Rezolūcijas priekšlikums - B7-0298/2010Rezolūcijas priekšlikums
B7-0298/2010

  REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par ES un Krievijas augstākā līmeņa sanāksmes secinājumiem

  9.6.2010

  iesniegts, noslēdzot debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem,
  saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu

  Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Jacek Olgierd Kurski, Konrad Szymański, Paweł Robert Kowal, Marek Henryk Migalski, Janusz Wojciechowski, Edvard Kožušník, Roberts Zīle ECR grupas vārdā

  Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B7-0296/2010

  Procedūra : 2010/2709(RSP)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  B7-0298/2010
  Iesniegtie teksti :
  B7-0298/2010
  Pieņemtie teksti :

  B7‑0298/2010

  Eiropas Parlamenta rezolūcija par ES un Krievijas augstākā līmeņa sanāksmes secinājumiem

  Eiropas Parlaments,

  –     ņemot vērā pašreizējo Partnerības un sadarbības nolīgumu (PSN) starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Krievijas Federāciju, no otras puses, kā arī 2008. gadā uzsāktās sarunas par jaunu ES un Krievijas līgumu,

  –     ņemot vērā iniciatīvu „Partnerība modernizācijai”,

  –     ņemot vērā ES un Krievijas konsultācijas par cilvēktiesību jautājumiem;

  –     ņemot vērā Parlamenta iepriekšējās rezolūcijas par ES un Krievijas attiecībām,

  –     ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

  A.    tā kā ES un Krievija, kura ir ANO Drošības padomes pastāvīgā locekle, ir kopīgi atbildīgas par stabilitāti pasaulē un tā kā ciešāka sadarbība un labas kaimiņattiecības starp ES un Krieviju ir īpaši svarīgas Eiropas stabilitātei, drošībai un labklājībai; tā kā gan Krievija, gan ES dalībvalstis visas ir EDSO un Eiropas Padome locekles;

  B.    tā augstākā līmeņa sanāksme Rostovā pie Donas bija pirmā šāda veida ES un Krievijas sanāksme, kopš stājies spēkā Lisabonas līgums;

  C.    tā kā starp abām pusēm pašlaik notiek sarunas par jauno ES un Krievijas Partnerības un sadarbības nolīgumu, ar kuru jānodrošina stabils pamats padziļinātām divpusējām attiecībām, aptverot visus attiecību aspektus;

  D.    tā kā augstākā līmeņa sanāksmē ES un Krievija parakstīja kopīgu deklarāciju par „Partnerību modernizācijai”, kuras mērķis ir dot Krievijai ērtāku piekļuvi Rietumu zinātībai un tehnoloģijām, tai pat laikā valstij apņemoties veikt demokrātiskākas reformas un apkarot korupciju;

  E.    tā kā pilnībā funkcionējoša pilsoniskā sabiedrība ir jebkuras demokrātiskas valsts stūrakmens, kā arī brīvības līmeņa un tiesiskuma rādītājs;

  F.    tā kā žurnālistu darba apstākļi Krievijā joprojām nebūt nav apmierinoši un nepārtraukti nākas saskarties ar iebiedēšanu, izsekošanu un pat slepkavībām; tā kā situācija var vēl pasliktināties, ja tiktu pieņemts ierosinātais jaunais tiesību akts, ko Valsts domei iesniedza 2010. gada 24.aprīlī un ar kuru Federālajam Drošības dienestam (FDD) tiktu piešķirtas tiesības izsaukt uz pratināšanām žurnālistus un prasīt redaktoriem izņemt no savām publikācijām rakstus, kuri „atbalsta ekstrēmistus” vai „šķiet nevēlami”;

  G.    tā kā joprojām parasta lieta ir baiļu atmosfēras radīšana cilvēktiesību aktīvistu, opozīcijas politiķu un neatkarīgu žurnālistu iebiedēšanai, jo īpaši Ziemeļkaukāzā;

  H.    tā kā pēc vairāk nekā trīsarpus gadiem Anna Politkovskaya slepkavas joprojām nav stājušies tiesas priekšā un šobrīd ilgstoši kavējas daudzu līdzīgu lietu izmeklēšana;

  I.     tā kā Padome un Komisija ir uzsākusi rezultātu novērtēšanu konsultācijām par cilvēktiesību jautājumiem starp ES un Krieviju, kādas notiek divreiz gadā;

  J.     tā kā Eiropas Cilvēktiesību tiesā pret Krieviju šobrīd ir iesniegti vairāk nekā 20 000 lietu, kuru lielāko daļu Krievijas Federācija ir zaudējusi gadījumos, ja Tiesa bijusi spējīga pasludināt spriedumu;

  K.   tā kā tiesas prāva pret naftas uzņēmuma „YUKOS” bijušo direktoru Mikhail Khodorkovsky un viņa partneri Platon Lebedev rada bažas par taisnīgas tiesas standartiem Krievijā, liekot arvien vairāk uzskatīt dominējošos šīs lietas novērtējumus, tostarp Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas novērtējumu, par netaisniem un politiski motivētiem;

  L.    tā kā Krievija ir vienīgā Eiropas Padomes dalībvalsts, kura parasti nepiekrīt Eiropas Komitejas spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanai ziņojumu publicēšanai;

  M.   tā kā 31. maija sadursmēs Maskavā un Sanktpēterburgā policija aizturēja apmēram 200 protestantu, kuri rīkoja demonstrāciju, lai atbalstītu konstitūcijas 31. pantu, kurā tiek garantēta pulcēšanās brīvība;

  N.   tā kā Krievijas iestādes daudzās pilsētās, piemēram, Ņižņijnovgorodā, Čeļabinskā, Uļjanovskā un Penzā ir atcēlušas tiešas mēru vēlēšanas un plāno to darīt citās pilsētās, tostarp, Jekaterinburgā, Permā un Volgogradā; tā kā tiešas mēru vēlēšanas ir atceltas jau gandrīz pusē no visām pašvaldībām;

  O.   tā kā 5. jūnijā Vācija un Krievija ierosināja izveidot ES un Krievijas Politisko un drošības komiteju, kas darbotos ministriju līmenī un kuras mērķis būtu reģionālo krīžu un konfliktu risināšana;

  P.    tā kā pēc Gruzijas iestāžu sniegtajām ziņām Krievija nav pilnībā izpildījusi savas saistības sakarā ar 2008. gada 12. augusta un 8. septembra vienošanos par pamieru, nogalinot okupētajās teritorijās ar snaiperu lodēm vismaz 23 Gruzijas pilsoņus, ceļot jaunas militārās bāzes, ievērojami palielinot tās militāro klātbūtni Abhāzijā un Dienvidosetijā, kā arī bloķējot ESUM piekļuvi šīm provincēm;

  Q.   tā kā Krievijas un Ukrainas parlamenti 2010. gada 27. aprīlī ratificēja nolīgumu par nomas līguma pagarināšanu līdz 2042. gadam Krievijas Melnās jūras kara flotei Krimas ostā Sevastopolē;

  R.    tā kā 2010. gada aprīļa revolūcija Kirgizstānā joprojām liek šaubīties par valsts neatkarību un iespējamo Krievijas ietekmi;

  S.    tā kā Krievijas pievienošanās Pasaules Tirdzniecības organizācijai (PTO) varētu ievērojami veicināt ekonomisko attiecību turpmāku uzlabošanos starp ES un Krieviju, ja vien tiktu izpildītas obligātās saistības pilnībā ievērot un īstenot PTO saistības un pienākumus;

  T.    tā kā sagaidāms, ka „Nord Stream” un „South Stream” projekti palielinās ES valstu atkarību no Krievijas gāzes; tā kā „Nabucco” gāzesvada izbūves plāni šobrīd ir apstājušies saistībā ar Azerbaidžānas iestāžu lēmumu pagaidām atlikt gāzes ražošanu no atradnēm Kaspijas jūrā, kas šajā projektā bija paredzētas kā galvenais gāzes avots,

  1.    prasa jaunajā partnerības un sadarbības nolīgumā starp Krieviju un Eiropas Savienību iekļaut saistošu cilvēktiesību iedaļu, kā arī lai cilvēktiesības būtu par pamatu sadarbībai starp ES un Krieviju „Partnerības modernizācijai” izstrādē;

  2.    mudina Padomi un Komisiju veikt konkrētus pasākumus, lai nodrošinātu, ka „Partnerība modernizācijai” atspoguļo Eiropas Savienības un Krievijas kopīgi deklarēto apņēmību sadarboties, pamatojoties uz demokrātiju un tiesiskumu, kā arī noteikt par prioritāti tiesu iestāžu efektīvas darbības nodrošināšanu un korupcijas apkarošanas pastiprināšanu;

  3.    aicina Krievijas iestādes pilnībā respektēt pulcēšanās brīvību un jebkuras citas tiesības, ko iedzīvotājiem nodrošina konstitūcija, un pauž nožēlu, ka ES pārstāvji, kuri piedalījās augstākā līmeņa sanāksmē, nav nekādi reaģējuši uz brutālo policijas rīcību 31. maijā Maskavā un Sanktpēterburgā;

  4.    mudina Padomi un Komisiju izvērtēt pašreizējo tiesas procesu un gaidāmo spriedumu lietā pret Michail Khodorkovsky un Platon Lebedev kā rādītāju Krievijas progresam virzībā uz tiesiskumu, demokrātiskām reformām un cīņu pret korupciju;

  5.    atkārtoti aicina Krievijas iestādes nodrošināt, ka tiek atrasti un tiesāti Natalia Estemirova, Andrei Kulagin, Zarema Sadulayeva, Alik Dzhabrailov, Maksharip Aushev un Anna Politkovskaya slepkavas;

  6.    atkārtoti aicina Krievijas iestādes nodrošināt vārda brīvību un atturēties no tādu tiesību aktu pieņemšanas, kas varētu veicināt plašsaziņas līdzekļu vajāšanu un cenzēšanu, aizbildinoties ar cīņu pret ekstrēmismu un terorismu;

  7.    atzinīgi vērtē progresu pilsoniskās sabiedrības attīstībā Krievijā un atgādina Krievijas iestādēm, ka labākais veids šādas sabiedrības attīstības veicināšanai ir neierobežot vietējās iniciatīvas;

  8.    aicina Krievijas iestādes pilnībā īstenot Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumus un neatkarīgi no attiecīgu finansiālu kompensāciju izmaksas pildīt tiesas rīkojumus veikt nozīmīgas izmeklēšanas, atklāt ļaunprātīgas rīcības pamatcēloņus un īstenot vajadzīgās reformas, lai novērstu šādus gadījumus nākotnē;

  9.    aicina Krievijas iestādes respektēt tās saistības sakarā ar pamiera noslēgšanu ar Gruziju, pārtraukt Gruzijas pilsoņu iebiedēšanu uz okupēto teritoriju robežām un pārtraukt blokādi ESUM piekļuvei Dienvidosetijai un Abhāzijai;

  10.  atzīmē politisko un sociālo nemieru Ukrainā, ko izraisīja nomas līguma pagarināšana Krievijas Melnās jūras kara flotei Krimas ostā Sevastopolē; uzskata, ka ilgstošai Krievijas Melnās jūras kara flotes klātbūtnei Krimā var būt destabilizējošas sekas attiecībā uz Ukrainas un visa reģiona teritoriālo integritāti; uzsver, ka nestabilitāte Ukrainā ir pretrunā ar ES un visu tās austrumu partneru interesēm;

  11.  atzīmē premjerministra Vladimira Putina 2010. gada 30. aprīļa piedāvājumu Ukrainas nacionālo naftas un gāzes uzņēmumu "Naftohaz Ukrainy” apvienot ar „Gazprom”; uzskata, ka kopuzņēmums starp "Naftohaz Ukrainy” un „Gazprom” varētu būt sākums Ukrainas enerģētikas nozares pārņemšanai no „Gazprom” puses un tas varētu traucēt ES dalībvalstu energodrošību; atkārto, ka ES interesēs ir veicināt energoapgādes drošību gāzei, kas nāk no Krievijas caur Ukrainu, garantēt piegādes ceļu pārredzamību un prognozējamību, kā arī ar ES un Ukrainas kopīgiem spēkiem nodrošināt Ukrainas gāzes tranzīta sistēmas modernizāciju;

  12. aicina Padomi un Komisiju pilnībā iesaistīties Dienvidu koridora, tostarp „Nabucco” gāzesvada izstrādē, lai nodrošinātu nepieciešamo finansējumu tā celtniecībai un uzsāktu dialogu ar Azerbaidžānas iestādēm par gāzes atradņu attīstīšanu šim projektam;

  13.  atzinīgi vērtē progresu sarunās par vīzu režīma atcelšanu un atgādina, ka bezvīzu režīma pamatā vajadzētu būt Krievijas progresam demokrātijas, tiesiskuma un cilvēktiesību ievērošanas jomās;

  14.  atzinīgi vērtē Komisijas un Padomes lēmumu novērtēt, kāda ietekme bijusi konsultācijām par cilvēktiesību jautājumiem ar Krieviju, kā arī prasa publicēt pilnīgu ziņojumu un rīkot par rezultātiem atklātas debates ar Eiropas Parlamentu, dalībvalstīm un NVO;

  15.  pauž bažas par tiešu mēru vēlēšanu atcelšanu Krievijas pašvaldībās un atgriešanos pie tādas politikas, ka izvirzīšana šim amatam notiek, pamatojoties uz politiskiem nopelniem;

  16.  atzīmē priekšlikumu izveidot ES un Krievijas Politisko un drošības komiteju; atgādina Komisijai un Padomei, ka šādas struktūras izveidei svarīgi, lai ES runātu vienbalsīgi, panāktu kopīgu viedokli svarīgos jautājumos un ņemtu vērā jebkuras dalībvalsts iebildumus;

  17.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstīm, Krievijas Federācijas valdībai un parlamentam, kā arī Eiropas Padomei.