Projekt rezolucji - B7-0358/2010Projekt rezolucji
B7-0358/2010

  PROJEKT REZOLUCJI w sprawie sytuacji na Półwyspie Koreańskim

  14.6.2010

  zamykający debatę na temat oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
  zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu

  Charles Tannock w imieniu grupy politycznej ECR

  Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B7-0358/2010

  Procedura : 2010/2685(RSP)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  B7-0358/2010
  Teksty złożone :
  B7-0358/2010
  Teksty przyjęte :

  B7‑0358/2010

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji na Półwyspie Koreańskim

  Parlament Europejski,

  –  uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej (KRLD),

   

  –   uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

  A. mając na uwadze, że eksplozja w dniu 26 marca 2010 r. spowodowała zatonięcie południowokoreańskiego okrętu wojennego „Cheonan”, w wyniku czego śmierć poniosło 46 osób,

  B.  mając na uwadze, że międzynarodowy zespół ekspertów z Korei Południowej (RK), Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii i Szwecji wszczął dochodzenie w sprawie zatonięcia okrętu „Cheonan”,

  C. mając na uwadze, że w wyniku międzynarodowego dochodzenia wyraźnie stwierdzono, iż za zatonięcie to odpowiedzialna jest KRLD, powołując się na dowód, że znalezione w trakcie dochodzenia części torpedy pasują do północnokoreańskiej torpedy CHT-02D,

  D. mając na uwadze, że w wyniku tego działania KRLD spotkała się z powszechnym międzynarodowym potępieniem,

  E.  mając na uwadze, że wysoka przedstawiciel Unii Europejskiej potępiła zatopienie okrętu „Cheonan” jako działanie haniebne i głęboko nieodpowiedzialne,

  F.  mając na uwadze, że rząd Chińskiej Republiki Ludowej do tej pory nie potępił zatopienia okrętu „Cheonan”,

  G. mając na uwadze, że mimo trudnej sytuacji dyplomatycznej RK nadal wysyła do KRLD pomoc humanitarną,

  H. mając na uwadze, że RK skierowała sprawę do Rady Bezpieczeństwa ONZ,

  I.   mając na uwadze, że w czerwcu 2010 r. przypada 10. rocznica rozpoczęcia na Półwyspie Koreańskim rozmów Północy z Południem,

  J.   mając na uwadze, że rząd KRLD w dalszym ciągu dopuszcza się w stosunku do ludności Korei Północnej łamania praw człowieka, w tym tortur i przyspieszonych egzekucji,

  K. mając na uwadze, że istnieją podejrzenia, iż KRLD stanowi centrum produkcji fałszywych pieniędzy,

  L.  mając na uwadze, że KRLD w dalszym ciągu rozwija swój program zbrojeń jądrowych,

  M. mając na uwadze, że w rezolucji 1928 (2010) Rada Bezpieczeństwa ONZ z dnia 7 czerwca 2010 r. przedłużyła do dnia 12 czerwca 2011 r. mandat zespołu ekspertów monitorujących sankcje wobec KRLD,

  1.  wzywa rząd KRLD do przyznania się do zatopienia południowokoreańskiego okrętu „Cheonan” i do złożenia przeprosin;

  2.  wzywa społeczność międzynarodową do dalszego wywierania nacisku na KRLD, aby wypełniała swoje zobowiązania wynikające z prawa międzynarodowego;

  3.  wzywa rząd Chińskiej Republiki Ludowej do wykonywania obowiązków stałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ przy wykorzystywaniu swego znacznego wpływu gospodarczego na KRLD do zmniejszenia napięć na Półwyspie Koreańskim;

  4.  wzywa rząd Chińskiej Republiki Ludowej, aby wykorzystał swoje wpływy na rzecz wznowienia rozmów sześciostronnych;

  5.  wyraża uznanie dla roli armii Stanów Zjednoczonych wynikającej z jej obecności w RK prowadzącej do zapewniania stabilizującego wpływu w regionie;

  6.  wyraża uznanie dla rządu RK za powściągliwą i wyważoną reakcję na wyniki międzynarodowego dochodzenia pomimo utraty 46 marynarzy południowokoreańskich;

  7.  wyraża uznanie dla rządu RK za podjęcie decyzji o niezaprzestaniu wysyłania pomocy humanitarnej do KRLD;

  8.  wzywa społeczność międzynarodową do dalszego wywierania nacisku na rząd KRLD, aby położył kres łamaniu przezeń praw człowieka wobec narodu Korei Północnej;

  9.  z zadowoleniem przyjmuje decyzję Rady Bezpieczeństwa ONZ o przedłużeniu mandatu zespołu ekspertów i wzywa rząd KRLD do zakończenia prowadzonego przez nią programu zbrojeń jądrowych;

  10. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządowi Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, rządowi Republiki Korei oraz rządowi Chińskiej Republiki Ludowej.