Procedură : 2010/2709(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0300/2010

Texte depuse :

B7-0300/2010

Dezbateri :

PV 16/06/2010 - 7
CRE 16/06/2010 - 7

Voturi :

PV 17/06/2010 - 7.10
CRE 17/06/2010 - 7.10

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0234
P7_TA(2010)0235

PROPUNERE DE REZOLUŢIE
PDF 125kWORD 84k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0296/2010
9.6.2010
PE441.918v01-00
 
B7-0300/2010

depusă pe baza declarației Comisiei

în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la rezultatul summitului UE-Rusia de la Rostov-pe-Don din 31 mai – 1 iunie 2010


Kristiina Ojuland în numele Grupului ALDE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la rezultatul summitului UE-Rusia de la Rostov-on-Don din 31 mai – 1 iunie 2010   
B7‑0300/2010

Parlamentul European,

–   având în vedere actualul Acord de parteneriat și cooperare (APC) dintre Comunitățile Europene și statele membre, pe de o parte și Federația Rusă, pe de altă parte(1), și negocierile inițiate în 2008 privind un nou tratat UE-Rusia,

–   având în vedere obiectivul Uniunii Europene și al Rusiei stabilit în declarația comună făcută ca urmare a celui de-al 11-lea Summit UE-Rusia de la Sankt Petersburg din 31 mai 2003, de a crea un spațiu economic comun, un spațiu comun de liberate, securitate și justiție, un spațiu comun de cooperare în materie de securitate externă și un spațiu comun de cercetare și educație, care să includă și aspecte culturale (cele patru spații comune),

–   având în vedere rapoartele și rezoluțiile sale anterioare referitoare la Rusia și la relațiile dintre UE și Rusia, în special Rezoluția sa din 12 noiembrie, anterioară summitului UE-Rusia de la Stockholm, din 18 noiembrie 2009, Rezoluția sa din 17 septembrie 2009 referitoare la asasinarea unor activiști pentru drepturile omului din Rusia(2) și Rezoluția sa din 17 septembrie 2009 referitoare la aspectele externe ale securității energetice(3),

–   având în vedere consultările privind drepturile omului dintre UE și Rusia,

–   având în vedere acordurile semnate și declarațiile comune la summitul UE-Rusia de la Rostov-pe-Don la 31 mai – 1 iunie 2010,

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât Uniunea Europeană este angajată în continuare în consolidarea și dezvoltarea relațiilor dintre Uniunea Europeană și Rusia, lucru demonstrat de angajamentul UE de a se angaja în mod serios în negocierea noului acord-cadru pentru dezvoltarea relațiilor UE-Rusia;

B.  întrucât relațiile UE-Rusia au înfruntat anumite provocări importante în ultimii ani, îndeosebi în ceea ce privește îngrijorările în materie de democrație, drepturile omului în Rusia, independența justiției, creșterea controlului statului asupra mass-mediei, incapacitatea poliției și a autorităților judiciare de a-i găsi cei vinovați de asasinarea jurnaliștilor și apărătorilor drepturilor omului, măsurile represive luate împotriva opoziției, aplicarea selectivă a legii de către autorități și corectitudinea alegerilor;

C. întrucât Tratatul de la Lisabona, menit să consolideze capacitatea Uniunii Europene de a se afirma în mod unitar în relațiile externe, inclusiv în relațiile sale cu Rusia și de a crea o politică unitară bazată pe solidaritate și asocierea la valorile UE, în pofida preferințelor Rusiei de a se concentra pe relațiile bilaterale cu unele dintre statele membre;

D. întrucât accentul pe „un parteneriat strategic bazat pe valori comune” este înlocuit treptat cu o politică mai realistă bazată pe o cooperare pragmatică și o poziție fermă și unitară a tuturor statelor membre față de politica UE în relația cu Rusia;

E.  întrucât relațiile economice și comerciale dintre UE și Rusia sunt dovada creșterii interdependenței reciproce între UE și Rusia, ceea ce necesită efortul comun și angajamentul pentru asigurarea creșterii sale durabile;

1.  salută rezultatul summitului de la Rostov-pe-Don, inclusiv lansarea „Parteneriatului pentru modernizare” între Uniunea Europeană și Rusia și semnarea unui protocol privind protecția informațiilor clasificate și o declarație comună privind Gaza a Înaltei Reprezentante Ashton și a ministrului rus pentru afaceri externe, Serghei Lavrov;

2.  își exprimă satisfacția că primul summit UE-Rusia ce a avut loc de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona s-a desfășurat într-un mod constructiv și a înregistrat progrese parțiale;

3.  subliniază însă că noul „parteneriat pentru modernizare” trebuie să prevadă obiective precise și să fie realizat și implementat cu strictețe, să conțină o componentă puternică bazată pe valori, să acopere și să includă aspecte precum statul de drept, democrația, respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale;

4.  își reiterează sprijinul față de obiectivul aderării Rusiei la OMC pentru a ajuta Rusia să atragă mai multe investiții străine și să își diversifice economia; încurajează Consiliu și Comisia să clarifice aspectele nerezolvate cu Rusia, inclusiv compatibilitatea uniunii vamale cu Belarus și Kazahstan cu criteriile de aderare la OMC;

5.  consideră că „Parteneriatul pentru modernizare” ar trebui să constituie o nouă bază pentru negocierile în desfășurare pentru un nou acord între Uniunea Europeană și Rusia, dar subliniază dorința sa ca noul acord să depășească cooperarea pur economică și să includă, de asemenea, domeniile democrației, statului de drept și respectării drepturilor omului și a drepturilor fundamentale, chiar dacă situația actuală din Rusia provoacă preocupări serioase cu privire la angajamentul său față aceste principii și valori și capacitatea sa de a le respecta, așa cum o vădește situație celui de-al doilea proces intentat lui Mihail Hodorkovski;

6.  salută ratificarea recentă de către Rusia a Protocolului 14 la Convenția Europeană a Drepturilor Omului, modificările legislative privind extinderea proceselor de judecată cu jurați la nivel național, precum și confirmarea moratoriului asupra pedepsei capitale, evoluții pe care le consideră pozitive, și își exprimă speranța că acestea reprezintă primele măsuri concrete pentru realizarea intenției declarate de îmbunătățire a respectării drepturilor omului în Rusia și subliniază că pregătirile pentru viitoarele alegeri în Rusia ar trebui monitorizate îndeaproape de toate instituțiile UE;

7.  salută semnarea unui acord privind protecția informațiilor clasificate, care va facilita cooperarea în domeniul gestiunii situațiilor de criză, dar solicită ca Parlamentul European să fie deplin informat cu privire la conținutul și sfera de aplicare a acestui acord, precum și o evaluare în timp util implementării sale în condiții de reciprocitate; solicită Consiliului să apeleze în acest scop la Comitetul special AII privind PESA din 2002;

8.  invită Consiliul și Comisia să-și intensifice eforturile în vederea soluționării problemelor de la punctele de trecere a frontierei dintre UE și Rusia, să se implice în proiecte concrete, să utilizeze întregul potențial al noului Instrument de vecinătate și parteneriat și fondurile INTERREG pentru cooperare transfrontalieră și să aplice pe deplin acordul privind survolarea Siberiei de către companiile aeriene;

9.  așteaptă cu interes semnarea unui acord privind stabilirea unui mecanism de avertizare timpurie în domeniul securității energetice între UE și Federația Rusă care să includă notificarea, consultarea și aplicarea, și invită Consiliul și Comisia să colaboreze cu autoritățile ruse, cu Gazprom, cu autoritățile ucrainene și cu Naftohaz Ukrainy pentru a evita repetarea sistărilor furnizării de energie care au avut loc în ultimii ani;

10. reiterează faptul că cooperarea în domeniul energiei trebuie să se bazeze pe principiile Cartei Energiei, care trebuie integrată în noul acord cadru dintre UE și Rusia pentru a se asigura condiții de investiții reciproce transparente și echitabile, acces echitabil și o piață reglementată;

11. solicită Consiliului și Comisiei să colaboreze strâns cu partea rusă cu privire la aspectele de schimbări climatice și la sursele de energie regenerabilă;

12. subliniază necesitatea de a include Rusia în „Strategia pentru Marea Baltică” a UE și de a implica rapid Rusia pentru a îmbunătăți nivelul de siguranță maritimă și cel de protecție a mediului în regiunea sensibilă a Mării Baltice;

13. reamintește solicitarea sa de accelerare a Dialogului UE-Rusia privind drepturile omului și de a deschide acest proces pentru a se include astfel și contribuția efectivă a Parlamentului European și Dumei de Stat; solicită implicarea mai accentuată a societății civile, a ONG-urilor și a organizațiilor pentru drepturile omului la summiturile bianuale UE-Rusia;

14. subliniază faptul că aplicarea deplină și efectivă a acordurilor existente de facilitare a vizelor este de o importanță capitală și o condiție prealabilă pentru orice pas înainte către liberalizarea regimului vizelor; invită îndeosebi Rusia să reformeze și să faciliteze cerințele greoaie de înregistrare încă în vigoare, aplicabile cetățenilor străini aflați în Rusia;

15. solicită Consiliului și Comisiei, precum și Înaltei Reprezentante, să facă uz de toate oportunitățile pentru a exprima îngrijorările UE cu privire la unele aspecte internaționale în care este esențială cooperarea constructivă a Rusiei; subliniază, în special, necesitatea soluționării problemelor de mare importanță din Georgia și Caucazul de Sud, dar, având în vedere poziția Rusiei în politica internațională, și necesitatea unei mai bune cooperări în abordarea subiectelor referitoare la Iran, Afganistan, Orientul Mijlociu și alte probleme cruciale de pe agenda internațională;

16. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Federației Ruse.

(1)

JO L 327, 28.11.1997, p. 1.

(2)

Texte adoptate, P7_TA(2009)0022.

(3)

Texte adoptate, P7_TA(2009)0021.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate