Eljárás : 2010/2709(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B7-0297/2010

Előterjesztett szövegek :

B7-0297/2010

Viták :

PV 16/06/2010 - 7
CRE 16/06/2010 - 7

Szavazatok :

PV 17/06/2010 - 7.10
CRE 17/06/2010 - 7.10

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2010)0234
P7_TA(2010)0235

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 129kWORD 82k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B7-0296/2010
9.6.2010
PE441.915v01-00
 
B7-0297/2010

a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követően

az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján


EU–Oroszország csúcstalálkozóról


Helmut Scholz, Nikolaos Chountis a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

az Európai Parlament állásfoglalása az EU–Oroszország csúcstalálkozóról  
B7‑0297/2010

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a 2010. június 1-jei rosztovi EU–Oroszország csúcstalálkozó eredményeire,

 tekintettel az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről az Oroszországi Föderáció között létrejött partnerségi és együttműködési megállapodásra, amelynek a tárgyalásai az 1990-es évek elején zajlottak, és amely 2007-ben járt le,

–   tekintettel a 2003. május 31-én, Szentpéterváron megrendezett tizenegyedik EU–Oroszország csúcstalálkozót követő közös nyilatkozatban megfogalmazott közös uniós és orosz célkitűzésre, nevezetesen a közös gazdasági térség, a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló közös térség, a külső biztonság területén való közös együttműködési térség, valamint a közös kutatási, oktatási és kulturális térség kialakításának szándékára,

 tekintettel az EU–Oroszország emberi jogi konzultációkra, különösen a legutóbbi, 2008. április 17-i emberi jogi konzultációkra,

–   tekintettel az EU és Oroszország közti kapcsolatokról szóló korábbi állásfoglalásaira,

–   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel Oroszország az Unió stratégiai fontosságú szomszédja, és befolyásos politikai és gazdasági tényező a térségben és a nemzetközi színtéren;

B.  mivel az Unió és Oroszország közti gazdasági kapcsolatok folyamatosan erősödtek az elmúlt évtized során, mély és átfogó gazdasági együttműködéshez és egymásra utaltsághoz vezetve; mivel a politikai kapcsolatok ennek ellenére feszültek maradtak;

C. mivel az Unió és Oroszország közt a háttérben vita zajlik befolyási övezetek létrehozásáról a közös szomszédállamok területén; mivel ez a versengés megakadályozza az állandósult konfliktusok megoldását, és újabbak kialakulásának veszélyét hordozza magában; mivel az Európai Uniónak és az Oroszországi Föderációnak egymással együttműködve aktív szerepet kell játszaniuk a béke és stabilitás előmozdítása érdekében a közös szomszédállamokban;

D. mivel az energiaellátás az Unió és Oroszország közti együttműködés egyik legfőbb területe; mivel az Unió földgázimportjának közel 40%-a Gazpromtól függ; mivel megfordítva, az orosz olaj- és földgázexport közel 60%-a az Unióba irányul; mivel a kölcsönös egymásra utaltság mindkét fél számára előnyös helyzetet teremthet;

E.  mivel továbbra is aggályok merülnek fel az emberi jogok tiszteletben tartása és védelme, a média állami irányítása, a nem kormányzati szervezetek romló helyzete, a bíróságok politikai irányítása, a politikai ellenzék tevékenységének akadályozása kapcsán;

F.  mivel az Unió és Oroszország az előtt a kihívás előtt állnak, hogy legyőzzék a kölcsönös bizalmatlanságot, és konstruktív kapcsolatot alakítsanak ki egymással, többek között az EU és az Orosz Föderáció közötti stratégiai partnerségi megállapodásról szóló tárgyalások sikeres lezárásával, amelyek jelenleg holtpontra jutottak;

1.  üdvözli a modernizációs partnerségről szóló nyilatkozatot mint a stratégiai kapcsolatok fejlesztésének új lendületet adó lépést; reméli, hogy ez a biztató fejlemény a kapcsolatok teljes rendezéséhez fog vezetni;

2.  úgy véli, hogy a gazdasági és pénzügyi válságról folytatott párbeszédekben a két félnek kellőképpen tekintetbe kell vennie a dolgozókra, valamint a társadalom kiszolgáltatott rétegeire eső terhek mérséklését;

3.  megjegyzi, hogy az Unió és Oroszország közti együttműködés az energetikai ágazatban mindkét fél számára előnyös helyzetet teremthet, ha a kapcsolatok az érdekek, az átláthatóság és a viszonosság elvének kölcsönös tiszteletén alapulnak; mindkét felet felszólítja arra, hogy fektessenek nagyobb hangsúlyt az energiahatékonyságra, az energiatakarékosságra és a megújuló energiaforrásokra; hangsúlyozza, hogy az energiát a közjavak közé kell sorolni;

4.  megismétli a megújuló energia felhasználását támogató álláspontját, és kéri Oroszország első generációs, Oroszországban és a szomszédos országokban egyaránt emberi életeket fenyegető nukleáris reaktorainak biztonságos leszerelését; kéri az Európai Unió Bizottságát, hogy finanszírozzon közös kutatási programokat ezen a téren;

5.  kéri az Uniót és Oroszországot, hogy szorosan működjenek együtt az éghajlatváltozással kapcsolatos kérdésekben, és járuljanak hozzá ahhoz, hogy a 2010-ben Mexikóban tető alá hozandó megegyezés előremutató és kötelező érvényű legyen;

6.  kéri az Európai Uniót és az Oroszországi Föderációt, hogy támogassák és finanszírozzák a Yasuni-ITT vagyonkezelő alap létrehozását az UNDP égisze alatt, az ecuadori kormány javaslata alapján, amely alap az ecuadori lakosság számára nyújtana kompenzációt a Yasuni Nemzeti Park területén található olajmező kitermelésétől való elállásért;

7.  hangsúlyozza annak szükségességét, hogy mind az Unió, mind Oroszország politikai szereplői vegyék figyelembe a civil társadalomban zajló párbeszédeket a döntéshozatal során; hangsúlyozza a magánszemélyek közötti kapcsolatok fontosságát és azok előnyeit az EU és Oroszország közötti kapcsolatok fejlődésére nézve;

8.  tudomásul veszi a közelmúltban az EU és Oroszország között megkötött vízumkönnyítési megállapodást, de egyben hangsúlyozza, hogy az egyetlen előre meghatározott kategóriába sem sorolható, átlagos, jóhiszemű utazókat is magában foglaló, még ambiciózusabb vízumkönnyítés és hosszú távon pedig teljes liberalizáció szükséges;

9.  felszólít annak elősegítésére, hogy az orosz egyetemi hallgatók és kutatók számára több lehetőséget biztosítsanak az EU csereprogramjainak keretén belül;

10. tudomásul veszi az EU és Oroszország közötti együttműködést a polgári jog és büntetőjog, valamint a kábítószerek elleni fellépés terén; ragaszkodik ahhoz, hogy az emberkereskedelem és az illegális bevándorlás elleni küzdelem terén folytatott együttműködés során teljes mértékben tartsák tiszteletben a szabadságjogokat és az emberi jogokat;

11. üdvözli az Oroszország és az Egyesült Államok közti ÚJ START megállapodás közelmúltbeli aláírását; felhívja Oroszországot és az Egyesült Államokat, hogy folytassák a nukleáris leszerelés érdekében tett erőfeszítéseiket; felszólít az atomfegyverektől mentes Európa létrehozására, és az EU-tagállamok és az USA közötti, a nukleáris fegyverek elosztására vonatkozó megállapodások eltörlésére; felszólítja az Unió tagállamait, hogy tegyenek új kezdeményezéseket az ez irányba folytatott tárgyalások megkezdésére; ellenzi a NATO bővítését és a NATO részéről bármilyen új ballisztikus és antiballisztikus rakétarendszer telepítését Európában; úgy véli, hogy az Egyesült Államok tervei destabilizáló hatásúak, és jelentős akadályt jelentenének a további nukleáris leszerelés felé vezető úton; kéri az EU és Oroszország szorosabb együttműködését a konverzióval kapcsolatban;

12. tudomásul veszi az Európai Tanács 2008. december 2-i határozata alapján a grúziai konfliktus kivizsgálására indult független nemzetközi tényfeltáró misszió 2009 szeptemberében közzétett jelentését, és az abban megfogalmazott állítást, amely szerint a grúziai kiterjedt fegyveres konfliktust 2008 augusztusában a grúz fegyveres erők kezdeményezték; ismételten támogatásáról biztosítja a genfi folyamatot, a konfliktus békés megoldását és Grúzia területi integritásának tiszteletben tartását;

13. felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy kezdeményezzenek nemzetközi tárgyalásokat az Északi-sarkvidék védelmét célzó nemzetközi szerződés elfogadása érdekében, az Antarktiszról szóló meglévő szerződés mentén, hogy az Északi-sarkvidék a béke és az együttműködés övezetévé váljon, amelyet kizárólag a békés tevékenységek számára tartanak fenn; felszólítja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy az északi-sarkvidéki környezet sérülékenységére tekintettel első lépésként léptessenek életbe 50 éves moratóriumot a régióban folyó feltárásokra és az ásványkincsek kitermelésének bővítésére;

14. tudomásul veszi Catharine Ashton főképviselő és Szergej Lavrov, az Oroszországi Föderáció külügyminiszterének közös nyilatkozatát a Gázába tartó hajóraj elleni izraeli katonai akcióról; felkéri a feleket, akik mindketten a kvartett tagjai, hogy gyakoroljanak nyomást Izraelre annak érdekében, hogy vessen véget a gázai blokádnak, tartsa tiszteletben a megállapodásokat, szüntesse be a további telepek létrehozását, és kezdjen komoly tárgyalásokat, amelyek a független, önálló és életképes palesztin állam megalapításához vezetnek;

15. üdvözli a Brazília, Irán és Törökország által 2010 május 17-én aláírt megegyezést a dúsított urán előállításáról; kitart amellett, hogy az Irán nukleáris programjával kapcsolatos vitát békés, politikai úton kell rendezni, és kéri a tárgyalások újrafelvételét; úgy véli, hogy átfogó és igazságos megoldásra kizárólag annak alapján van lehetőség, hogy elismerjük Irán jogát a békés nukleáris tevékenységhez, miközben Irán biztosítja a nemzetközi közösséget nukleáris programjának békés jellegéről; határozott meggyőződése, hogy párbeszéd és diplomácia révén realisztikus, hosszú távú megoldást lehet találni az iráni kérdésre, a bécsi Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) felügyelete alatt lévő többoldalú keretben;

16. visszautasítja a befolyási övezetek kialakítására irányuló külpolitikákat; hangsúlyozza, hogy teljes mértékben tiszteletben kell tartani minden állam szuverenitását és területi integritását, beleértve minden állam jogát arra, hogy önállóan meghatározott érdekeire alapozva, külső befolyás nélkül építse más államokkal fenntartott kapcsolatait;

17. tudomásul veszi az emberi jogokról folyatott párbeszéd során a rosztovi csúcson tett előrelépést; ismét hangot ad aggodalmának az emberi és demokratikus jogok oroszországi helyzete miatt, amely az Európai Parlament számos állásfoglalásában kifejezésre jut; tudomásul veszi a balti államok orosz anyanyelvű kisebbségeivel kapcsolatos aggodalmat; úgy véli, hogy az EU-nak kiemelkedő jelentőséget kell tulajdonítania a kisebbségi jogok tiszteletben tartásának;

18. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok és az Oroszországi Föderáció kormányainak és parlamentjeinek.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat