Menettely : 2010/2730(RSO)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B7-0295/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0295/2010

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 16/06/2010 - 8.14
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0225

PÄÄTÖSEHDOTUS
PDF 106kWORD 48k
9.6.2010
PE441.906v01-00
 
B7-0295/2010

työjärjestyksen 184 artiklan mukaisesti


kestävän Euroopan unionin poliittisia haasteita ja rahoitusta vuoden 2013 jälkeen käsittelevän erityisvaliokunnan asettamisesta ja sen toimivallan, jäsenmäärän ja toimikauden keston määrittelystä


puheenjohtajakokous

Euroopan parlamentin päätös kestävän Euroopan unionin poliittisia haasteita ja rahoitusta vuoden 2013 jälkeen käsittelevän erityisvaliokunnan asettamisesta ja sen toimivallan, jäsenmäärän ja toimikauden keston määrittelystä  
B7‑0295/2010

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon puheenjohtajakokouksen 22. huhtikuuta sekä 12. ja 20. toukokuuta 2010 tekemät päätökset, joissa ehdotetaan erityisvaliokunnan asettamista käsittelemään poliittisia haasteita ja unionin käytettävissä olevia rahoitusmahdollisuuksia vuoden 2013 jälkeen,

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 312 artiklan 5 kohdan, jossa määrätään, että rahoituskehyksen vahvistamiseen johtavan menettelyn aikana Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio toteuttavat kaikki tarvittavat toimenpiteet helpottaakseen vahvistamista,

–   ottaa huomioon tarpeen koota yhteen ja koordinoida niiden valiokuntien lausunnot, joita asia koskee, ja laatia budjettivaliokunnalle valtuudet neuvoston kanssa käytäviin neuvotteluihin, joiden tavoitteena on hyväksyä tulevan monivuotisen rahoituskehyksen sisältävä asetus, sekä mahdollisesti määritellä toimielinten välisellä sopimuksella sovittavat tukitoimet,

–   panee merkille parlamentin rahoitus-, talous- ja sosiaalikriisiä käsittelevän erityisvaliokunnan työn ja tarpeen jatkaa valiokunnan työn seurantaa erityisesti kestävän ja laadukkaan kasvun ja pitkän aikavälin investointien tukemiseksi, jotta voidaan torjua kriisin pitkäaikaisia vaikutuksia,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 184 artiklan,

1.  päättää asettaa erityisvaliokunnan, jonka toimivaltaan kuuluu

a)  määritellä parlamentin ensisijaiset poliittiset tavoitteet vuoden 2013 jälkeen voimaan tulevaa monivuotista rahoituskehystä varten sekä lainsäädännön että talousarvionäkökohtien kannalta;

b)  arvioida unionin tavoitteidensa saavuttamiseksi ja politiikkansa toteuttamiseksi tarvitsemat rahoitusvarat 1. tammikuuta 2014 alkavalla kaudella;

c)  määritellä seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen kesto;

d)  ehdottaa näiden ensisijaisten poliittisten tavoitteiden ja muiden tavoitteiden mukaisesti rakennetta tulevalle monivuotiselle rahoituskehykselle ja ilmoittaa unionin toiminnan keskeiset alat;

e)  antaa suuntaviivat varojen alustavaa jakoa varten monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeiden välillä ja sisällä ensisijaisten tavoitteiden ja ehdotetun rakenteen mukaisesti;

f)   määritellä EU:n talousarvion rahoitusjärjestelmän uudistuksen ja menojen uudelleentarkastelun välinen yhteys, jotta budjettivaliokunnalla on vakaa perusta uudesta monivuotisesta rahoituskehyksestä käytäviä neuvotteluja varten;

2.  päättää, että erityisvaliokunnan toimikausi on 1. heinäkuuta 2010 alkaen kaksitoista kuukautta ja että toimikautensa päätteeksi erityisvaliokunta antaa parlamentille mietinnön, ennen kuin komissio esittää uuden monivuotisen rahoituskehyksen määrät sisältävän ehdotuksensa, minkä on määrä tapahtua heinäkuussa 2011;

3.  palauttaa mieliin, että valiokunnat, joita asia koskee, käsittelevät talousarviota koskevat ja lainsäädäntöehdotukset työjärjestyksen liitteen VII mukaisesti;

4.  päättää, että erityisvaliokuntaan nimetään 50 jäsentä.

 

 

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö