Διαδικασία : 2010/2709(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0298/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0298/2010

Συζήτηση :

PV 16/06/2010 - 7
CRE 16/06/2010 - 7

Ψηφοφορία :

PV 17/06/2010 - 7.10
CRE 17/06/2010 - 7.10

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0234
P7_TA(2010)0235

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 155kWORD 104k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0296/2010
9.6.2010
PE441.916v01-00
 
B7-0298/2010

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού


σχετικά με τα συμπεράσματα της διάσκεψης κορυφής ΕΕ/Ρωσίας


Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Jacek Olgierd Kurski, Konrad Szymański, Paweł Robert Kowal, Marek Henryk Migalski, Janusz Wojciechowski, Edvard Kožušník, Roberts Zīle εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα συμπεράσματα της διάσκεψης κορυφής ΕΕ/Ρωσίας  
B7‑0298/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–     έχοντας υπόψη την ισχύουσα Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας (ΣΕΣΣ) μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους αφενός και της Ρωσικής Ομοσπονδίας αφετέρου, καθώς και τις διαπραγματεύσεις που ξεκίνησαν το 2008 για μια νέα συνθήκη ΕΕ-Ρωσίας,

–     έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία ‘Εταιρική σχέση για τον εκσυγχρονισμό’,

–     έχοντας υπόψη τις διαβουλεύσεις ΕΕ-Ρωσίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα,

–     έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τις σχέσεις ΕΕ – Ρωσίας,

–     έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού,

Α.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και η Ρωσία, μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, φέρουν από κοινού ευθύνη για την παγκόσμια σταθερότητα και ότι η ενισχυμένη συνεργασία και οι καλές σχέσεις γειτονίας μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τη σταθερότητα, ασφάλεια και ευμάρεια της Ευρώπης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία και τα κράτη μέλη της ΕΕ είναι μέλη του ΟΑΣΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης,

Β.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάσκεψη κορυφής του Ροστόφ στον Ντον ήταν η πρώτη συνάντηση υψηλού επιπέδου ΕΕ– Ρωσίας μετά από τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας,

Γ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ – Ρωσίας, που θα αποτελέσει στέρεη βάση για στενότερες διμερείς σχέσεις εφ’ όλων των πτυχών της σχέσης, βρίσκεται επί του παρόντος υπό διαπραγμάτευση από τις δύο πλευρές,

Δ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη διάσκεψη κορυφής ΕΕ / Ρωσίας υπεγράφη κοινή δήλωση για την ‘Εταιρική σχέση για τον εκσυγχρονισμό’, με στόχο να δοθεί στη Ρωσία ευκολότερη πρόσβαση στη δυτική τεχνογνωσία και τεχνολογία, δεσμεύοντας παράλληλα τη χώρα για δημοκρατικότερες μεταρρυθμίσεις και την καταπολέμηση της διαφθοράς,

Ε.    λαμβάνοντας υπόψη ότι μια πλήρως λειτουργική κοινωνία των πολιτών αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο κάθε δημοκρατικής χώρας και ένδειξη του επιπέδου ελευθερίας και κράτους δικαίου,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνθήκες εργασίας των δημοσιογράφων στη Ρωσία εξακολουθούν να μην είναι καθόλου ικανοποιητικές, με συνεχείς παρενοχλήσεις, διώξεις και μάλιστα δολοφονίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση αυτή ενδέχεται να χειροτερεύσει περαιτέρω με την έγκριση της προτεινόμενης νέας νομοθεσίας – που κατατέθηκε στη Δούμα στις 24 Απριλίου 2010 – που θα δίνει στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφάλειας (Federal Security Service - FSB) το δικαίωμα να καλεί για ανάκριση δημοσιογράφους και να απαιτεί να αφαιρούν οι εκδότες από τις εκδόσεις τους άρθρα που ‘βοηθούν εξτρεμιστές’ ή ‘φαίνονται ανεπιθύμητα’,

Ζ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εκφοβισμός ακτιβιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πολιτικών της αντιπολίτευσης και ανεξάρτητων δημοσιογράφων εξακολουθεί να είναι σύνηθες φαινόμενο, ιδίως στο Βόρειο Καύκασο,

Η.    λαμβάνοντας υπόψη ότι τριάμισι χρόνια μετά από τη δολοφονία της Anna Politkovskaya ακόμη δεν έχουν προσαχθεί στη δικαιοσύνη οι δολοφόνοι της, ενώ μακρόχρονες καθυστερήσεις χαρακτηρίζουν επί του παρόντος τη διερεύνηση πολλών παρεμφερών υποθέσεων,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο και η Επιτροπή ξεκίνησαν εκτίμηση των αποτελεσμάτων των σχετικών με τα ανθρώπινα δικαιώματα διαβουλεύσεων μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας, που διενεργούνται δύο φορές το χρόνο,

Ι.     λαμβάνοντας υπόψη ότι εκκρεμούν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων πάνω από 20.000 καταγγελίες κατά της Ρωσίας, ενώ στην τεράστια πλειοψηφία των υποθέσεων που έχουν εκδικαστεί η απόφαση ήταν εις βάρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δίκη του πρώην επικεφαλής της εταιρίας πετρελαίων YUKOS Mikhail Khodorkovsky και του συνεταίρου του Platon Lebedev δημιουργεί ανησυχίες όσον αφορά τις προδιαγραφές αμερόληπτης δικαιοσύνης στη Ρωσία, επιτείνοντας την επικρατούσα για την υπόθεση αυτή άποψη ότι είναι άδικη και υποκινείται από πολιτικές σκοπιμότητες,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία αποτελεί το μόνο κράτος μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης που δεν συναινεί συστηματικά στη δημοσίευση εκθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας (CPT),

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι σε συγκρούσεις στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη την 31η Μαΐου η αστυνομία συνέλαβε περίπου 200 άτομα που διαδήλωναν υπέρ του άρθρου 31 του Συντάγματος που εγγυάται την ελευθερία του συνέρχεσθαι,

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ρωσικές αρχές ακύρωσαν τις άμεσες εκλογές δημάρχων σε πολλές πόλεις, όπως το Nizhny Novgorod, το Chelyabinsk, το Ulyanovsk και το Penza, και σκοπεύουν να πράξουν το ίδιο σε άλλες πόλεις, μεταξύ των οποίων το Yekaterinburg, το Perm και το Volgograd· λαμβάνοντας υπόψη ότι η άμεση εκλογή δημάρχων έχει ήδη ακυρωθεί στους μισούς περίπου δήμους,

ΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 5 Ιουνίου η Γερμανία και η Ρωσία πρότειναν τη δημιουργία Επιτροπής Πολιτικών Θεμάτων και Ασφάλειας, που θα λειτουργεί σε υπουργικό επίπεδο και θα έχει ως στόχο την επίλυση περιφερειακών κρίσεων και διενέξεων,

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις αρχές της Γεωργίας, η Ρωσία δεν έχει πλήρως συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις που ανέλαβε δυνάμει της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός από τις 12 Αυγούστου έως τις 8 Σεπτεμβρίου 2008, σκοτώνοντας τουλάχιστον 23 πολίτες της Γεωργίας με πυρά ελεύθερων σκοπευτών από τα κατεχόμενα εδάφη, κατασκευάζοντας νέες στρατιωτικές βάσεις, εντείνοντας σημαντικά τη στρατιωτική παρουσία της στην Αμπχαζία και τη Νότια Οσετία και εμποδίζοντας την πρόσβαση της Αποστολής Επιτήρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΑΕΕΕ) στις επαρχίες αυτές,

ΙΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 27 Απριλίου 2010, τα Κοινοβούλια της Ρωσίας και της Ουκρανίας επικύρωσαν συμφωνία για την παράταση της εκ μέρους της Ρωσίας μίσθωσης του λιμένα της Σεβαστουπόλεως στην Κριμαία για το στόλο της Μαύρης Θάλασσας μέχρι το 2042,

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επανάσταση στο Κιργιζιστάν τον Απρίλιο του 2010 εξακολουθεί να θέτει το ζήτημα της ανεξαρτησίας της χώρας και της πιθανής επιρροής της Ρωσίας,

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσχώρηση της Ρωσίας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) θα συνέβαλε σημαντικά στην περαιτέρω βελτίωση των οικονομικών σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας, υπό τον όρο της δεσμευτικής υποχρέωσης για πλήρη συμμόρφωση προς τις δεσμεύσεις και υποχρεώσεις του ΠΟΕ και την εφαρμογή αυτών,

Κ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αγωγοί ‘Βόρειο Ρεύμα’ και ‘Νότιο Ρεύμα’ θα αυξήσουν την εξάρτηση χωρών της ΕΕ από το Ρωσικό φυσικό αέριο· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σχέδια για την υλοποίηση του αγωγού Nabucco έχουν ατονήσει, με την απόφαση των αρχών του Αζερμπαϊτζάν να αναβάλουν την παραγωγή από τα αποθέματα της Κασπίας Θαλάσσης, που θα αποτελούσαν τη βασική πηγή αερίου για το εν λόγω σχέδιο,

1.    ζητεί να περιληφθεί δεσμευτικό κεφάλαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ρωσίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα ως θεμέλιο της συνεργασίας ΕΕ και Ρωσίας κατά την ανάπτυξη της Εταιρικής Σχέσης για τον Εκσυγχρονισμό·

2.    παροτρύνει το Συμβούλιο και την Επιτροπή να λάβουν απτά μέτρα για να διασφαλίσουν ότι η Εταιρική Σχέση για τον Εκσυγχρονισμό θα αντικατοπτρίζει την κοινώς δεδηλωμένη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσίας για συνεργασία με βάση τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου καθώς και για την απόδοση προτεραιότητας στην αποτελεσματική λειτουργία του δικαστικού κλάδου και στην ενίσχυση της καταπολέμησης της διαφθοράς·

3.    καλεί τις Ρωσικές αρχές να σέβονται απολύτως το δικαίωμα του συνέρχεσθαι και κάθε άλλο δικαίωμα που αναγνωρίζει το σύνταγμα στους πολίτες της Ρωσίας και εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι εκπρόσωποι της ΕΕ που συμμετείχαν στη διάσκεψη κορυφής δεν αντέδρασαν στην βάναυση επέμβαση της αστυνομίας στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη στις 31 Μαΐου·

4.    παροτρύνει το Συμβούλιο και την Επιτροπή να θεωρήσουν την πραγματοποιούμενη δίκη και την επικείμενη απόφαση κατά του Michail Khodorkovsky και του Platon Lebedev ως ένδειξη της προόδου της Ρωσίας προς το κράτος δικαίου, τις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις και την καταπολέμηση της διαφθοράς·

5.    επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τις αρχές της Ρωσίας να διασφαλίσουν ότι θα βρεθούν και προσαχθούν στη δικαιοσύνη οι δολοφόνοι της Natalia Estemirova, του Andrei Kulagin, της Zarema Sadulayeva, του Alik Dzhabrailov, του Maksharip Aushev και της Anna Politkovskaya·

6.    επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τις αρχές της Ρωσίας να διασφαλίσουν την ελευθερία του λόγου και να μην εγκρίνουν νόμους που θα τους επιτρέπουν να διώκουν και λογοκρίνουν τα μέσα ενημέρωσης με το πρόσχημα της δράσης κατά εξτρεμιστών και τρομοκρατών·

7.    χαιρετίζει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά την ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών στην Ρωσία και υπενθυμίζει στις αρχές της Ρωσίας ότι ο καλύτερος δρόμος για ανάπτυξη είναι η αποφυγή της παρεμπόδισης τοπικών πρωτοβουλιών·

8.    καλεί τις αρχές της Ρωσίας να εφαρμόσουν στο ακέραιο τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και – πέραν της καταβολής των σχετικών χρηματικών αποζημιώσεων – να συμμορφωθεί προς τις αποφάσεις του δικαστηρίου για τη διεξαγωγή ουσιωδών ερευνών, να αποκαλύψει τα αίτια των καταχρήσεων και να θεσπίσει τις μεταρρυθμίσεις που είναι απαραίτητες για την μελλοντική αποφυγή τους·

9.    καλεί τις αρχές της Ρωσίας να τιμήσουν τη δέσμευση που ανέλαβαν με τη Συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με τη Γεωργία, να σταματήσουν να παρενοχλούν πολίτες της Γεωργίας στα σύνορα των κατεχομένων εδαφών και να παύσουν να εμποδίζουν την πρόσβαση της ΑΕΕΕ στη Νότιο Οσετία και Αμπχαζία·

10.  επισημαίνει την πολιτική και κοινωνική αναταραχή που προκάλεσε στην Ουκρανία η παράταση της μίσθωσης από τη Ρωσία του λιμένα της Σεβαστούπολης στην Κριμαία για το στόλο της Μαύρης Θάλασσας· πιστεύει ότι η παρατεταμένη παρουσία του Ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας στην Κριμαία μπορεί να έχει αποσταθεροποιητικές συνέπειες για την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας και ολόκληρης της περιοχής· τονίζει ότι η αστάθεια της Ουκρανίας αντιβαίνει προς τα συμφέροντα τόσο της ΕΕ όσο και όλων των ανατολικών εταίρων μας·

11.  επισημαίνει την προσφορά του Πρωθυπουργού Βλαντιμίρ Πούτιν, της 30ής Απριλίου 2010, να συγχωνεύσει την εθνική εταιρία πετρελαίου και αερίου της Ουκρανίας Naftohaz Ukrainy με την Gazprom· πιστεύει ότι μια κοινοπραξία Naftohaz / Gazprom θα σήμαινε την αρχή της κυριαρχίας της Gazprom στον ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας και θα έπληττε την ενεργειακή ασφάλεια των κρατών μελών της ΕΕ· επαναλαμβάνει ότι είναι προς το συμφέρον της ΕΕ η προαγωγή της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού από την Ρωσία μέσω της Ουκρανίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια και προβλεψιμότητα των οδών εφοδιασμού, καθώς και ο εκσυγχρονισμός του συστήματος διαμετακόμισης αερίου της Ουκρανίας στα πλαίσια κοινών δραστηριοτήτων ΕΕ-Ουκρανίας·

12.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να δεσμευτούν πλήρως υπέρ της ανάπτυξης του Νότιου Διαδρόμου, συμπεριλαμβανομένου του αγωγού Nabucco, να εξασφαλίσουν τους πόρους που απαιτούνται για την κατασκευή του και να αρχίσουν διάλογο με τις αρχές του Αζερμπαϊτζάν σχετικά με τα αποθέματα αερίου που απαιτούνται για το σχέδιο·

13.  χαιρετίζει την πρόοδο των διαπραγματεύσεων για την ελευθέρωση των θεωρήσεων διαβατηρίου και υπενθυμίζει ότι η θέσπιση καθεστώτος απαλλαγής από την υποχρέωση θεωρήσεων πρέπει να βασιστεί στην πρόοδο της Ρωσίας στους τομείς της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

14.  χαιρετίζει την απόφαση της Επιτροπής και του Συμβουλίου να αξιολογήσουν την επίπτωση των διαβουλεύσεων με τη Ρωσία για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ζητεί να δημοσιευθεί η πλήρης έκθεση και να διεξαχθεί ανοιχτή συζήτηση των πορισμάτων της με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα κράτη μέλη και ΜΚΟ·

15.  εκφράζει την ανησυχία του για την υπαναχώρηση από τις άμεσες δημοτικές εκλογές στους δήμους της Ρωσίας και την επιστροφή στην πολιτική του ορισμού των αξιωματούχων αυτών βάσει πολιτικών κριτηρίων·

16.  επισημαίνει την πρόταση δημιουργίας Επιτροπής Πολιτικών Θεμάτων και Ασφάλειας ΕΕ – Ρωσίας· υπενθυμίζει στην Επιτροπή και το Συμβούλιο ότι σε περίπτωση σύστασης τέτοιου σώματος, είναι ζωτικό το να εκφράζεται η ΕΕ με μια φωνή, να προσπαθεί να υιοθετεί με διαπραγματεύσεις κοινή θέση επί σημαντικών θεμάτων και να λαμβάνει υπόψη τις επιφυλάξεις που εκφράζει κάποιο κράτος μέλος·

17.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα κράτη μέλη, στην Κυβέρνηση και στο Κοινοβούλιο της Ρωσικής Ομοσπονδίας και στο Συμβούλιο της Ευρώπης.

 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου