Állásfoglalásra irányuló indítvány - B7-0346/2010Állásfoglalásra irányuló indítvány
B7-0346/2010

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY a közép-európai természeti katasztrófákról

14.6.2010

a Bizottság nyilatkozatát követően
az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján

Czesław Adam Siekierski, Tamás Deutsch, Zuzana Roithová, Anna Záborská, Markus Pieper, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Jan Březina, Lambert van Nistelrooij, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner, Piotr Borys, Artur Zasada, Milan Zver, Jacek Saryusz-Wolski, Lena Kolarska-Bobińska, Jarosław Kalinowski, János Áder, Filip Kaczmarek, Csaba Őry, Krzysztof Lisek, Joachim Zeller, Edit Bauer, Nuno Teixeira, Ildikó Gáll-Pelcz, Ádám Kósa, Paweł Zalewski, Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Sławomir Witold Nitras a PPE képviselőcsoport nevében

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B7-0346/2010

Eljárás : 2010/2713(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B7-0346/2010
Előterjesztett szövegek :
B7-0346/2010
Elfogadott szövegek :

B7‑0346/2010

Az Európai Parlament állásfoglalása a közép-európai természeti katasztrófákról

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az EU-Szerződés 3. cikkére és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 191. és 349. cikkére,

–   tekintettel az Európai Unió Szolidaritási Alapjának létrehozásáról szóló rendeletre irányuló bizottsági javaslatra (COM(2005)0108) és a Parlament 2006. május 18-i álláspontjára,

–   tekintettel az európai áradásokról szóló 2002. szeptember 5-i állásfoglalására, az európai természeti katasztrófákról (tüzek és áradások) szóló 2005. szeptember 8-i állásfoglalására, az erdőtüzekről és áradásokról szóló 2006. szeptember 7-i állásfoglalására, valamint, a természeti katasztrófák (erdőtüzek, aszályok és áradások) mezőgazdasági szempontjairól, területfejlesztési vonatkozásairól és környezetvédelmi szempontjairól szóló 2006. május 18-i állásfoglalásaira,

–   tekintettel „Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás: egy európai fellépési keret felé” című bizottsági fehér könyvre (COM(2009)0147) és a természeti csapások és az ember okozta katasztrófák megelőzésére irányuló közösségi koncepcióról szóló bizottsági közleményre (COM(2009)0082),

–   tekintettel a Madeira autonóm régióban 2010. február 24-én bekövetkezett súlyos természeti katasztrófára,

–   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel hatalmas, emberéleteket is követelő és ezrek kitelepítését magával vonó természeti katasztrófák, pontosabban áradások történtek az Európai Unió több tagállamában, különösen Lengyelországban, a Cseh Köztársaságban, Szlovákiában és Magyarországon, ezenkívül Németországban és Ausztriában,

B.  mivel e katasztrófák komoly károkat okoztak, többek között az infrastruktúrában, a vállalkozásokban és a szántóföldeken, tönkre téve a természeti és kulturális örökséget, és valószínűleg közegészségügyi kockázatokat is okozva,

C. mivel hozzá kell kezdeni a katasztrófa által tönkre tett vagy megrongált területek újjáépítéséhez,

1.  együttérzését és szolidaritását fejezi ki a katasztrófa sújtotta területek felé; tekintetbe veszi, hogy valószínűleg súlyos gazdasági károkat szenvedtek, valamint tiszteletét és részvétét fejezi ki az áldozatok családtagjainak;

2.  tudomásul veszi a kutató- és mentőegységek lankadatlan erőfeszítéseit, hogy életeket mentsenek meg és csökkentsék a károkat az érintett területeken; hangsúlyozza ebben az összefüggésben az Európai Unió által társfinanszírozott „Balt Flood Combat” egység munkáját;

3.  méltányolja a katasztrófa sújtotta területek megsegítésére irányuló tagállami fellépéseket, elvégre az európai szolidaritás a válságos helyzetekben való kölcsönös segítségnyújtásban nyilvánul meg;

4.  felhívja a katasztrófa sújtotta tagállamokat és régiókat, hogy különösen ügyeljenek a fenntartható újjáépítési tervekre, valamint vegyék figyelembe a hosszú távú, katasztrófamegelőzési és -elhárítási lehetőségeket rejtő beruházásoknak a tagállami politikákban való megvalósíthatóságát;

5.  felszólítja az Európai Bizottságot és a tagállamokat, hogy a lehető leggyorsabban támogassák a katasztrófa gazdasági és társadalmi hatásai által érintetteket;

6.  felhívja a Bizottságot, hogy a vonatkozó tervek benyújtását követően azonnal tegye meg a szükséges lépéseket az Európai Unió Szolidaritási Alapja számára szükséges pénzügyi eszközök leggyorsabb, leghatékonyabb és legrugalmasabb felhasználása érdekében;

7.  felszólítja a Bizottságot, hogy legyen rugalmas a vonatkozó hatóságokkal folytatott tárgyalások során, ha a tervezés vagy végrehajtás alatt álló vonatkozó operatív programok felülvizsgálata szükségessé válik a katasztrófa sújtotta régiókban;

8.  felszólítja a Bizottságot, hogy vegye figyelembe az érintett régiók közötti különbségeket – az egyik hegyvidéki, a másik folyóparti területeket foglal magában –, és a lehető legmegfelelőbb módon segítse az áldozatokat;

9.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak és az érintett területek regionális és helyi önkormányzatainak.