Procedūra : 2010/2685(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B7-0358/2010

Pateikti tekstai :

B7-0358/2010

Debatai :

PV 16/06/2010 - 14
CRE 16/06/2010 - 14

Balsavimas :

PV 17/06/2010 - 7.13
CRE 17/06/2010 - 7.13

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0236
P7_TA(2010)0237

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 122kWORD 68k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0358/2010
14.6.2010
PE441.940v01-00
 
B7-0358/2010

siekiant užbaigti diskusijas dėl Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio bendrai užsienio ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį


dėl padėties Korėjos pusiasalyje


Charles Tannock ECR frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Korėjos pusiasalyje  
B7‑0358/2010

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos (KLDR),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi 2010 m. kovo 26 d. įvykus sprogimui nuskendo Pietų Korėjos Respublikos laivas „Cheonan“ ir žuvo 46 žmonės,

B.  kadangi tarptautinė Pietų Korėjos, Jungtinės Karalystės, Jungtinių Amerikos Valstijų, Australijos ir Švedijos ekspertų grupė atliko laivo „Cheonan“ skendimo tyrimą,

C. kadangi atlikus tarptautinį tyrimą padaryta aiški išvada, kad už laivo paskandinimą atsakinga KLDR: kaip įrodymas nurodoma tai, kad tyrimo metu aptiktos torpedos dalys atitinka Šiaurės Korėjoje gaminamos torpedos CHT-02D pavyzdį,

D. kadangi po šio išpuolio KLDR veiksmus pasmerkė didelė dalis tarptautinės bendruomenės,

E.  kadangi Europos Sąjungos vyriausioji įgaliotinė pasmerkė išpuolį prieš laivą „Cheonan“ kaip gėdingą ir labai neatsakingą aktą,

F.  kadangi Kinijos Liaudies Respublika taip ir nepasmerkė išpuolio prieš laivą „Cheonan“,

G. kadangi Korėjos Respublika, nepaisydama sudėtingos diplomatinės padėties, nenutraukė humanitarinės pagalbos tiekimo KLDR,

H. kadangi Korėjos Respublika nukreipė klausimą svarstyti Jungtinių Tautų Saugumo Taryboje,

I.   kadangi 2010 m. birželio mėn. minimos 10-osios Šiaurės ir Pietų derybų dėl padėties Korėjos pusiasalyje pradžios metinės,

J.   kadangi KLDR vyriausybė toliau pažeidžia Šiaurės Korėjos gyventojų žmogaus teises, įskaitant kankinimus ir mirties nuosprendžio vykdymą be teismo,

K. kadangi įtariama, kad KLDR yra suklastotų pinigų gamybos centras,

L.  kadangi KLDR toliau plėtoja savo branduolinių ginklų programą,

M. kadangi remiantis 2010 m. birželio 7 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucija Nr. 1928 (2010) iki 2011 m. birželio 12 d. pratęsti ekspertų komisijos, stebinčios sankcijų taikymą KLDR atžvilgiu, įgaliojimai,

1.  ragina KLDR vyriausybę pripažinti paskandinus Pietų Korėjos Respublikos laivą „Cheonan“ ir pateikti atsiprašymą;

2.  ragina tarptautinę bendruomenę toliau spausti KLDR gerbti savo įsipareigojimus, prisiimtus pagal tarptautinės teisės nuostatas;

3.  ragina Kinijos Liaudies Respubliką – nuolatinę Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos narę – imtis atsakingų veiksmų ir pasinaudoti savo didele ekonomine įtaka KLDR siekiant sumažinti įtampą Korėjos pusiasalyje;

4.  ragina Kinijos Liaudies Respublikos vyriausybę pasinaudoti savo įtaka siekiant atnaujinti šešiašales derybas;

5.  teigiamai vertina Pietų Korėjos Respublikoje esančios Jungtinių Amerikos Valstijų armijos vaidmenį stabilizuojant padėtį regione;

6.  teigiamai vertina Pietų Korėjos Respublikos vyriausybę, santūriai ir apgalvotai reagavusią į tarptautinio tyrimo rezultatus, nors šalis neteko 46 jūreivių;

7.  teigiamai vertina Pietų Korėjos Respublikos vyriausybės sprendimą siųsti humanitarinę pagalbą į KLDR;

8.  ragina tarptautinę bendruomenę toliau spausti KLDR vyriausybę nustoti pažeidinėjus Šiaurės Korėjos gyventojų žmogaus teises;

9.  palankiai vertina Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos sprendimą pratęsti ekspertų grupės įgaliojimus ir ragina KLDR vyriausybę nutraukti savo branduolinio ginklavimosi programą;

10. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybėms narėms, Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos vyriausybei, Korėjos Respublikos vyriausybei bei Kinijos Liaudies Respublikos vyriausybei.

Teisinė informacija - Privatumo politika