Projekt rezolucji - B7-0341/2010Projekt rezolucji
B7-0341/2010

  PROJEKT DECYZJI w sprawie powołania i składu liczbowego delegacji do komisji parlamentarnej CARIFORUM-UE

  9.6.2010

  zgodnie z art. 198 Regulaminu,
  Konferencja Przewodniczących

  Procedura : 2010/2742(RSO)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  B7-0341/2010
  Teksty złożone :
  B7-0341/2010
  Debaty :
  Teksty przyjęte :

  B7‑0341/2010

  Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie powołania i składu liczbowego delegacji do komisji parlamentarnej CARIFORUM-UE

  Parlament Europejski,

  –   uwzględniając Akt ustanawiający komisję parlamentarną CARIFORUM-UE z dnia 29 grudnia 2008 r.,

  –   uwzględniając art. 198 swojego Regulaminu,

  1.  podejmuje decyzję o powołaniu delegacji do komisji parlamentarnej CARIFORUM-UE;   

  2.  podejmuje decyzję o przyjęciu składu liczbowego delegacji w liczbie 15 członków;

  3.  postanawia o wyłonieniu dziewięciu posłów z Komisji Handlu Międzynarodowego i sześciu z Komisji Rozwoju;

  4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie i Komisji tytułem informacji.