Förslag till resolution - B7-0341/2010Förslag till resolution
B7-0341/2010

  FÖRSLAG TILL BESLUT om tillsättning av delegationen till den parlamentariska kommittén Cariforum‑EU och antalet ledamöter i denna delegation

  9.6.2010

  i enlighet med artikel 198 i arbetsordningen
  Talmanskonferensen

  Förfarande : 2010/2742(RSO)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  B7-0341/2010
  Ingivna texter :
  B7-0341/2010
  Debatter :
  Antagna texter :

  B7‑0341/2010

  Europaparlamentets beslut om tillsättning av delegationen till den parlamentariska kommittén Cariforum–EU och antalet ledamöter i denna delegation

  Europaparlamentet fattar detta beslut

  –   med beaktande av den konstituerande akten av den 29 december 2008 för delegationen till den parlamentariska kommittén Cariforum–EU,

  –   med beaktande av artikel 198 i arbetsordningen.

  1.  Europaparlamentet beslutar att tillsätta en delegation till den parlamentariska kommittén Cariforum–EU.

  2.  Europaparlamentet beslutar att delegationen ska bestå av femton ordinarie ledamöter.

  3.  Europaparlamentet beslutar att nio ledamöter ska tas från utskottet för internationell handel och att sex ledamöter ska tas från utskottet för utveckling.

  4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet och kommissionen för information.