Predlog resolucije - B7-0298/2010Predlog resolucije
B7-0298/2010

  PREDLOG RESOLUCIJE o sklepih vrhunskega srečanja med EU in Rusijo

  9.6.2010

  ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije
  v skladu s členom 110(2) poslovnika

  Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Jacek Olgierd Kurski, Konrad Szymański, Paweł Robert Kowal, Marek Henryk Migalski, Janusz Wojciechowski, Edvard Kožušník, Roberts Zīle v imenu skupine ECR

  Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B7-0296/2010

  Postopek : 2010/2709(RSP)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  B7-0298/2010
  Predložena besedila :
  B7-0298/2010
  Sprejeta besedila :

  B7‑0298/2010

  Resolucija Evropskega parlamenta o sklepih vrhunskega srečanja med EU in Rusijo

  Evropski parlament,

  –     ob upoštevanju obstoječega sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni in Rusko federacijo na drugi strani ter pogajanj za nov sporazum med EU in Rusijo, ki so se začela leta 2008,

  –     ob upoštevanju pobude o partnerstvu za modernizacijo,

  –     ob upoštevanju posvetovanj med EU in Rusijo o človekovih pravicah,

  –     ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o odnosih med EU in Rusijo,

  –     ob upoštevanju člena 110(2) svojega poslovnika,

  A.    ker sta EU in Rusija, ki je stalna članica Varnostnega sveta ZN, soodgovorni za stabilnost v svetu in ker so okrepljeno sodelovanje in dobrososedski odnosi med EU in Rusijo zelo pomembni za stabilnost, varnost in blaginjo v Evropi; ker so Rusija in vse države članice EU članice Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi in Sveta Evrope,

  B.    ker je bilo vrhunsko srečanje v Rostovu na Donu prvo srečanje na visoki ravni med EU in Rusijo po uveljavitvi Lizbonske pogodbe,

  C.    ker se obe strani pravkar pogajata o novem sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med EU in Rusijo, ki naj bi zagotovil trdno podlago za poglobljene dvostranske odnose na vseh področjih teh odnosov,

  D.    ker sta EU in Rusija na srečanju podpisali skupno izjavo o partnerstvu za modernizacijo, ki je namenjena olajšanju dostopa Rusije do zahodnjaškega znanja in tehnologije, hkrati pa Rusijo obvezuje k okrepitvi demokratičnih reform in boja proti korupciji,

  E.    ker je v celoti delujoča civilna družba temelj vsake demokratične države in kazalnik stopnje svobode in pravne države,

  F.    ker so delovne razmere za novinarje v Rusiji še vedno daleč od zadovoljivih, saj se še naprej dogajajo nadlegovanje, preganjanje in celo umori; ker se lahko to stanje še poslabša s sprejetjem predlaganega novega zakona, ki je bil predložen dumi 24. aprila 2010 in ki bi zvezni varnostni službi (FSB) podelil pravico, da zaslišuje novinarje in od urednikov zahteva umik člankov, ki „podpirajo skrajneže“ ali „se zdijo nezaželeni“, iz svojih publikacij,

  G.    ker je še vedno pogosto zastraševanje zagovornikov človekovih pravic, opozicijskih politikov in neodvisnih novinarjev v ozračju strahu, zlasti v severnem Kavkazu,

  H.    ker morilcem Ane Politkovske po treh letih in pol še vedno ni bilo sojeno, v preiskavah številnih podobnih primerov pa prihaja do dolgih zaostankov,

  I.     ker sta Svet in Komisija začela pripravljati oceno o rezultatih posvetovanj o človekovih pravicah med EU in Rusijo, ki potekajo dvakrat letno,

  J.     ker je pred Evropskim sodiščem za človekove pravice trenutno več kot 20 000 primerov proti Rusiji, v veliki večini primerov pa sodišče razsodi tako, da Ruska federacija izgubi,

  K.   ker proces proti nekdanjemu predsedniku naftne družbe YUKOS Mihailu Hodorkovskemu in njegovemu družabniku Platonu Lebedevu zbuja skrb nad standardi poštenega sojenja v Rusiji, že tako pa prevladujejo ocene, vključno z oceno Parlamentarne skupščine Sveta Evrope, da je ta proces nepošten in politično motiviran,

  L.    ker je Rusija edina država članica Sveta Evrope, ki ne soglaša vedno z objavo poročil Evropskega odbora za preprečevanje mučenja in nehumanega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja,

  M.   ker je policija v spopadih v Moskvi in Sankt Peterburgu 31. maja pridržala okoli 200 protestnikov, ki so demonstrirali v podporo členu 31 ruske ustave, ki zagotavlja svobodo zbiranja,

  N.   ker so ruske oblasti v številnih mestih, med drugim v Nižnem Novgorodu, Čeljabinsku, Uljanovsku in Penzi, odpravile neposredne volitve županov, enako pa nameravajo storiti še v drugih mestih, med drugim v Jekaterinburgu, Permu in Volgogradu; ker so bile neposredne volitve županov odpravljene že v skoraj polovici vseh občin,

  O.   ker sta Nemčija in Rusija 5. junija predlagali ustanovitev političnega in varnostnega odbora EU-Rusija, ki bi deloval na ministrski ravni in bi si prizadeval za reševanje regionalnih kriz in sporov,

  P.    ker Rusija po trditvah gruzinskih oblasti ni v celoti izpolnila obveznosti, h katerim se je zavezala v okviru sporazuma o prekinitvi ognja z dne 12. avgusta in 8. septembra 2008, saj so njeni ostrostrelci na zasedenih ozemljih ubili vsaj 23 državljanov Gruzije, na teh območjih pa je tudi zgradila nova vojaška oporišča, s čimer je bistveno okrepila svojo vojaško prisotnost v Abhaziji in Južni Osetiji ter nadzorni misiji Evropske unije onemogočila dostop na ta ozemlja,

  Q.   ker sta ruski in ukrajinski parlament 27. aprila 2010 ratificirala sporazum o podaljšanju ruskega najema pristanišča Sevastopol na Krimu za njeno črnomorsko floto do leta 2042,

  R.    ker se ob revoluciji v Kirgizistanu aprila 2010 še vedno porajajo vprašanja o neodvisnosti te države in morebitnem vplivu Rusije,

  S.    ker bi pristop Rusije k Svetovni trgovinski organizaciji (STO) pomembno prispeval k nadaljnjemu izboljšanju gospodarskih odnosov med EU in Rusijo, kar je odvisno od polnega spoštovanja in izpolnjevanja obveznosti in dolžnosti, ki jih določa STO,

  T.    ker bosta projekta Severni tok in Južni tok okrepila odvisnost držav EU od ruskega plina; ker so načrti o gradnji plinovoda Nabucco zastali z odločitvijo azerbajdžanskih oblasti, da preložijo proizvodnjo iz nahajališč v Kaspijskem morju, kar naj bi postal glavni vir plina za ta projekt,

  1.    poziva k vključitvi obvezujočega poglavja o človekovih pravicah v novi sporazum o partnerstvu in sodelovanju med Rusijo in Evropsko unijo ter k obravnavi človekovih pravic kot podlage za sodelovanje med EU in Rusijo pri razvoju partnerstva za modernizacijo;

  2.    poziva Svet in Komisijo, naj sprejmeta konkretne ukrepe za zagotovitev, da bo partnerstvo za modernizacijo odsevalo skupno izraženo zavezanost Evropske unije in Rusije k sodelovanju na podlagi demokracije in pravne države, ter naj prednostno obravnavata zagotavljanje učinkovitega delovanja sodstva in okrepitev boja proti korupciji;

  3.    poziva ruske oblasti, naj v celoti spoštujejo svobodo zbiranja in vse druge pravice, ki jih njenim državljanom zagotavlja ustava, ter obžaluje, da se predstavniki EU, ki so se udeležili vrhunskega srečanja, niso odzvali na brutalno policijsko posredovanje v Moskvi in Sankt Peterburgu 31. maja;

  4.    odločno poziva Komisijo, naj obravnava tekoče sojenje proti Mihailu Hodorkovskemu in Platonu Lebedevu ter bližajočo se razsodbo kot kazalnik napredka Rusije na področjih pravne države, demokratičnih reform in boja proti korupciji;

  5.    ponovno poziva ruske oblasti, naj zagotovijo, da bodo morilci Natalije Estemirove, Andreja Kulagina, Zareme Sadulajeve, Alika Džabrajlova, Makšaripa Auševa in Ane Politkovske prijeti in privedeni pred sodišče;

  6.    ponovno poziva ruske oblasti, naj zagotovijo svobodo govora in naj ne sprejemajo zakonov, ki bi jim omogočili sojenje medijem in njihovo cenzuriranje pod pretvezo protiekstremističnih in protiterorističnih dejavnosti;

  7.    pozdravlja napredek pri razvoju civilne družbe v Rusiji in opominja ruske oblasti, da je njen razvoj najbolje omogočiti tako, da se vzdržijo oviranja lokalnih pobud;

  8.    poziva ruske oblasti, naj v celoti uveljavijo sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice ter – poleg plačila ustreznih finančnih nadomestil – spoštujejo odredbe sodišča, da opravijo smiselne preiskave, odkrijejo temeljne vzroke zlorab in uvedejo potrebne reforme, ki bodo v prihodnosti preprečile zlorabe;

  9.    poziva ruske oblasti, naj uresničijo svojo zavezo iz sporazuma o prekinitvi ognja z Gruzijo, prenehajo nadlegovati gruzinske državljane na mejah zasedenih ozemelj in prenehajo onemogočati dostop nadzorne misije Evropske unije do Južne Osetije in Abhazije;

  10.  je seznanjen s političnimi in socialnimi nemiri v Ukrajini zaradi podaljšanja ruskega najema pristanišča Sevastopol na Krimu za njeno črnomorsko floto; meni, da bi lahko imela nadaljnja prisotnost ruske črnomorske flote na Krimu negativne posledice za stabilnost in ozemeljsko celovitost Ukrajine in celotne regije; poudarja, da je nestabilnost Ukrajine v nasprotju z interesi EU kot tudi z interesi vseh štirih njenih vzhodnih partneric;

  11.  je seznanjen s ponudbo premierja Vladimirja Putina z dne 30. aprila 2010 o združitvi ukrajinskega nacionalnega plinskega podjetja Naftogaz z Gazpromom; meni, da bi lahko bila združitev Naftogaza in Gazproma začetek prevzema ukrajinskega energetskega sektorja s strani Gazproma in bi lahko oslabila zanesljivost preskrbe z energijo v državah članicah EU; ponovno poudarja, da je v interesu EU spodbujati zanesljivost preskrbe z energijo iz Rusije preko Ukrajine, zagotoviti preglednost in predvidljivost preskrbovalnih poti in zagotoviti modernizacijo ukrajinskega plinovodnega sistema v okviru skupnih prizadevanj EU in Ukrajine;

  12. poziva Svet in Komisijo, naj se v celoti zavežeta k razvoju Južnega koridorja, vključno s plinovodom Nabucco, da bi zagotovila potrebna sredstva za njegovo izgradnjo in začela pogovore z azerbajdžanskimi oblastmi o namenitvi zalog plina temu projektu;

  13.  pozdravlja napredek v pogajanjih o liberalizaciji vizumskega režima ter opominja, da bi morala uvedba režima brez vizumov temeljiti na napredku Rusije na področjih demokracije, pravne države in spoštovanja človekovih pravic;

  14.  pozdravlja odločitev Komisije in Sveta, da bosta ocenila učinek posvetovanj o človekovih pravicah z Rusijo, ter poziva k objavi celotnega poročila in odprti razpravi o izsledkih z Evropskim parlamentom, državami članicami in nevladnimi organizacijami;

  15.  izraža zaskrbljenost nad opustitvijo neposrednih županskih volitev v ruskih občinah in vrnitvijo k politiki imenovanja na ta položaj na podlagi političnih meril;

  16.  je seznanjen s predlogom o ustanovitvi političnega in varnostnega odbora EU-Rusija; opominja Komisijo in Svet, da bi bilo v primeru ustanovitve takega organa ključno, da EU govori z enim glasom, izpogaja skupno stališče o pomembnih vprašanjih in upošteva pridržke, ki bi jih izrazila katera od držav članic;

  17.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, državam članicam, vladi in parlamentu Ruske federacije ter Svetu Evrope.