Propunere de rezoluţie - B7-0341/2010Propunere de rezoluţie
B7-0341/2010

PROPUNERE DE DECIZIE privind constituirea și stabilirea componenței numerice a Delegației la Comisia parlamentară CARIFORUM-UE

9.6.2010

depusă în conformitate cu articolul 198 din Regulamentul de procedură
Conferința președinților

Procedură : 2010/2742(RSO)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B7-0341/2010
Texte depuse :
B7-0341/2010
Dezbateri :
Texte adoptate :

B7‑0341/2010

Decizia Parlamentului European privind constituirea și stabilirea componenței numerice a Delegației la Comisia parlamentară CARIFORUM-UE

Parlamentul European,

–   având în vedere actul constitutiv al Comisiei parlamentare CARIFORUM-UE din 29 decembrie 2008,

–   având în vedere articolul 198 din Regulamentul său de procedură,

1.  decide să constituie o Delegație la Comisia parlamentară CARIFORUM-UE;         

2.  decide să stabilească componența acestei delegații la 15 membri titulari;

3.  decide ca nouă membri să provină din Comisia pentru comerț internațional, iar șase din Comisia pentru dezvoltare;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului și Comisiei spre informare.