Päätöslauselmaesitys - B7-0341/2010Päätöslauselmaesitys
B7-0341/2010

  PÄÄTÖSEHDOTUS CARIFORUMin ja EU:n parlamentaariseen valiokuntaan osallistuvan valtuuskunnan asettamisesta ja sen jäsenmäärästä

  9.6.2010

  työjärjestyksen 198 artiklan mukaisesti
  puheenjohtajakokous

  Menettely : 2010/2742(RSO)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  B7-0341/2010
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  B7-0341/2010
  Keskustelut :
  Hyväksytyt tekstit :

  B7‑0341/2010

  Euroopan parlamentin päätös CARIFORUMin ja EU:n parlamentaariseen valiokuntaan osallistuvan valtuuskunnan asettamisesta ja sen jäsenmäärästä

  Euroopan parlamentti, joka

  –   ottaa huomioon 29. joulukuuta 2008 päivätyn CARIFORUMin ja EU:n parlamentaarisen valiokunnan perustamisasiakirjan,

  –   ottaa huomioon työjärjestyksen 198 artiklan,

  1.  päättää asettaa CARIFORUMin ja EU:n parlamentaariseen valiokuntaan osallistuvan valtuuskunnan;

  2.  päättää, että valtuuskuntaan kuuluu 15 varsinaista jäsentä;

  3.  päättää, että yhdeksän jäsentä otetaan kansainvälisen kaupan valiokunnasta ja kuusi jäsentä kehitysyhteistyövaliokunnasta;

  4.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen tiedoksi neuvostolle ja komissiolle.