτεραιοτήτων αυτών είναι οικονομικού, εμπορικού και ρυθμιστικού χαρακτήρα· ότι ανατέθηκε στους συντονιστές το καθήκον να εκπονήσουν ένα σχέδιο δράσης με προοπτική την εφαρμογή των πρώτων συγκεκριμένων προγραμμάτων,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αν και οι ρωσικές αρχές έχουν μια θετικότερη προσέγγιση, οι ελευθερίες έκφρασης, συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι στη Ρωσία εξακολουθούν να απειλούνται και οι πρωτοβουλίες και δραστηριότητες των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των ανεξάρτητων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, των πολιτικών αντιφρονούντων, των ανεξαρτήτων μέσων ενημέρωσης και των πολιτών συχνά περιορίζονται ή απειλούνται και αποτελούν αντικείμενο ιδιαίτερης ανησυχίας στο Βόρειο Καύκασο,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 31 Mαΐου λίγες χιλιάδες διαδηλωτές διαδήλωσαν σε 40 περίπου πόλεις στη Ρωσία υποστηρίζοντας το άρθρο 31 του Συντάγματος που εγγυάται την ελευθερία του συνέρχεσθαι · ότι κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης στη Μόσχα με μια ασυνήθιστα βαριά παρουσία της αστυνομίας 180 περίπου διαδηλωτές συνελήφθησαν, κάποιοι χτυπήθηκαν και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι,

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι o Sergei Magnitsky, ένας τριανταεπτάχρονος Ρώσος δικηγόρος που μάχεται κατά της διαφθοράς ο οποίος εκπροσωπούσε το Ίδρυμα Hermitage προέβη σε κατάθεση για υπόθεση κατάχρησης ύψους περίπου 230 εκατομμυρίων δολαρίων εκ μέρους υπαλλήλων του Ρωσικού Υπουργείου Εσωτερικών, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψη του από τους ίδιους αυτούς υπαλλήλους ένα μήνα αργότερα με την κατηγορία της ψευδομαρτυρίας και την κράτησή του χωρίς δίκη για 12 μήνες· ότι μετά την άρνησή του να αποσύρει την κατάθεσή του δεν του χορηγήθηκε η αναγκαία για να σωθεί η ζωή του ιατρική φροντίδα και στερημένος από ύπνο, τροφή και νερό πέθανε στη φυλακή στις 16 Νοεμβρίου 2009,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Απρίλιο του 2010 η Ομάδα Μόσχας Ελσίνκι ζήτησε να διενεργηθεί έρευνα για δολοφονία σε βάρος πέντε υπαλλήλων του Ρωσικού Υπουργείου Εσωτερικών και η Επιτροπή ΗΠΑ-Ελσίνκι δημοσίευσε κατάλογο 60 Ρώσων υπαλλήλων εμπλεκόμενων σε υποθέσεις διαφθοράς που κατήγγειλε ο Sergei Magnitsky, την παράνομη κράτησή του, τα βασανιστήρια που υπέστη και το θάνατό του στη φυλακή και ζήτησε την δια παντός άρνηση χορήγησης άδειας εισόδου στις ΗΠΑ για τους υπαλλήλους αυτούς τα άτομα που εξαρτώνται από αυτούς και τα μέλη των οικογενειών τους,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενέργεια αποτελεί βασικό μέσον της εξωτερικής πολιτικής της Ρωσίας· ότι η μεγάλη εξάρτηση της ΕΕ από ορυκτά καύσιμα υποσκάπτει την ανάπτυξη μιας ισορροπημένης, συνεπούς και διαπνεόμενη από αξίες ευρωπαϊκή προσέγγιση έναντι της Ρωσίας· ότι έχει τεράστια σημασία για την ΕΕ να ομιλεί με μια φωνή και να επιδεικνύει ισχυρή εσωτερική αλληλεγγύη,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσφατη υπογραφή της νέας Συνθήκης Μείωσης των Στρατηγικών Όπλων (Start) μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και των ΗΠΑ και η προσέγγιση των θέσεων σχετικά με τη μη διασπορά των πυρηνικών όπλων και επί θεμάτων σχετικά με το Ιράν, ανοίγουν το δρόμο για ένα καλύτερο κλίμα και για την ενίσχυση του διαλόγου με τη Ρωσία επί θεμάτων που αφορούν την ασφάλεια στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ειρήνη και η σταθερότητα στις χώρες με κοινά σύνορα είναι προς το συμφέρον τόσο της Ρωσίας όσο και της ΕΕ· ότι θα έπρεπε να αναπτυχθεί ένας ανοικτός και ειλικρινής διάλογος σχετικά με την κρίση που αντιμετωπίζουν οι χώρες αυτές σε σχέση ιδιαίτερα με το πάγωμα των συγκρούσεων και την απόφαση της Ρωσίας να επιβάλει την ανεξαρτησία και την παροχή ρυθμίσεων για την ασφάλεια σε σχέση με την Αμπχαζία και τη Νότια Οσετία ,

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι , ως μέλος του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη και του Συμβουλίου της Ευρώπης, η Ρωσική Ομοσπονδία δεσμεύεται στο σεβασμό της ελευθερίας λόγου και της ελευθερίας του συνέρχεσθαι,

1.  χαιρετίζει την ανοικτή και εποικοδομητική στάση που επέδειξαν αμφότερες οι πλευρές στο πλαίσιο της Διάσκεψης Κορυφής στο Ροστόβ του Ντον, γεγονός που επέτρεψε την εκκίνηση της εταιρικής σχέσης για τον εκσυγχρονισμό και ευελπιστεί ότι η ανανεωμένη αυτή συνεργασία μπορεί να βελτιώσει την κατάσταση των σχέσεων και να μετατρέψει την τρέχουσα εταιρική σχέση πραγματιστικού χαρακτήρα σε μια αυθεντική σχέση βασιζόμενη σε αξίες που θα μπορέσει να υπερκεράσει τις διιστάμενες σήμερα απόψεις επί ορισμένων βασικών θεμάτων·

2. θεωρεί ότι η έννοια του εκσυγχρονισμού δεν μπορεί να περιορίζεται στην οικονομική συνεργασία και την τεχνολογική καινοτομία αλλά πρέπει να συμβαδίζει με μια φιλόδοξη διαδικασία εσωτερικών μεταρρυθμίσεων που θα περιλαμβάνει την εδραίωση των δημοκρατικών θεσμών και ενός αξιόπιστου νομικού συστήματος, το σεβασμό του κράτους δικαίου και την ανεμπόδιστη ανάπτυξη μιας πραγματικής κοινωνίας των πολιτών·

3. προσβλέπει στο σχέδιο δράσης για την εφαρμογή των πρώτων προγραμμάτων που θα αρχίσουν να συντάσσουν οι συντονιστές και τονίζει σχετικά ότι η προώθηση μιας βιώσιμης και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα οικονομίας, η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής πρέπει να αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία του σχεδίου αυτού· ζητεί από την Επιτροπή να ενημερώσει κατά τον δέοντα τρόπο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την εκπόνηση του σχεδίου αυτού·

4. εκφράζει τη λύπη του γιατί οι εννέα γύροι συνομιλιών για τη νέα PCA δεν είχαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα και καλεί τα εμπλεκόμενα μέρη να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διευκολυνθούν οι διαπραγματεύσεις για μια νέα και μακρόπνοη συμφωνία-πλαίσιο βασιζόμενη σε καθαρά κοινές αξίες και συμφέροντα· καλεί τις ρωσικές αρχές να διευκρινίσουν τη θέση της χώρας όσον αφορά την προβλεπόμενη τελωνειακή ένωση με τη Λευκορωσία και το Καζακστάν γεγονός που θα μπορούσε να αποτελέσει εμπόδιο στην εμβάθυνση των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων με την ΕΕ·

5. επισημαίνει ότι ο χάρτης πορείας για την εφαρμογή των Τεσσάρων Κοινών Χώρων θα έπρεπε να θεωρείται ως βασικό στοιχείο των διαπραγματεύσεων και ζητεί σχετικά από την Επιτροπή να υποβάλει μια αξιολόγηση της σημερινής PCA προκειμένου να εξακριβωθεί εάν έχει γίνει πλήρης εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που προσφέρει η συμφωνία αυτή και τι πρέπει να γίνει προκειμένου να αποφευχθούν τα λάθη και οι αποτυχίες του παρελθόντος· ζητεί μια αναθεώρηση του υψηλού αριθμού κοινών επιτροπών, ομάδων εργασίας και μηχανισμών διαβούλευσης μεταξύ των δύο πλευρών προκειμένου να ενισχυθούν οι εργασίες τους και να καταστούν περισσότερο αποτελεσματικές·

6.  τονίζει για μια ακόμη φορά ότι η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να αποτελούν το επίκεντρο της οποιασδήποτε μελλοντικής συμφωνίας με τη Ρωσική Ομοσπονδία, σε σχέση ιδιαίτερα με τον προσδιορισμό και τη συμπερίληψη μιας αποτελεσματικής και επιχειρησιακής ρήτρας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ότι η ποιότητα και το βάθος των μελλοντικών σχέσεων εξαρτάται από το σεβασμό και τη στήριξη των αξιών αυτών·

7. χαιρετίζει την κύρωση εκ μέρους της Ρωσίας του Πρωτοκόλλου 14 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την επικύρωση του Μορατόριουμ για τη θανατική ποινή· ζητεί σε περίπτωση επιβολής κυρώσεων από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε βάρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας την επανάληψη των ερευνών εκ μέρους των ρωσικών αρχών και την επανεξέταση των νομικών συστημάτων προκειμένου να αποφεύγονται περαιτέρω παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου·

8.  σημειώνει την έναρξη της αξιολόγησης της διαβούλευσης ΕΕ-Ρωσίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα που θα έπρεπε να ολοκληρωθεί στα τέλη του Ιουνίου και επαναλαμβάνει την έκκλησή του για την κλιμάκωση της διαβούλευσης αυτής προκειμένου να καταστεί περισσότερο αποτελεσματική και καρποφόρα με τη συμμετοχή των ρωσικών Υπουργείων Δικαιοσύνης και Εσωτερικών και του Υπουργείου Εξωτερικών στις Βρυξέλλες και τη Μόσχα και με την πλήρη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε όλα τα επίπεδα·

9. θεωρεί ότι οι ενημερώσεις που διοργάνωσε η Επιτροπή από κοινού με παράγοντες της κοινωνίας των πολιτών πριν από την επίσημη διαβούλευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν σημαντικό εργαλείο που θα έπρεπε να ενισχυθεί κατά τον δέοντα τρόπο, να πραγματοποιούνται και στη Ρωσία και να λαμβάνονται υπόψη από τις ρωσικές αρχές ενόψει της μετατροπής τους σε ένα εφ όλης της ύλης νομικό σεμινάριο με τη συμμετοχή ακαδημαϊκών, εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών και αξιωματούχων αμφοτέρων των πλευρών·

10. καλεί τις ρωσικές αρχές να τερματίσουν τη συνεχιζόμενη και διάσπαρτη ατιμωρησία και την άσκηση βίας σε βάρος υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να καταστήσουν ιδιαίτερα προτεραιότητά τους τον τερματισμό του κλίματος τρόμου και παρανομίας στο Βόρειο Καύκασο καθώς επίσης και να προστατεύσουν και να διασφαλίσουν τη σωματική τους ακεραιότητα σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή και περιφερειακά μέσα για τα ανθρώπινα δικαιώματα· καλεί ιδιαίτερα τις ρωσικές αρχές να εγκρίνουν προληπτικά μέτρα προστασίας σε σχέση με τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως τη διεξαγωγή έρευνας μόλις ο εισαγγελέας και το δικαστικό σύστημα λαμβάνει γνώση απειλών που αντιμετωπίζουν τα άτομα αυτά·

11. υποστηρίζει την έκκληση του Επιτρόπου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα της Ρωσίας Vladimir Lukin να αρχίσει έρευνα για τις αυθαίρετες ενέργειες της αστυνομίας σε σχέση με τις διαδηλώσεις της 31ης Μαΐου·

12. καλεί επειγόντως τις ρωσικές δικαστικές αρχές να επισπεύσουν την έρευνα για το θάνατο του Sergey Magnitsky· καλεί την ΕΕ να προβεί σε απαγόρευση εισόδου στο έδαφός της για τους 60 Ρώσους υπαλλήλους που εμπλέκονται στην υπόθεση αυτή και ζητεί από τις υπηρεσίες εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ να συνεργαστούν προκειμένου να παγώσουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί και άλλα περιουσιακά στοιχεία των ρώσων αυτών υπαλλήλων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ·

 

13. εκφράζει τη λύπη του για την περαιτέρω περιστολή των θεμελιωδών και συνταγματικών δικαιωμάτων σε σχέση με την ελευθερία θρησκείας στο βαθμό που ορισμένες θρησκευτικές μειονότητες δεν επιτρέπεται να ασκούν ελεύθερα την λατρεία τους·

14. υπογραμμίζει ότι η καταπολέμηση της τρομοκρατίας δεν πρέπει να οδηγήσει σε περαιτέρω περιορισμό των θεμελιωδών πολιτικών δικαιωμάτων· εκφράζει σχετικά τη βαθιά του ανησυχία σχετικά με την πιθανή μελλοντική κατάχρηση μιας τροπολογίας στη νομοθεσία για την ομοσπονδιακή υπηρεσία ασφαλείας (FSB) που θα επιτρέπει στην τελευταία να λαμβάνει «προληπτικά μέτρα» σε βάρος ατόμων υπόπτων για συμμετοχή σε εξτρεμιστικές δραστηριότητες·

15. χαιρετίζει την απόφαση μετακίνησης σε ένα επιχειρησιακό και πρακτικό στάδιο όσον αφορά το διάλογο για την ελευθέρωση των αδειών εισόδου, επισημαίνει όμως ότι η πρόοδος στον τομέα αυτό θα πρέπει να εξαρτάται από τη συγκεκριμένη πρόοδο σε σχέση με το σεβασμό του κράτους δικαίου και την εφαρμογή των βασικών προδιαγραφών για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

16. καλεί σχετικά τις ρωσικές αρχές να καταπολεμήσουν την αυθαιρεσία και να μην χρησιμοποιούν τη δικαστική αρχή ως πολιτικό εργαλείο· ζητεί ιδιαίτερα τη βελτίωση της μεταχείρισης των κρατουμένων προσωπικοτήτων Michail Khodorkovski και Platon Lebedev, προκειμένου να διασφαλιστεί για τους κρατούμενους αυτούς τίμια και δίκαια δίκη και να σταματήσει η περαιτέρω δίωξη για πολιτικούς λόγους·

17. εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη μιας πραγματικής κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής για την ενεργειακή ασφάλεια που οδηγεί σε μια ασυντόνιστη προσέγγιση της ΕΕ έναντι της Ρωσίας· επισημαίνει ότι η υπογραφή ορισμένων διμερών ενεργειακών συμφωνιών εκ μέρους κρατών μελών ενδέχεται να υποσκάψει τα συμφέροντα και να θέσει σε αμφισβήτηση τα προγράμματα στρατηγικής προτεραιότητας της ΕΕ στο σύνολό της καθώς και άλλων κρατών μελών· επισημαίνει σχετικά ότι η ισχυρή ενεργειακή εξάρτηση της ΕΕ από τη Ρωσική Ομοσπονδία υποσκάπτει σε μεγάλο βαθμό τη συνοχή, την αποφασιστικότητα και τη βιωσιμότητα της κοινής εξωτερικής της πολιτικής·

18. τονίζει ότι η εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ των Ανατολικών γειτονικών χωρών και της ΕΕ αποτελεί οπωσδήποτε εναλλακτική λύση για υγιείς σχέσεις και σχέσεις καλής γειτονίας των χωρών αυτών με τη Μόσχα και καλεί σχετικά τη Ρωσία να υιοθετήσει μια θετική και εποικοδομητική προσέγγιση έναντι της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης·

19. εκφράζει τη λύπη του για την παντελή έλλειψη προόδου σε σχέση με τις παγωμένες συγκρούσεις· εκφράζει σχετικά τη λύπη του για την απόφαση της Διεύθυνσης Συνόρων της FSB για την κατασκευή σύγχρονης μεθοριακής υποδομής και την ανέγερση τειχών μεταξύ Νότιας Οσετίας και Γεωργίας με στόχο τον περαιτέρω διαχωρισμό και αποκλεισμό της γεωργιανής επαρχίας από την Τιφλίδα· καλεί τις ρωσικές αρχές να σεβαστούν πλήρως την «συμφωνία έξι σημείων» που συνήφθη στις 12 Αυγούστου 2008 επιτρέποντας στην Αποστολή Παρατηρητών της ΕΕ (EUMM Γεωργία) να έχει ανεμπόδιστη πρόσβαση στα δύο αποσχισθέντα εδάφη·

20 λαμβάνει γνώση της πρότασης Μέρκελ-Medvedev για τη συγκρότηση μιας επιτροπής ασφάλειας ΕΕ-Ρωσίας προκειμένου να επιτελεσθεί μεγαλύτερη πρόοδος επί των κοινών θεμάτων ασφαλείας· θεωρεί ότι μια τέτοια υψηλού επιπέδου πρωτοβουλία θα μπορούσε να αποτελέσει τον φορέα για τη διευκρίνιση των σημερινών προτάσεων επί θεμάτων ασφαλείας και την εξέταση της περαιτέρω συνεργασίας από κοινού με τη Βορειοατλαντική Συμμαχία·

21. χαιρετίζει την πρωτοβουλία διαφόρων γερμανικών εταιριών στη Ρωσία να μην συμμετάσχουν στη διαφθορά και καλεί τις Ρωσικές αρχές να υποστηρίξουν την πρωτοβουλία αυτή ενισχύοντας τα μέτρα κατά της διαφθοράς σε εθνικό επίπεδο προκειμένου να παρασχεθεί ένα καλύτερο περιβάλλον για ξένες επενδύσεις·

22. αναθέτει στον Πρόεδρο του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα Κράτη Μέλη, την Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Ρωσικής Ομοσπονδίας και το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου