Predlog resolucije - B7-0358/2010Predlog resolucije
B7-0358/2010

  PREDLOG RESOLUCIJE o razmerah na Korejskem polotoku

  14.6.2010

  ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Evropske komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
  v skladu s členom 110(2) poslovnika

  Charles Tannock v imenu skupine ECR

  Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B7-0358/2010

  Postopek : 2010/2685(RSP)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  B7-0358/2010
  Predložena besedila :
  B7-0358/2010
  Sprejeta besedila :

  B7‑0358/2010

  Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah na Korejskem polotoku

  Evropski parlament,

  –   ob upoštevanju svojih resolucij o Demokratični ljudski republiki Koreji (v nadaljevanju DLRK),

  –   ob upoštevanju člena 110(2) svojega poslovnika,

  A. ker je 26. marca 2010 zaradi eksplozije potonila južnokorejska vojna ladja Cheonan in je umrlo 46 oseb,

  B.  ker je mednarodna ekipa strokovnjakov iz Južne Koreje, Združenega kraljestva, Združenih držav Amerike, Avstralije in Švedske opravila preiskavo o potopitvi ladje Cheonan,

  C. ker je mednarodna preiskava jasno pokazala, da je za potopitev odgovorna DLRK; kot dokaz za to navaja dejstvo, da so med preiskavo našli delce torpeda, ki se ujemajo s severnokorejskim torpedom CHT-02D,

  D. ker je DLRK zaradi tega dejanja deležna široke mednarodne obsodbe,

  E.  ker je visoka predstavnica Evropske unije potopitev ladje Cheonan obsodila kot ostudno in neodgovorno dejanje,

  F.  ker vlada Ljudske republike Kitajske še vedno ni obsodila potopitve ladje Cheonan,

  G. ker Republika Koreja kljub težkim diplomatskim razmeram še naprej pošilja humanitarno pomoč DLRK,

  H. ker je Republika Koreja zadevo posredovala Varnostnemu svetu Združenih narodov,

  I.   ker bo junij 2010 zaznamoval deseto obletnico začetka pogovorov med severom in jugom o Korejskem polotoku,

  J.   ker vlada DLRK še vedno krši človekove pravice Severnokorejcev, tudi z mučenjem in samovoljnimi usmrtitvami,

  K. ker se za DLRK domneva, da je središče za ponarejanje denarja,

  L.  ker DLRK še naprej razvija programe jedrskega orožja,

  M. ker je bil z Resolucijo št. 1928 (2010) Varnostnega sveta Združenih narodov z dne 7. junija 2010 mandat strokovne skupine za nadziranje sankcij proti DLRK podaljšan do 12. junija 2011,

  1.  poziva vlado DLRK, naj prizna krivdo za potopitev južnokorejske vojne ladje Cheonan in se za dejanje opraviči;

  2.  poziva mednarodno skupnost, naj še naprej pritiska na DLRK, da spoštuje svoje obveznosti po mednarodnem pravu;

  3.  poziva vlado Ljudske republike Kitajske, naj kot stalna članica Varnostnega sveta Združenih narodov prevzame odgovornost in s svojim znatnim gospodarskim vplivom pritiska na DLRK, da bi zmanjšala napetosti na Korejskem polotoku;

  4.  poziva vlado Ljudske republike Kitajske, naj si s svojim vplivom prizadeva za ponovni začetek šeststranskih pogovorov;

  5.  pozdravlja vlogo vojske Združenih držav Amerike v Republiki Koreji, saj s svojo prisotnostjo prispeva k stabilizaciji v regiji;

  6.  izreka priznanje vladi Republike Koreje za zadržan in zmeren odziv na rezultate mednarodne preiskave, kljub smrti 46 mornarjev;

  7.  izreka priznanje vladi Republike Koreje za njeno odločitev, da bo DLRK še naprej pošiljala humanitarno pomoč;

  8.  poziva mednarodno skupnost, naj še naprej izvaja pritisk na vlado DLRK, da preneha kršiti človekove pravice Severnokorejcev;

  9.  pozdravlja odločitev Varnostnega sveta Združenih narodov o podaljšanju mandata strokovne skupine in poziva vlado DLRK, naj zaustavi svoje programe jedrskega orožja;

  10. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje     Svetu, Komisiji, vladi Demokratične ljudske republike Koreje, vladi Republike Koreje in vladi Ljudske republike Kitajske.