Forslag til beslutning - B7-0341/2010Forslag til beslutning
B7-0341/2010

  FORSLAG TIL AFGØRELSE om nedsættelse af og medlemstal for Delegationen til Det Parlamentariske Udvalg Cariforum-EU

  9.6.2010

  jf. forretningsordenens artikel 198
  Formandskonferencen

  Procedure : 2010/2742(RSO)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  B7-0341/2010
  Indgivne tekster :
  B7-0341/2010
  Forhandlinger :
  Vedtagne tekster :

  B7‑0341/2010

  Europa-Parlamentets afgørelse om nedsættelse af og medlemstal for Delegationen til Det Parlamentariske Udvalg Cariforum-EU

  Europa-Parlamentet,

  –   der henviser til akt af 29. december 2008 om nedsættelse af Det Parlamentariske Udvalg Cariforum-EU,

  –   der henviser til forretningsordenens artikel 198,

  1.  vedtager at nedsætte en delegation til Det Parlamentariske Udvalg Cariforum-EU;   

  2.  fastsætter delegationens medlemstal til 15 faste medlemmer;

  3.  vedtager, at ni medlemmer skal stamme fra Udvalget om International Handel og seks fra Udviklingsudvalget;

  4.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og Kommissionen til orientering.