Eljárás : 2010/2695(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B7-0294/2010

Előterjesztett szövegek :

B7-0294/2010

Viták :

PV 16/06/2010 - 20
CRE 16/06/2010 - 20

Szavazatok :

PV 17/06/2010 - 7.18
CRE 17/06/2010 - 7.18
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2010)0242

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 128kWORD 75k
9.6.2010
PE441.905v01-00
 
B7-0294/2010

a B7‑0306/2010. számú szóbeli választ igénylő kérdéshez

az eljárási szabályzat 115. cikkének (5) bekezdése alapján


az igazságügyi képzésről – Stockholmi Program


Tadeusz Zwiefka a PPE képviselőcsoport nevében
Bernhard Rapkay az S&D képviselőcsoport nevében
Diana Wallis az ALDE képviselőcsoport nevében
Eva Lichtenberger a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Francesco Enrico Speroni az EFD képviselőcsoport nevében

az Európai Parlament állásfoglalása az igazságügyi képzésről – Stockholmi Program  
B7‑0294/2010

Az Európai Parlament,

–    –  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 81. és 82. cikkére,

 

–    tekintettel a Bizottság közleményére a Stockholmi Program végrehajtására vonatkozó cselekvési tervről(1),

 

–    tekintettel 2008. július 9-i állásfoglalására(2) a nemzeti bírák európai igazságügyi rendszerben betöltött szerepéről,

 

–    tekintettel a Parlament Stockholmi Programról szóló 2009. november 25-i állásfoglalására(3),

 

–    tekintettel a Bizottsághoz intézett, az „Igazságügyi kérdés - stockholmi cselekvési terv” tárgyáról szóló, 2010. május 10-i kérdésre (O-0063/2010 – B7‑0306/2010),

 

–   tekintettel eljárási szabályzata 115. cikkének (5) bekezdésére és 110. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 81. és 82. cikke a rendes jogalkotási eljárás keretében lehetővé teszi „a bírák, ügyészek és az igazságszolgáltatási alkalmazottak képzésének támogatásával” kapcsolatos intézkedések meghozatalát,

 

B.   mivel a Bizottság a Stockholmi Program végrehajtására vonatkozó cselekvési tervében bejelentette, hogy közleményt ad ki 2011-ben a valamennyi jogi szakmára vonatkozó európai képzésről szóló cselekvési tervről és 2010–2012-ben az Erasmushoz hasonló, az igazságügyi hatóságok és jogi szakemberek közötti csereprogramokra vonatkozó kísérleti projekteket indít,

 

C.  mivel figyelembe kell venni a bírák és ügyészek képzésének különleges igényeit a nemzeti, összehasonlító és európai jogra vonatkozó ismeretterjesztő kurzusok tekintetében, és az ilyen kurzusok szervezésénél érzékenységre van szükség,

 

D.  mivel a bíráknak és az ügyészeknek különösen nehéz képzést szervezni, tekintettel korlátozott idejükre, elérhetőségükre, függetlenségükre és arra, hogy a képzéseket az ő egyedi igényeikhez kell szabni, jelenlegi jogi problémákra vonatkoztatva,

 

E.   mivel az ilyen kurzusoknak az is a céljuk, hogy a résztvevők között kommunikációs csatornákat hozzanak létre, segítve ezzel egy olyan európai igazságügyi kultúra kibontakozását, amely kölcsönös megértésen alapul, azt a kölcsönös bizalmat erősítve, amelyen az ítéletek kölcsönös elismerési rendszere alapul,

 

F.   mivel, a nemzeti költségvetésekre nehezedő nyomás ellenére, az igazságügyi képzésért továbbra is a tagállamok felelősek elsősorban, és ezt vállalniuk kell,

 

G.  mivel mindazonáltal létfontosságú, hogy az ilyen, az európai igazságügyi kultúra kibontakozását célzó képzések uniós finanszírozásban részesüljenek,

 

H.  mivel megfelelő igazságügyi képzés és egy európai igazságügyi kultúra kialakulása felgyorsíthatja a határokon átnyúló esetek jogi eljárásait, és jelentősen hozzájárulhat a belső piac működésének javításához mind a vállalkozások, mind a polgárok számára, így azon polgárok számára, akik a szabad mozgáshoz való jogukat gyakorolták, az igazságszolgáltatáshoz való jog is elérhetővé válik,

 

I.    mivel a Bizottságnak át kell tekintenie a bírák és ügyészek részére szervezett nemzeti képzési programokat és iskolákat azzal a céllal, hogy meghatározza a legjobb gyakorlatokat ebben az ágazatban,

 

J.    mivel már létező struktúrákra és hálózatokra kell építeni, különösen az Európai Igazságügyi Képzési Hálózatra és az Európai Jogi Akadémiára, és be kell vonni az Európai Unió legfelsőbb bíróságai elnökei hálózatát, a bírói tanácsok európai hálózatát, az Európai Unió Államtanácsai és Legfelső Közigazgatási Bíróságai Szövetségét, az európai legfőbb ügyészek Eurojustice hálózatát az igazságügyi képzésre vonatkozó kísérleti projektek kialakításába,

                          

1.   üdvözli a Bizottság gyors válaszát a Parlament 2009. november 25-i állásfoglalásában megfogalmazott javaslatokra;

 

2.   felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy a Parlamentet teljes mértékben vonják be az igazságügyi képzéssel kapcsolatos elgondolásokba és azok jóváhagyásába, különös tekintettel azokra a kísérleti projektekre, amelyeket a Bizottság az Európai Unió működéséről szóló szerződés 81. és 82. cikke alapján cselekvési tervében felvázolt;

 

3.   úgy véli, hogy a javasolt kísérleti projektek a bírákat és ügyészeket illetően nem korlátozódhatnak az Erasmushoz hasonló csereprogramokra;

 

4.   felhívja a Bizottság figyelmét, hogy a jövőbeni kísérleti projektek tervezésére és előkészítésére való tekintettel mielőbb kezdjen konzultációkba, elsősorban a Parlamenttel,

 

5.   sürgeti a Bizottságot, a Tanácsban lévő tagállamok együttműködésével, hogy mielőbb készítsen javaslatokat egy, a jogi képzést végző szervek egész Unióra kiterjedő hálózatának létrehozásáról, melynek feladata, hogy rendszeresen ismeretterjesztő kurzusokat tartson a bírák és ügyészek számára nemzeti, összehasonlító és közösségi jogból;

 

6.   felhívja a Bizottságot, hogy konzultáljon a Parlamenttel egy olyan intézmény létesítésének különálló terveiről, amely már létező struktúrákra és hálózatokra épül, különösen az Európai Igazságügyi Képzési Hálózatra és az Európai Jogi Akadémiára;

 

7.   sürgeti a Bizottságot, hogy álljon elő konkrét javaslatokkal az igazságügyi képzéssel kapcsolatos akcióterv finanszírozására;

 

8.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottságnak és a Tanácsnak.

(1)

COM(2010) 171.

(2)

P6_TA(2008)0352.

(3)

P7_TA-PROV(2009)0090.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat