Postopek : 2010/2709(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B7-0300/2010

Predložena besedila :

B7-0300/2010

Razprave :

PV 16/06/2010 - 7
CRE 16/06/2010 - 7

Glasovanja :

PV 17/06/2010 - 7.10
CRE 17/06/2010 - 7.10

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0234
P7_TA(2010)0235

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 123kWORD 77k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B7-0296/2010
9.6.2010
PE441.918v01-00
 
B7-0300/2010

ob zaključku razprave o izjavi Komisije

v skladu s členom 110(2) poslovnika


o izidih vrhunskega srečanja med EU in Rusijo v Rostovu na Donu z dne 31. maja in 1. junija 2010


Kristiina Ojuland v imenu skupine ALDE

Resolucija Evropskega parlamenta o izidih vrhunskega srečanja med EU in Rusijo v Rostovu na Donu z dne 31. maja in 1. junija 2010  
B7‑0300/2010

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju obstoječega sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni in Rusko federacijo na drugi strani(1) ter pogajanj za nov sporazum med EU in Rusijo, ki so se začela leta 2008,

–   ob upoštevanju cilja EU in Rusije, določenega v skupni izjavi po 11. vrhunskem srečanju med EU in Rusijo v Sankt Peterburgu 31. maja 2003, da se oblikujejo skupni gospodarski prostor, skupni prostor svobode, varnosti in pravice, skupni prostor sodelovanja pri zunanji varnosti in skupni prostor raziskovanja in izobraževanja, vključno s kulturnimi vidiki (štirje skupni prostori);

–   ob upoštevanju svojih prejšnjih poročil in resolucij o Rusiji in o odnosih med EU in Rusijo, zlasti resolucije z dne 12. novembra, sprejete pred vrhunskim srečanjem med EU in Rusijo v Stockholmu, ki je potekalo 18. novembra 2009, svoje resolucije z dne 17. septembra 2009 o ubojih borcev za človekove pravice v Rusiji(2) in svoje resolucije z dne 17. septembra 2009 o zunanjih vidikih energetske varnosti(3),

–   ob upoštevanju posvetovanj med EU in Rusijo o človekovih pravicah,

–   ob upoštevanju podpisanih sporazumov in skupnih izjav z vrhunskega srečanja med EU in Rusijo v Rostovu na Donu z dne 31. maja in 1. junija 2010,

–   ob upoštevanju člena 110(2) svojega poslovnika,

A. ker si Evropska unija še vedno prizadeva za nadaljnjo poglobitev in razvoj odnosov med Evropsko unijo in Rusijo, kar je razvidno iz zaveze EU za resno sodelovanje v pogajanjih za nov okvirni sporazum za nadaljnji razvoj odnosov med EU in Rusijo,

B.  ker so se odnosi med EU in Rusijo v zadnjih letih soočili s številnimi resnimi izzivi, zlasti glede zaskrbljenosti zaradi demokracije in človekovih pravic v Rusiji, neodvisnosti sodstva, neprimernega političnega nadzora nad mediji, nesposobnosti ruske policije in sodnih oblasti, da bi našli odgovorne za uboje novinarjev, represivnih ukrepov proti opoziciji, selektivne uporabe zakonov pristojnih organov in poštenih volitev,

C. ker je namen Lizbonske pogodbe okrepiti sposobnost Evropske unije, da bi v zunanjih odnosih nastopila enoglasno, kar velja tudi za odnose z Rusijo, in oblikovati enotno politiko, ki temelji na solidarnosti in spoštovanju vrednot EU, kljub temu, da bi se Rusija raje osredotočila na dvostranske odnose z nekaterimi državami članicami EU,

D. ker poudarek na „strateškem partnerstvu, ki temelji na skupnih vrednotah”, postopoma zamenjuje bolj realistična politika, ki temelji na pragmatičnem sodelovanju ter odločni in enotni drži vseh držav članic EU kar zadeva politiko EU do Rusije,

E.  ker so gospodarski in trgovinski odnosi med EU in Rusija dokaz naraščajoče medsebojne odvisnosti med EU in Rusijo, kar terja skupna prizadevanja in zavezanost k zagotavljanju trajnostnega razvoja,

1.  pozdravlja izide vrhunskega srečanja v Rostovu na Donu, ki med drugim zajemajo uvedbo partnerstva za modernizacijo med Evropsko unijo in Rusijo, podpis protokola o zaščiti tajnih podatkov in skupno izjavo o Gazi visoke predstavnice Ashtonove in zunanjega ministra Lavrova;

2.  izraža svoje zadovoljstvo, da je prvo vrhunsko srečanje med EU in Rusijo po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe potekalo v tvornem vzdušju in je prineslo delni napredek;

3.  kljub temu poudarja, da mora imeti novo partnerstvo za modernizacijo konkretne cilje, ki se bodo v celoti in dosledno izvajali ter vključevati močan, na vrednotah temelječ element, ki bo obravnaval vprašanja, kot so pravna država, demokracija in spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin;

4.  ponovno izraža svojo podporo pristopu Rusije k Svetovni trgovinski organizaciji, da bi lahko Rusija privabila več tujih naložb in povečala raznolikost svojega gospodarstva; Poziva Svet in Komisijo, naj z Rusijo rešita še preostala nerazčiščena vprašanja, med drugim tudi to, ali je carinska unija z Belorusijo in Kazahstanom v skladu z merili članstva v Svetovni trgovinski organizaciji;

5.  meni, da je primerno, da partnerstvo za modernizacijo ponuja nove temelje za potekajoča pogajanja o novem sporazumu med Evropsko unijo in Rusijo, vendar poudarja svojo zahtevo, da mora novi sporazum preseči golo gospodarsko sodelovanje in vključevati tudi vprašanja, kot so demokracija, pravna država, spoštovanje človekovih in temeljnih pravic, čeprav trenutne razmere v Rusiji zbujajo veliko zaskrbljenost glede predanosti upoštevanju teh načel in vrednot in zmožnosti za to, kar se je pokazalo pri ponovnem sojenju proti Mihailu Hodorkovskemu;

6.  pozdravlja ratifikacijo Rusije protokola 14 Evropske konvencije o človekovih pravicah, zakonodajne spremembe, s katerimi so se obravnave pred porotnim sodiščem razširile na celo državo, in potrditev moratorija na smrtno kazen kot pozitivne, in upa. da je to prvi korak k izpolnitvi izražene namere o izboljšanju spoštovanja človekovih pravic v Rusiji, poudarja, da morajo vse institucije EU podrobno spremljati priprave na naslednje volitve v Rusiji;

7.  pozdravlja podpis sporazuma o zaščiti tajnih podatkov, ki bo olajšal sodelovanje pri kriznem upravljanju, vendar zahteva, da se Evropski parlament v celoti obvešča o vsebini in obsegu tega sporazuma in da se hitro oceni vzajemnost izvajanja sporazuma; poziva Svet, naj v ta namen v celoti izkoristi posebni odbor EVOP IIA iz leta 2002;

8.  poziva Svet in Komisijo, naj podvojita svoja prizadevanja za rešitev težav pri prečkanju mej med EU in Rusijo, začneta s posebnimi projekti in v celoti izkoristita evropski sosedski in partnerski instrument in sredstva programa INTERREG za čezmejno sodelovanje ter v celoti uresničita prejšnji sporazum o preletih čez Sibirijo;

9.  z veseljem pričakuje podpis sporazuma o mehanizmu zgodnjega opozarjanja o energetski varnosti med Evropsko unijo in Rusijo, ki bo zajemal obveščanje, posvetovanja in izvajanje, ter poziva Svet in Komisijo, naj sodelujeta z ruskimi organi, Gazpromom, ukrajinskimi organi in ukrajinskim Naftogazom, da bi se izognili prekinitvam dobave, do katerih je prišlo v zadnjih letih;

10. poudarja, da mora energetsko sodelovanje med EU in Rusijo temeljiti na načelih iz energetske listine; ta načela pa morajo biti vključena v novi okvirni sporazum med EU in Rusijo, da bi zagotovili pregledne in pravične pogoje, ki za obe strani veljajo pri naložbah, enak dostop in urejen trg;

11. poziva Svet in Komisijo, naj tesno sodelujeta z rusko stranjo glede vprašanj podnebnih sprememb in obnovljivih virov energije;

12. poudarja, da mora Rusija začeti sodelovati pri strategiji EU za Baltsko morje in da je treba začeti z Rusijo hitro sodelovati, da bi izboljšali pomorsko varnost in dosegli visoko raven varovanja okolja v občutljivem Baltskem morju;

13. opozarja na poziv k okrepitvi dialoga med EU in Rusijo o človekovih pravicah in da se ta proces dejansko odpre za prispevke Evropskega parlamenta in ruske Dume; poziva civilno družbo, nevladne organizacije in organizacije za človekove pravice, naj bolj sodelujejo na vrhunskih srečanjih med EU in Rusijo, ki potekajo dvakrat letno;

14. poudarja, da je celovito in učinkovito izvajanje obstoječega sporazuma o vizumskih olajšavah izredno pomembno in temeljni pogoj za nadaljnjo liberalizacijo vizumske ureditve; se posebej obrača na Rusijo, naj pregleda in poenostavi okorni registracijski postopek, ki še vedno velja za tuje obiskovalce Rusije;

15. poziva Svet in Komisijo ter visoko predstavnico, naj ob vseh priložnostih izrazijo zaskrbljenost EU nad nizom mednarodnih vprašanj, za katere je tvorno sodelovanje Rusije bistvenega pomena; zlasti ugotavlja, da je treba rešiti nerešene zadeve v Gruziji in južnem Kavkazu, zaradi ruskega položaja v mednarodni politiki pa povečati sodelovanje pri stikih z Iranom, Afganistanom, Bližnjim vzhodom in glede preostalih temeljnih vprašanj na mednarodnem prizorišču;

16. naroča svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic in Ruske federacije.

 

(1)

UL L 327, 28.11.1997, str. 1

(2)

Sprejeta besedila P7_TA(2009)0022.

(3)

Sprejeta besedila P7_TA(2009)0021.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov