Procedură : 2010/2730(RSO)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0295/2010

Texte depuse :

B7-0295/2010

Dezbateri :

Voturi :

PV 16/06/2010 - 8.14
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0225

PROPUNERE DE DECIZIE
PDF 114kWORD 53k
9.6.2010
PE441.906v01-00
 
B7-0295/2010

depusă în conformitate cu articolul 184 din Regulamentul de procedură


privind constituirea și stabilirea atribuțiilor, componenței numerice și a duratei mandatului Comisiei speciale privind provocările politice și resursele bugetare pentru o Uniune Europeană sustenabilă după 2013


Conferința președinților

Decizia Parlamentului European privind constituirea și stabilirea atribuțiilor, componenței numerice și a duratei mandatului Comisiei speciale privind provocările politice și resursele bugetare pentru o Uniune Europeană sustenabilă după 2013  
B7‑0295/2010

Parlamentul European,

–   având în vedere deciziile Conferinței președinților din 22 aprilie, 12 mai și 20 mai 2010, care propun constituirea unei comisii speciale privind provocările politice și mijloacele bugetare disponibile Uniunii după 2013,

–   având în vedere articolul 312 alineatul (5) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, care menționează că pe tot parcursul procedurii care conduce la adoptarea cadrului financiar, Parlamentul European, Consiliul și Comisia iau toate măsurile necesare pentru a facilita adoptarea,

–   având în vedere nevoia de a strânge la un loc și de a coordona avizele diferitelor comisii relevante și de a stabili un mandat pentru Comisia pentru bugete în vederea negocierilor sale cu Consiliul, care vizează adoptarea unui regulament care să includă viitorul cadru financiar multianual și, posibil, definiția măsurilor de sprijin care urmează a fi stabilite în cadrul unui acord interinstituțional,

–   având în vedere lucrările Comisiei speciale privind criza financiară, economică și socială și nevoia continuării activității acestei comisii, în special în ceea ce privește sprijinul pentru creșterea economică sustenabilă și de calitate și investițiile pe termen lung, pentru a combate efectele pe termen lung ale crizei,

–   având în vedere articolul 184 din Regulamentul său de procedură,

1.  decide să constituie o comisie specială învestită cu următoarele atribuții:

     (a)   stabilirea priorităților politice ale Parlamentului în ceea ce privește cadrul financiar multianual pentru perioada de după 2013, atât din punct de vedere legislativ, cât și bugetar;

     (b)   estimarea resurselor financiare de care Uniunea are nevoie pentru a-și atinge obiectivele și pentru a-și aplica politicile pentru perioada care începe la 1 ianuarie 2014;

     (c)   stabilirea duratei următorului cadru financiar multianual;

     (d)   propunerea, în conformitate cu prioritățile și obiectivele menționate, a unei structuri pentru viitorul cadru financiar multianual, care să indice principalele domenii de activitate a Uniunii;

     (e)   prezentarea de orientări pentru o repartizare orientativă a resurselor între și în cadrul diferitelor rubrici de cheltuieli ale cadrului financiar multianual, conform priorităților și structurii propuse;

     (f)    specificarea legăturii dintre o reformă a sistemului de finanțare al bugetului UE și o revizuire a cheltuielilor, pentru a oferi Comisiei pentru bugete o bază solidă pentru negocierile privind noul cadru financiar multianual;

2.  decide că mandatul comisiei speciale va fi de douăsprezece luni, începând cu 1 iulie 2010, urmând ca la sfârșitul acestei perioade aceasta să prezinte Parlamentului un raport, înainte de înaintarea de către Comisie a propunerii sale cuprinzând cifrele pentru următorul cadru financiar multianual, care este planificată pentru iulie 2011;

3.  reamintește faptul că de propunerile bugetare și legislative specifice se vor ocupa comisiile relevante, în conformitate cu anexa VII la Regulamentul său de procedură;

4.  decide că această comisie specială va avea 50 de membri.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate