Предложение за резолюция - B7-0358/2010Предложение за резолюция
B7-0358/2010

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението на Корейския полуостров

  14.6.2010

  за приключване на разискванията по изявление на заместник- председателя на Европейската комисия/върховeн представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
  съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

  Charles Tannock от името на групата ECR

  Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0358/2010

  Процедура : 2010/2685(RSP)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  B7-0358/2010
  Внесени текстове :
  B7-0358/2010
  Приети текстове :

  B7‑0358/2010

  Резолюция на Европейския парламент относно положението на Корейския полуостров

  Европейският парламент,

  –  като взе предвид предишните си резолюции относно Корейската народнодемократична република (КНДР),

   

  –   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

  A. като има предвид, че на 26 март 2010 г. вследствие на експлозия южнокорейският военен кораб „Cheonan“ потъна, при което загинаха 46 души,

  Б.  като има предвид, че международен екип от експерти от Република Корея, Обединеното кралство, Съединените американски щати, Австралия и Швеция се зае да разследва потъването на „Cheonan“,

  В.  като има предвид, че международното разследване ясно показа, че КНДР е отговорна за това потъване, за което свидетелства фактът, че намерените по време на разследването остатъци от торпедо отговарят на модела CHT-02D севернокорейско производство,

  Г.  като има предвид, че последва широко международно осъждане на КНДР вследствие на това действие,

  Д. като има предвид, че върховният представител на Европейския съюз осъди потопяването на „Cheonan“ като грозно и дълбоко безотговорно действие,

  Е.  като има предвид, че правителството на Китайската народна република все още не е осъдило потопяването на „Cheonan“,

  Ж. като има предвид, че Република Корея продължи да изпраща хуманитарна помощ на КНДР въпреки трудната дипломатическа ситуация,

  З.  като има предвид, че Република Корея отнесе въпроса до Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации,

  И. като има предвид, че през юни 2010 г. се навършват 10 години от започването на преговорите между Севера и Юга на Корейския полуостров,

  Й. като има предвид, че правителството на КНДР продължава да нарушава човешките права на народа на Северна Корея, включително чрез мъчения и екзекуции по бързата процедура,

  К. като има предвид, че за КНДР се твърди, че е център за производство на фалшиви парични знаци,

  Л. като има предвид, че КНДР продължава да разработва програмата си за ядрено оръжие,

  М. като има предвид, че резолюция № 1928 (2010) на Съвета за сигурност на ООН от 7 юни 2010 г. продължава мандата на Експертната група за наблюдение на санкциите на КНДР до 12 юни 2011 г.,

  1.  приканва правителството на КНДР да признае и да се извини за потопяването на кораба „Cheonan“;

  2.  призовава международната общност да продължи да оказва натиск на КНДР за спазване на ангажиментите й съгласно международното право;

  3.  призовава правителството на Китайската народна република да прояви отговорност като постоянен член на Съвета за сигурност на ООН, като използва значителното си икономическо влияние над КНДР с цел намаляване напрежението на Корейския полуостров;

  4.  настоятелно призовава правителството на Китайската народна република да използва влиянието си в полза на възобновяването на шестстранните преговори;

  5.  одобрява ролята на въоръжените сили на САЩ, които с присъствието си в Република Корея оказват стабилизиращо въздействие в региона;

  6.  изразява похвала за правителството на Република Корея за неговия въздържан и премерен отговор на резултатите от международното разследване въпреки загубата на 46 от неговите моряци;

  7.  изразява похвала за правителството на Република Корея за решението му да продължи да изпраща хуманитарна помощ на КНДР;

  8.  призовава международната общност да продължи да оказва натиск върху правителството на КНДР, за да се сложи край на нарушаването на човешките права на народа на Северна Корея;

  9.  приветства решението на Съвета за сигурност на ООН да продължи мандата на Експертната група и приканва правителството на КНДР да прекрати своята програма за ядрено въоръжаване;

  10. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителството на Корейската народнодемократична република, правителството на Република Корея и правителството на Китайската народна република.