Návrh uznesenia - B7-0298/2010Návrh uznesenia
B7-0298/2010

NÁVRH UZNESENIA o záveroch zo samitu EÚ – Rusko

9.6.2010

predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Jacek Olgierd Kurski, Konrad Szymański, Paweł Robert Kowal, Marek Henryk Migalski, Janusz Wojciechowski, Edvard Kožušník, Roberts Zīle v mene skupiny ECR

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0296/2010

Postup : 2010/2709(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B7-0298/2010
Predkladané texty :
B7-0298/2010

B7‑0298/2010

Uznesenie Európskeho parlamentu o záveroch zo samitu EÚ – Rusko

Európsky parlament,

–     so zreteľom na existujúcu Dohodu o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Ruskou federáciou na strane druhej a na rokovania o novej zmluve medzi EÚ a Ruskom, ktoré sa začali v roku 2008,

–     so zreteľom na iniciatívu Partnerstvo pre modernizáciu,

–     so zreteľom na konzultácie medzi EÚ a Ruskom o ľudských právach,

–     so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o vzťahoch EÚ s Ruskom,

–     so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.    keďže EÚ a Rusko, ktoré je stálym členom Bezpečnostnej rady OSN, nesú spoločnú zodpovednosť za globálnu stabilitu a keďže posilnená spolupráca a dobré susedské vzťahy medzi EÚ a Ruskom majú osobitný význam pre stabilitu, bezpečnosť a prosperitu v Európe, keďže Rusko, ako aj členské štáty EÚ, sú členmi OBSE a Rady Európy,

B.    keďže samit v Rostove na Done bol prvým stretnutím na vysokej úrovni medzi EÚ a Ruskom od nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy,

C.    keďže obe strany v súčasnosti rokujú o novej dohode o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Ruskom, ktorej účelom je vytvoriť pevný základ pre rozšírenie bilaterálnych vzťahov pokrývajúcich všetky aspekty partnerstva,

D.    keďže na samite EÚ a Ruska bolo podpísané spoločné vyhlásenie o Partnerstve pre modernizáciu, ktorého cieľom je poskytnúť Rusku jednoduchší prístup k západnému know-how a technológiám a zároveň zaviazať túto krajinu k demokratickejším reformám a boju proti korupcii,

E.    keďže občianska spoločnosť, ktorá funguje v plnej miere, je základným kameňom každej demokratickej krajiny a ukazovateľom miery slobody a úrovne právneho štátu;

F.    keďže pracovné podmienky novinárov v Rusku sú stále nedostatočné, pričom aj naďalej dochádza k prenasledovaniu, trestnému stíhaniu a dokonca k vraždám; keďže k ďalšiemu zhoršeniu tejto situácie môže dôjsť po schválení nových návrhov právnych predpisov, ktoré boli predložené štátnej Dume 24. apríla 2010 a prostredníctvom ktorých by Federálna bezpečnostná služba (FBS) získala právomoc predvolávať novinárov na výsluch a požadovať od vydavateľov, aby z vydaní odstránili články, ktoré „napomáhajú extrémistom“ alebo „pôsobia nežiaduco“,

G.    keďže zastrašovanie aktivistov v oblasti ľudských práv, opozičných politikov a nezávislých novinárov v atmosfére strachu je stále bežné, najmä v severnom Kaukaze,

H.    keďže ani po viac ako 3,5 rokoch neboli vrahovia Anny Politkovskej postavení pred súd a prieťahy sú bežnou skutočnosťou pri vyšetrovaniach podobných prípadov,

I.     keďže Rada a Komisia začali hodnotenie výsledkov konzultácii medzi EÚ a Ruskom týkajúcich sa ľudských práv, ktoré sa konajú dva krát za rok,

J.     keďže v súčasnosti sa na Európskom súde pre ľudské práva prejednáva viac ako 20 000 žalôb proti Rusku, pričom vo väčšine týchto prípadov, v ktorých už tento súd vyniesol rozsudok, bolo rozhodnuté v neprospech Ruska,

K.   keďže súdny proces s bývalým šéfom ropnej spoločnosti YUKOS Michailom Chodorkovským a jeho spoločníkom Platonom Lebedevom vyvoláva znepokojenie v súvislosti s normami spravodlivého súdneho procesu v Rusku, čím sa potvrdzujú väčšinové hodnotenia tohto prípadu vrátane hodnotenia Parlamentného zhromaždenia Rady Európy, ako nespravodlivého a politicky motivovaného,

L.    keďže Rusko je jediným členským štátom Rady Európy, ktorý nedáva rutinne súhlas so zverejnením správ Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania (CPT – Committee for the Prevention of Torture),

M.   keďže polícia 31. mája počas nepokojov v Moskve a Petrohrade zadržala približne 200 protestujúcich, ktorí demonštrovali na podporu článku 31 ústavy, ktorý zaručuje slobodu zhromažďovania,

N.   keďže ruské orgány zrušili priame voľby starostov v mnohých mestách, ako napr. v Nižnom Novgorode, Čeljabinsku, Uljanovsku a Penze a plánujú zrušiť voľby aj v ďalších mestách vrátane Jekaterinburgu, Permu a Volgogradu, keďže priame voľby starostov už boli zrušené v takmer polovici všetkých samospráv,

O.   keďže 5. júna navrhlo Nemecko a Rusko vytvorenie politického a bezpečnostného výboru EÚ a Ruska, ktorý by pracoval na ministerskej úrovni a ktorého cieľom by bolo riešenie regionálnych kríz a konfliktov,

P.    keďže podľa gruzínskych úradov Rusko v plnej miere nedodržalo záväzky, ktoré na seba prevzalo na základe dohody o prímerí z 12. augusta a 8. septembra 2008, pretože zastrelilo minimálne 23 gruzínskych občanov prostredníctvom ostreľovačov z okupovaných území, vybudovalo nové vojenské základne, výrazne zvýšilo svoju vojenskú prítomnosť v Abcházsku a Južnom Osetsku a zablokovalo prístup misie EUMM do týchto provincií,

Q.   keďže 27. apríla 2010 parlamenty Ruska a Ukrajiny ratifikovali dohodu o predĺžení prenájmu krymského prístavu v Sevastopole pre Čiernomorskú flotilu do roku 2042,

R.    keďže revolúcia v Kirgistane v apríli 2010 neustále vyvoláva otázky o nezávislosti tejto krajiny a prípadného vplyvu Ruska,

S.    keďže vstup Ruska do Svetovej obchodnej organizácie (WTO) by predstavoval výrazný prínos k ďalšiemu zlepšeniu hospodárskych vzťahov medzi Ruskom a EÚ, pod podmienkou úplného dodržiavania a uplatňovania záväzkov a povinností vyplývajúcich z členstva vo WTO,

T.    keďže projekty Nord Stream a South Stream zvýšia závislosť krajín EÚ od ruského plynu, keďže plány pokročiť s plynovodom Nabucco stratili na aktuálnosti po rozhodnutí azerbajdžanských orgánov odložiť ťažbu v ložiskách v Kaspickom mori, ktoré mali byť hlavným zdrojom plynu pre tento projekt,

1.    žiada, aby bola do Dohody o partnerstve a spolupráci medzi Ruskom a Európskou úniou začlenená záväzná časť týkajúca sa ľudských práv a aby sa ľudské práva pokladali za základ pre spoluprácu medzi EÚ a Ruskom pri vytváraní Partnerstva pre modernizáciu,

2.    naliehavo vyzýva Radu a Komisiu, aby prijali konkrétne kroky s cieľom zabezpečiť, aby Partnerstvo pre modernizáciu odzrkadľovalo spoločne vyjadrený záväzok Európskej únie a Ruska k spolupráci založenej na demokracii a právnom štáte a k prioritnému zabezpečeniu efektívneho fungovania justície a zintenzívnenia boja proti korupcii;

3.    vyzýva ruské orgány, aby v plnej miere rešpektovali slobodu zhromažďovania a všetky ďalšie práva, ktoré jeho občanom zaručuje ústava, a vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že zástupcovia EÚ počas samitu žiadnym spôsobom nereagovali na brutálny zásah polície 31. mája v Moskve a Petrohrade;

4.    naliehavo vyzýva Radu a Komisiu, aby pokladali prebiehajúci súdny proces s Michailom Chodorkovským a Platonom Lebedevom a budúci rozsudok za ukazovateľ ruského pokroku v oblasti právneho štátu, demokratických reforiem a boja proti korupcii;

5.    opätovne vyzýva ruské úrady, aby zabezpečili, že vrahovia Natálie Estemirovovej, Andreja Kulagina, Zaremy Sadulajevovej, Alika Džabrajlova, Makšaripa Auševa a Anny Politkovskej budú vypátraní a postavení pred súd;

6.    opätovne vyzýva ruské orgány, aby zabezpečili slobodu prejavu a aby sa zdržali prijatia zákonov, ktoré by umožňovali prenasledovať a cenzurovať médiá pod zámienkou protiextrémistických a protiteroristických činností;

7.    víta pokrok v rozvoji občianskej spoločnosti v Rusku a pripomína ruským orgánom, že najlepším spôsobom, ako umožniť jej rozvoj, je nebrániť iniciatívam na miestnej úrovni;

8.    vyzýva ruské orgány, aby v plnej miere vykonali rozsudky ESĽP a aby okrem úhrady príslušných finančných prostriedkov splnili príkazy súdu uskutočniť zmysluplné vyšetrovania, odhalili skutočné príčiny protiprávneho konania a zaviedli potrebné reformy s cieľom zabrániť, aby sa opakovali v budúcnosti;

9.    vyzýva ruské orgány, aby dodržiavali svoj záväzok v dohode o prímerí s Gruzínskom, zastavili prenasledovanie gruzínskych občanov na hraniciach a okupovaných územiach a prestali brániť vstupu misie EUMM do Južného Osetska a Abcházska;

10.  berie na vedomie politické a sociálne nepokoje na Ukrajine vyvolané predĺžením ruského prenájmu krymského prístavu v Sevastopole pre Čiernomorskú flotilu, domnieva sa, že predĺžená prítomnosť ruskej Čiernomorskej flotily na Kryme môže mať destabilizačné následky pre územnú celistvosť Ukrajiny a celého regiónu; zdôrazňuje, že nestabilita na Ukrajine nie je v záujme EÚ ani žiadneho z našich východných partnerov;

11.  berie na vedomie ponuku premiéra Vladimíra Putina z 30. apríla 2010 na zlúčenie ukrajinskej národnej ropnej a plynárenskej spoločnosti Naftogaz s Gazpromom; domnieva sa, že spoločný podnik medzi Naftogazom a Gazpromom môže byť začiatkom prevzatia kontroly Gazpromu nad ukrajinským energetickým odvetvím a skomplikuje energetickú bezpečnosť členských štátov EÚ; pripomína, že je v záujme EÚ, aby posilňovala bezpečnosť dodávok energie z Ruska cez Ukrajinu s cieľom zaručiť transparentnosť a predvídateľnosť dodávateľských ciest a zabezpečiť modernizáciu ukrajinského plynárenského tranzitného systému spoločným úsilím EÚ a Ukrajiny;

12.  vyzýva Radu a Komisiu, aby sa v plnej miere venovali rozvoju južného koridoru vrátane plynovodu Nabucco, zabezpečili finančné prostriedky potrebné na jeho výstavbu a začali dialóg s azerbajdžanskými orgánmi o sprístupnení ložísk plynu pre tento projekt;

13.  víta pokrok v rokovaniach o liberalizácii víz a pripomína, že zavedenie bezvízového režimu by malo vychádzať z pokroku Ruska v oblastiach demokracie, právneho štátu a dodržiavania ľudských práv;

14.  víta rozhodnutie Komisie a Rady vyhodnotiť vplyv konzultácií s Ruskom týkajúcich sa ľudských práv a vyzýva, aby sa zverejnila celá správa a otvorila diskusia o jej zisteniach s Európskym parlamentom, členskými štátmi a MVO;

15.  vyjadruje znepokojenie nad zrušením priamych volieb starostov v ruských samosprávach a nad návratom k politike menovaní na tieto miesta na základe politických kritérií;

16.  berie na vedomie návrh vytvoriť Politický a bezpečnostný výbor EÚ a Ruska; pripomína Komisii a Rade, že v prípade vytvorenia tohto orgánu je nevyhnuté, aby EÚ vystupovala jednotne, prerokovala spoločné pozície k významným otázkam a zohľadňovala výhrady formulované jednotlivými členskými štátmi;

17.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, členským štátom, vláde a parlamentu Ruskej federácie a Rade Európy.