Procedure : 2010/2685(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0358/2010

Indgivne tekster :

B7-0358/2010

Forhandlinger :

PV 16/06/2010 - 14
CRE 16/06/2010 - 14

Afstemninger :

PV 17/06/2010 - 7.13
CRE 17/06/2010 - 7.13

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0236
P7_TA(2010)0237

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 115kWORD 58k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0358/2010
14.6.2010
PE441.940v01-00
 
B7-0358/2010

på baggrund af redegørelsen fra næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2,


om situationen på Den Koreanske Halvø


Charles Tannock for ECR-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen på Den Koreanske Halvø  
B7‑0358/2010

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Den Demokratiske Folkerepublik Korea (DFRK),

 

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at en eksplosion den 26. marts 2010 var årsag til, at det sydkoreanske krigsskib ROKS Cheonan sank, og 46 mennesker mistede livet,

B.  der henviser til, at et internationalt team af eksperter fra Sydkorea (RK), Det Forenede Kongerige, USA, Australien og Sverige foretog en undersøgelse af Cheonans forlis,

C. der henviser til, at den internationale undersøgelse klart konkluderede, at DFRK var ansvarlig for forliset, idet der som bevis anførtes, at de torpedodele, der var blevet fundet i undersøgelsesperioden, matchede en nordkoreansk CHT-02D-torpedo,

D. der henviser til, at der har der været en udbredt international fordømmelse af DFRK som følge af dette,

E.  der henviser til, at EU's højtstående repræsentant har fordømt Cheonans forlis som en afskyelig og dybt uansvarlig handling,

F.  der henviser til, at Folkerepublikken Kinas regering hidtil har undladt at fordømme Cheonans forlis,

G. der henviser til, at RK fortsætter med at afskibe humanitær bistand til DFRK på trods af den vanskelige diplomatiske situation,

H. der henviser til at RK har henvist sagen til FN's Sikkerhedsråd,

I.   der henviser til, at juni 2010 markerer 10-årsdagen for indledningen af Nord-Syd forhandlingerne om den koreanske halvø,

J.   der henviser til, at DFRK's regering fortsætter med at udsætte befolkningen i Nordkorea for menneskerettighedskrænkelser, herunder anvendelse af tortur og summariske henrettelser,

K. der henviser til, at DFRK påstås at være et center for fremstilling af falske penge,

L.  der henviser til, at DFRK fortsætter med at udvikle sit atomvåbenprogram,

M. der henviser til, at FN's Sikkerhedsråds resolution 1928 (2010) af 7. juni 2010 forlænger mandatet for ekspertpanelets overvågningssanktioner mod DFRK indtil den 12. juni 2011,

1.  opfordrer DFRK's regering til at indrømme og undskylde for sænkningen af ROKS Cheonan;

2.  opfordrer det internationale samfund til at opretholde presset på DFRK, så landet opfylder sine forpligtelser i henhold til folkeretten;

3.  opfordrer Folkerepublikken Kinas regering til at vise ansvar som permanent medlem af FN's Sikkerhedsråd og udnytte sin betydelige økonomiske indflydelse på DFRK for at mindske spændingerne på den koreanske halvø;

4.  opfordrer indtrængende Folkerepublikken Kinas regering til at bruge sin indflydelse til fordel for en genoptagelse af sekspartsforhandlingerne;

5.  bifalder den rolle, USA's militær spiller ved sin tilstedeværelse i RK og dermed udøver en stabiliserende indflydelse i regionen;

6.  roser RK's regering for tilbageholdende og en afmålt reaktion på resultaterne af den internationale undersøgelse på trods af tabet af 46 sømænd;

7.  roser RK's regering for beslutningen om at fortsætte med at sende humanitær bistand til DFRK;

8.  opfordrer det internationale samfund til at opretholde presset på DFRK's regering for at standse menneskerettighedskrænkelserne mod befolkningen i Nordkorea;

9.  glæder sig over afgørelsen fra FN's Sikkerhedsråd om at forlænge ekspertpanelets mandat og opfordrer DFRK's regering til at afslutte sit atomvåbenprogram;

10. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til Den Demokratiske Folkerepublik Koreas, Republikken Koreas og Folkerepublikken Kinas regeringer.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik