Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0341/2010Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0341/2010

  PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO dėl delegacijos CARIFORUM ir ES parlamentiniame komitete sudarymo ir narių skaičiaus

  9.6.2010

  pagal Darbo tvarkos taisyklių 198 straipsnį
  Pirmininkų sueiga

  Procedūra : 2010/2742(RSO)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  B7-0341/2010
  Pateikti tekstai :
  B7-0341/2010
  Debatai :
  Priimti tekstai :

  B7‑0341/2010

  Europos Parlamento sprendimas dėl delegacijos CARIFORUM ir ES parlamentiniame komitete sudarymo ir narių skaičiaus

  Europos Parlamentas,

  –   atsižvelgdamas į 2008 m. gruodžio 29 d. CARIFORUM ir ES parlamentinio komiteto steigiamąjį aktą,

  –   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 198 straipsnį,

  1.  nusprendžia sudaryti delegaciją CARIFORUM ir ES parlamentiniame komitete;      

  2.  nusprendžia, kad šioje delegacijoje bus 15 tikrųjų narių;

  3.  nusprendžia, kad delegaciją sudarys devyni nariai iš Tarptautinės prekybos komiteto ir šeši nariai iš Vystymosi komiteto;

  4.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai ir Komisijai susipažinti.